122804_819

به نام خداوند بخشنده مهربان

مشکلی بزرگی که بعضی از حسابداران در زمان ثبت سندهای حسابداری با آن مواجه هستند، عدم شناخت ماهیت حسابها و همچنین عدم شناخت کدینگ حسابداری آن هستش، یک مثال ساده را برای شما انتخاب کردم تا روش درست ثبت حسابداری دارایی در جریان ساخت(در جریان تکمیل) را براتون توضیح بدم.

در نظر بگیرید شما حسابدار یک شرکت پیمانکاری هستید که در حال ساخت یک ساختمان نیمه کاره  هستند، مهندسین ناظر به همراه پیمانکاران لیست هزینه ها و فاکتورهای خرید را برای شما ارسال کرده اند، اولین کاری که شما باید انجام بدید جدا سازی فاکتورهای خرید(مواد و مصالح-ملزومات مصرفی) و هزینه ها از یکدیگر و همچنین مشخص نمودن ماهیت حسابها و تشخیص بکارگیری از کدامین کد حسابداری هست،

لذا توجه داشته باشید در این سیستم حسابداری نیازمند یک کد کل به نام  دارایی در جریان تکمیلو کد معین دارایی در جریان تکمیل ساختمان شماره۱(مثلاً شماره۱- یا اطلاعات بیشتری از ساختمان) را ایجاد می کنیم. مثالی را به عنوان درک بهتر این موضوع عنوان میکنم…(مبالغ فرضی هستند)

۱- خرید ۵ تن میلگرد ۱۲ به مبلغ ۱۵.۰۰۰.۰۰۰ ریال (صدور چک ملت ش۹۳۲۶۵۱ م ۹۴/۰۸/۱۲)

۲- خرید ۲۰ شاخه تیرآهن ۱۸ به مبلغ ۲۲.۵۰۰.۰۰۰ ریال(پرداختی توسط تنخواه آقای میرزایی)

۳- خرید ۱۵ عدد نبشی ۱۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال(پرداختی از طریق بانک صادرات بصورت اینترنتی)

۴- هزینه جوشکاری آهن آلات ۴.۵۰۰.۰۰۰ ریال(پرداختی از صندوق)

۵- هزینه حقوق کارگر ساختمان ۷.۵۰۰.۰۰۰ ریال(پرداختی از طریق تنخواه آقای محبی)

البته میشد موارد دیگری هم از هزینه و خرید مواد و مصالح مثال زد ولی در کل تمامی موارد به همین سبک سند زده می شود.

ثبت موارد فوق به ترتیب زیر می باشد:

[userpro_private]

 

کد کل کد معین کد تفضیل بدهکار بستانکار
دارایی در جریان تکمیل/    دارایی در جریان تکمیل ساختمان شماره۱/    مواد و مصالح مصرفی ۱۵,۰۰۰,۰۰۰
حسابها و اسناد پرداختنی/        اسناد پرداختنی/           اسناد پراختنی سررسید آبان ماه ۱۵,۰۰۰,۰۰۰
صدور چک ملت ش۹۳۲۶۵۱ م ۹۴/۰۸/۱۲ بابت خرید مواد و مصالح(۵ تن میلگرد ۱۲)
دارایی در جریان تکمیل/    دارایی در جریان تکمیل ساختمان شماره۱/    مواد و مصالح مصرفی ۲۲,۵۰۰,۰۰۰
وجوه نقد/     تنخواه گردانها/         تنخواه گردان آقای میرزایی ۲۲,۵۰۰,۰۰۰
پرداخت وجه نقد بابت خرید مواد و مصالح(۲۰ شاخه تیرآهن ۱۸)
دارایی در جریان تکمیل/    دارایی در جریان تکمیل ساختمان شماره۱/    مواد و مصالح مصرفی ۱۰,۰۰۰,۰۰۰
وجوه نقد/    بانکها/       بانک صادرات ش ح ۳۲۱۵۳۵۱۴۵۶۳ ۱۰,۰۰۰,۰۰۰
واریز طی فیش۳۳۶۲۶۱۵ از صادرات بابت خرید مواد و مصالح(خرید ۱۵ عدد نبشی)
دارایی در جریان تکمیل/    دارایی در جریان تکمیل ساختمان شماره۱/   هزینه های عملیاتی ۴,۵۰۰,۰۰۰
وجوه نقد/     صندوق/ ۴,۵۰۰,۰۰۰
پرداخت وجه نقد از صندوق بابت هزینه جوشکاری آهن آلات
دارایی در جریان تکمیل/    دارایی در جریان تکمیل ساختمان شماره۱/   هزینه حقوق و دستمزد ۷,۵۰۰,۰۰۰
وجوه نقد/     تنخواه گردانها/         تنخواه گردان آقای محبی ۷,۵۰۰,۰۰۰
پرداخت وجه نقد بابت هزینه حقوق کارگر ساختمان
دارایی های ثابت/   دارایی های مشهود/      ساختمان ۵۹,۵۰۰,۰۰۰
دارایی در جریان تکمیل/    دارایی در جریان تکمیل ساختمان شماره۱/    مواد و مصالح مصرفی ۱۵,۰۰۰,۰۰۰
دارایی در جریان تکمیل/    دارایی در جریان تکمیل ساختمان شماره۱/    مواد و مصالح مصرفی ۲۲,۵۰۰,۰۰۰
دارایی در جریان تکمیل/    دارایی در جریان تکمیل ساختمان شماره۱/    مواد و مصالح مصرفی ۱۰,۰۰۰,۰۰۰
دارایی در جریان تکمیل/    دارایی در جریان تکمیل ساختمان شماره۱/   هزینه های عملیاتی ۴,۵۰۰,۰۰۰
دارایی در جریان تکمیل/    دارایی در جریان تکمیل ساختمان شماره۱/   هزینه حقوق و دستمزد ۷,۵۰۰,۰۰۰
بستن حساب ساختمان تکمیل شده به دارایی های ثابت

 

[/userpro_private]

می بینید که در ثبت آخر حساب دارایی در جریان تکمیل را به حساب دارایی ثابت بستیم و در نهایت بهای تمام شده آن مشخص گردید.

نکته: در مثال بالا سعی کردم از تنوع کدهای حسابداری استفاده کنم تا ثبت تکراری کمتری داشته باشیم.

امیدوارم که تونسته باشم در این پست کلیه سوالات مربوط به این بخش از حسابداری پیمانکاری را توضبح داده باشم.

 

مثال ثبت سند پیمانکاری

 

 

آیا تا به حال به تنهایی کدینگ حسابداری آن هم از نوع پیمانکاری نوشته اید ؟؟؟
آموزش  مقدماتی حسابداری پیمانکاری با طرح یک مثال
مبالغ بازیافتی در حسابداری پیمانکاری
دانلود رایگان ثبت های استاندارد پیمانکاری
آموزش صوتی حسابداری پیمانکاری

 

 

اسلایدر حسابداران ثروت آفرین

12 نظر

ارسال نظر و سوال

لطفاً دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را اینجا وارد کنید