روش شناسایی و ثبت صحیح مالیات بر درآمد

روش شناسایی و ثبت صحیح مالیات بر درآمد (عملکرد)

در پایان سال مالی برای تهیه صورت‌های مالی باید تمام بدهی‌های دوره را شناسایی کنیم که یکی از این بدهی‌ها، مالیات بر درآمد (عملکرد) است. در گذشته یکی از روش‌های متداول، گرفتن ذخیره مالیات برای این سرفصل بود، اما مفهوم اصلی ذخیره در حسابداری متفاوت با باور عموم از این حساب است، دراین مقاله قصد داریم شما را با روش شناسایی و ثبت صحیح مالیات بر درآمد آشنا کنیم. طبق استاندارد حسابداری شماره ۴ با عنوان ذخایر، بدهی‌های احتمالی و دارایی‌های احتمالی، تعریف ذخیره به شرح زیر ارائه شده است:

ذخیره، نوعی بدهی است که زمان تسویه و یا تعیین مبلغ آن توأم با ابهام نسبتاً قابل توجه است.

شرایط شناسایی بدهی به عنوان ذخیره

برای درک درست استاندارد‌های حسابداری باید به حالت موشکافانه‌ای تک به تک کلمات تحلیل شوند، پس از تعریف ذخیره، طبق استاندارد حسابداری شماره چهار نتیجه می‌گیریم که اولا کاربرد ذخیره فقط در رابطه با بدهی‌های واحد تجاری مورد استفاده قرار می‌گیرد، دوما برای این‌که یک بدهی بتواند تحت سرفصل ذخایر طبقه‌بندی بشود باید از بین دو شرط ذیل حداقل یکی را شامل بشود:

شرط اول

در شرط اول بحث زمان پرداخت بدهی مطرح است، یعنی این‌که یک بدهی ایجاد بشود. اما ما در تشخیص زمان پرداخت این بدهی با ابهام قابل توجهی مواجه باشیم مانند مزایای پایان خدمت کارکنان در مراکزی که رویه پرداخت و تسویه مزایای پایان خدمت در پایان همکاری یا بازنشستگی کارمندان است و در پایان سال تسویه‌ای صورت نمی‌گیرد، در این مثال واحد تجاری از پرداخت این مزایا اطمینان دارد اما زمان دقیق پرداخت این بدهی برای هر کارمند دارای ابهام قابل توجهی است.

این مطلب را هم بخوانید:  ریشه این جمله کجاست؟ تبلیغات چند درصد فروشه؟

شرط دوم

شرط دوم مبحث اصلی مبلغ دقیق بدهی است، یعنی این‌که در اثر فعالیت تجاری یک واحد اقتصادی یک بدهی روی بدهد یا این‌که احتمال اتفاق افتادنش قطعی و زیاد باشد اما نتوانیم مبلغ دقیق آن را برآورد کنیم و دچار ابهام گردیم، مانند تصویب قانون خروج کارخانه‌ها از شهرها و انتقال آن‌ها به شهرک‌های صنعتی یا رخ دادن یک دعاوی حقوقی برای واحد تجاری که نتوانیم مبلغ دقیق بدهی حاصل از شکایت را برآورد کنیم.

با یاد گرفتن مفهوم و منطق ذخیره در استاندارد حسابداری به این نتیجه می‌رسیم که گرفتن ذخیره برای مالیات بر درآمد اشتباه و مغایر با استانداردهای حسابداری است. به این علت که واحد تجاری برای مالیات ابرازی طبق اظهارنامه، مشمول هیچ کدام از دو شرط فوق نمی‌شود.

پس ثبت مالیات پرداختنی به عنوان ذخیره اشتباه است

چرا مالیات عملکرد مشمول شرط اول نمی‌شود؟

در مورد مبحث شرط اول که در رابطه با تعیین زمان دقیق پرداخت بدهی می‌باشد با استناد به مواد ۱۹۰ و ۲۱۰ قانون مالیات‌های مستقیم، آن قسمت از مالیات مورد قبول مودی در اظهارنامه یا ترازنامه تسلیمی به عنوان مالیات قطعی تلقی می‌شود و از طریق عملیات اجرایی قابل وصول است و مودی برای پرداخت مبلغ بدهی قطعی مالیات عملکرد طبق اظهارنامه در قبل از زمان سررسید ارسال اظهارنامه ده روز از زمان ارسال، مهلت دارد و برای اظهارنامه‌هایی که کمتر از ده روز مانده به پایان مهلت اظهارنامه اقدام به ارسال می‌کنند مهلت پرداخت طبق ماده ۱۹۰ سررسید ارسال اظهارنامه می‌باشد، پس به هیچ وجه مالیات عملکرد مشمول شرط اول نمی‌شود و دچار ابهام نمی‌گردد.

چرا مالیات عملکرد مشمول شرط دوم نمی‌شود؟

همچنین در مورد شرط دوم که مربوط به مبلغ دقیق بدهی می‌باشد، طبق اظهارنامه ارسالی و جدول سود و زیان و محاسبه مالیات مبلغ دقیق مالیات ابرازی به دست می‌آید و واحد تجاری را از این بابت دچار ابهام نمی‌کند و سبب مشمولیت شرط دوم را فراهم نمی‌کند.

این مطلب را هم بخوانید:  پرداخت وجه با کارتخوان مشمول مالیات بر ارزش افزوده نیست

استفاده از حساب مالیات پرداختنی به جای ذخیره مالیات

در ادامه‌ی این عملیات و بعد از مهلت زمان ارسال اظهارنامه مالیاتی، طبق ماده ۱۵۶ قانون مالیات‌های مستقیم اداره امور مالیاتی مکلف است اظهارنامه مودیان مالیات بر در آمد را در مورد درآمد هر منبع که در موعد قانونی تسلیم شده است حداکثر ظرف یک سال از تاریخ انقضای مهلت مقرر برای تسلیم اظهارنامه رسیدگی نماید و بعد از رسیدگی ممیزین امور مالیاتی برگ تشخیص صادر می‌شود که مبلغ مالیات، جرائم و تاریخ صدور آن قید شده است، پس در این مرحله هم با توجه به روشن و مشخص بودن مبلغ و زمان پرداخت مالیات واحد تجاری دچار هیچ‌گونه ابهامی نمی‌شود، پس نتیجه می‌گیریم به‌جای استفاده از حساب ذخیره مالیات، حساب صحیح و استاندارد مالیات پرداختنی است و محل قرار گرفتن آن قسمت بدهی‌های جاری در ترازنامه است.

قابل ذکر است که این نکته طی صورت‌های مالی نمونه ارائه شده توسط سازمان حسابرسی (نشریه ۱۶۶) اقدام و اصلاح شده است.

نحوه شناسایی و ثبت صحیح حسابداری مالیات بر درآمد (عملکرد)

درپایان سال مالی و بعد از محاسبه سود (زیان) عملکرد، در صورتی‌که نتیجه عملیات شرکت سود باشد، می‌بایست به جهت شناسایی حساب مالیات عملکرد دوره، آن بخش از درآمدهای شرکت که معاف از مالیات بوده مانند سود حاصله از سرمایه گذاری در بانک‌ها طبق ماده ۱۴۵ قانون مالیات‌های مستقیم و یا مالیات‌هایی که قبلا به‌‌طور مقطوع اخذ شده مانند سود حاصل از فروش املاک طبق ماده ۵۹ و ۷۷ ق.م.م و همچنین آن بخش از سود شرکت که به موجب برخی قوانین مالیاتی مانند ۱۳۲ و ۱۳۸ قانون مالیات‌های مستقیم معاف از پرداخت مالیات است از سود ابرازی شرکت کنار گذاشته شوند و آن بخش از هزینه‌های شرکت که فاقد معیارهای مورد قبول مالیاتی می‌باشند (مغایرت با مواد ۱۴۷ و ۱۴۸) نیز محاسبه و به سود ابرازی شرکت اضافه شود، بعد از انجام تعدیلات در صورت وجود سود مشمول مالیات با اعمال نرخ‌های مربوطه طبق قوانین مالیاتی، مالیات عملکرد شرکت محاسبه می‌شود.

این مطلب را هم بخوانید:  نکات قابل توجه در مورد معافیت مالیات بر درآمد حقوق

سند حسابداری مالیات عملکرد هنگام شناسایی(طبق اظهارنامه)

سود و زیان سال انباشته xxx
مالیات پرداختنی xxx

سند حسابداری هنگام پرداخت مالیات ابرازی (طبق اظهارنامه)

مالیات پرداختنی xxx
بانک xxx

سند حسابداری در زمان دریافت و پرداخت برگ تشخیصی (مالیات تشخیصی بیش از مالیات ابرازی باشد)

زمانی که مبلغ مالیات در برگ تشخیصی بیشتر از مالیات شناسایی شده و پرداخت شده (ابرازی طبق اظهارنامه) باشد باید نسبت به مابه‌التفاوت اختلاف، حساب سود و زیان انباشته را بدهکار نماییم و اصطلاحا تعدیلات سنواتی را انجام بدهیم، ثبت حسابداری آن به شکل زیر می‌باشد:

سود و زیان انباشته xxx
مالیات پرداختنی xxx
مالیات پرداختنی xxx
بانک xxx

مثال

شرکت بازرگانی سایوان برای عملکرد سال ۹۷ مبلغ ۱۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال سود شناسایی کرده است و بعد از کسر معافیت‌ها و اضافه کردن هزینه‌های غیر قابل قبول به سود به درآمد مشمول مالیات ۹۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال رسیده است و طبق آن اظهارنامه‌ای در تاریخ ۹۸/۰۴/۲۰ به اداره امور مالیاتی ارسال کرده است و در تاریخ ۹۸/۰۴/۳۰ مالیات ابرازی خود را پرداخت می‌کند، همچنین در تاریخ ۹۹/۰۲/۲۰ برگ تشخیصی به مبلغ معادل ۲۷،۰۰۰،۰۰۰ ریال برای عملکرد سال ۹۷ به شرکت ابلاغ شده است و در تاریخ ۹۹/۰۲/۲۵ مدیریت شرکت ضمن تمکین به برگ تشخیص مالیات را پرداخت می‌کند. مطلوبست صدور اسناد حسابداری با توجه به عملیات شرکت.

مالیات پرداختنی: ریال ۲۲،۵۰۰،۰۰۰=۲۵%*۹۰،۰۰۰،۰۰۰.

تفاوت مالیات ابرازی و مالیات تشخیصی ریال ۴،۵۰۰،۰۰۰=۲۲،۵۰۰،۰۰۰ -۲۷،۰۰۰،۰۰۰

تاریخ  شرح  بدهکار   بستانکار 
۹۷/۱۲/۲۹ سود و زیان انباشته ۲۲,۵۰۰,۰۰۰
مالیات پرداختنی  ۲۲,۵۰۰,۰۰۰
بابت شناسایی مالیات ابرازی
۹۸/۰۴/۳۰ مالیات پرداختنی  ۲۲,۵۰۰,۰۰۰
بانک  ۲۲,۵۰۰,۰۰۰
بابت پرداخت مالیات ابرازی
۹۹/۰۲/۲۰ سود و زیان انباشته  ۴,۵۰۰,۰۰۰
مالیات پرداختنی ۴,۵۰۰,۰۰۰
بابت تفاوت مالیات تشخیصی و ابرازی
۹۹/۰۲/۲۵ مالیات پرداختنی  ۴,۵۰۰,۰۰۰
بانک   ۴,۵۰۰,۰۰۰
بابت پرداخت تفاوت مالیات تشخیصی و ابرازی

 

 

14 پاسخ

 1. با سلام و خسته نباشید
  اختلاف برگ قطعی مالیات عملکرد و ابرازی به سود و زیان انباشته ثبت زده میشه درست
  سوال بنده اینه که تو صورتهای مالی سود و زیان انباشته ای که به علت اختلاف این دو مبلغ ثبت شده کجا نشون داده میشه
  تو قسمت اصلاح اشتباهات.؟ چون تو قسمت اصلاح اشتباهات فقط سال قبل رو داره مثلا صورتهای مالی سال ۱۳۹۸ رو که کار میکنیم جایی برای اصلاح اشتباهات نداره فقط برای اصلاح اشباهات ۱۳۹۷ داره ممنون میشم راهنمایی بفرمایین

 2. با سلام و درود خدمت شما،
  مطالب فوق دقیقا متن استاندارد حسابداری شماره ۴ یعنی ذخایر هست، اما منابعی که شما ذکر کردید مثل نشریه شماره ۱۶۶ سازمان حسابرسی و حتی در صفحه مربوط به ترازنامه در اظهارنامه ها تا الان از ذخیره مالیات استفاده شده است به همین منظور ابهاماتی وجود دارد در این مورد که بالاخره ذخیره مالیات یا مالیات پرداختنی؟

 3. سلام
  اول اینکه میبایست مفهوم عبارت ” درآمد مشمول مالیات ” بررسی گردد که نتیجتاً به ” سود ابرازی پس از کسر معافیتها “می رسیم پس مالیات متعلقه برابر با
  ۹/۰۰۰/۰۰۰ *۲۵% = ۲/۲۵۰/۰۰۰ مالیات پرداختنی
  دوم اینکه فکر نکنم بابت صدور برگ تشخیص سندی زده شود ؟؟ – لطفا بررسی کنید.
  سوم اینکه در زمان ” صدور برگ قطعی ” میبایست بابت مابتفاوت مالیات سند صادر گردد.

  1. سلام درود
   ممنون از پیگیری شما دوست عزیز حتما مورد بررسی قرار میگیرد و در صورت وجود اشکال اصلاح میگردد
   موفق و پیروز باشید

 4. سلام
  این مطلب به نظرم دو تا ایراد یا اشتباه داره:
  ۱ – اظهار نامه سال ۹۸ در سال ۹۹ ارسال میشه اما در مثال اظهار نامه ۹۸ در سال ۹۸ ارسال شده.
  ۲ – بعد از بستن حسابها ، اظهارنامه ارسال میشه. بنابراین ما وقتی میخواهیم مالیات رو طبق اظهارنامه پرداخت کنیم دیگه نمیتونیم سود و زیان جاری رو درگیر کنیم.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *


بنر همکاری با ما
بنر اینستاگرام
بنر سوالات تخصصی
دانلود رایگان کتاب چگونه از حسابداری در مسیر تهران اصفهان به ۸ میلیون تومان درآمد رسیدم؟
بنر دانلود رایگان فیلم‌های آموزشی
بنر دانلود رایگان جدیدترین جدول حقوق و دستمزد
بنر تولید محتوا
بنر کانال تلگرام