۱۰ روش کنترل داخلی حقوق و دستمزد

0
3647
10 روش کنترل داخلی حقوق و دستمزد

به نام خدا و سلام، قبل از اینکه چند آیتم جهت کنترل حقوق و دستمزد را خدمت شما توضیح دهیم لازم است با اجزا اصلی سیستم حقوق و دستمزد بیشتر آشنا شوید سپس ۱۰ روش کنترل داخلی حقوق و دستمزد را برایتان شرح می‌دهیم.

دوایر اصلی کنترل حقوق و دستمزد 

واحدهای تولیدی، جهت کنترل حقوق و دستمزد از دوایری مثل کارگزینی، برنامه‌ریزی تولید، زمان‌سنجی، ثبت اوقات کار، دایره حقوق و دستمزد و دایره حسابداری بهای تمام شده استفاده می‌کنند. این دوایر اطلاعات لازم را جمع آوری، ثبت، نگهداری و به به سایر واحدهای مرتبط ارائه می‌دهند. اما دوایر اصلی جهت کنترل حقوق و دستمزد که در همه شرکت‌ها بسته به اندازه فعالیت وجود دارد به صورت زیر است:

دایره کارگزینی

وظیفه تهیه و تدوین دستورالعمل‌ها و آیین نامه‌های استخدامی را که منطبق بر قوانین کار و امور اجتماعی باشد، بر عهده دارد و دیگر موارد اجرایی این بخش آموزش کارکنان، نحوه استفاده از مرخصی و تعیین شرح وظایف و انتقال پرسنل به سایر بخشها ‌می‌باشد.

دایره ثبت ورود و خروج

کنترل‌های حضور و غیاب از طریق روشهای مختلف از جمله دستی و دستگاهی را کنترل می‌کند و در حقیقت نقش دژبانی ارتشی‌ها را پیاده سازی می‌کند.

دایره حسابداری حقوق و دستمزد

این بخش وظیفه تهیه و تنظیم لیست حقوق و دستمزد و تعیین مبلغ قابل پرداخت را بر عهده دارد و در واقع اسناد و مدارک حقوق و دستمزد هر یک از پرسنل در این بخش نگهداری می‌شود. معمولا در شرکت‌های کوچکتر، یک نفر و یا حسابدار کلیه امورات مربوط به این ۳ بخش را اجرا می‌کند. ولی متاسفانه برخی از شرکتها نه سیستم منظ‌می ‌برای محاسبه حقوق و دستمزد دارند و نه پارامترهای کنترلی زیر را به خوبی رعایت ‌می‌کنند.
شاید تعداد زیادی از شرکتها موقعی متوجه عیب و نقص‌های سیستم کنترلی حقوق و دستمزد خود ‌می‌شوند که پای دستورالعمل‌های حسابرسی به میان بیاید. امروز چند تکنیک کاربردی در این حوزه را تشریح ‌می‌کنیم.

 

سال ۹۹ یک سال پر درآمد برای حسابدارهاست! اگر بخواهید سهمتون رو از این بازار بدست می آورید ؛ ویدئو رو ببینید:

این مطلب را هم بخوانید:  نرم افزار ورود و خروج کارکنان( رایگان )

۱۰ تکنیک کاربردی برای کنترل حقوق و دستمزد

۱-هرگونه استخدام یا بکارگیری نیروی انسانی بر اساس آیین نامه های مربوط و مصوبات خاص انجام ‌شود.

۲-پرونده های پرسنلی به نحو مناسب تنظیم و به خوبی محافظت ‌‌شود.

۳-مکانیزم مشخصی برای کنترل ورود و خروج کارکنان وجود داشته‌باشد.

۴-مجوز هر یک از موارد زیر توسط اشخاص مستقل از مسئولین تنظیم سیستم حقوق و دستمزد و پرداخت آن صادر ‌‌شود:

الف-تغییرات کارکنان در لیست حقوق و دستمزد

ب-تعیین نرخهای حقوق و دستمزد و تغییرات آن

ج-کسور مازاد بر کسور قانونی

۵-در مواردی که حقوق و دستمزد کارکنان بر اساس ‌میزان تولید / فروش پرداخت ‌می‌شود:

الف-لیست حقوق متکی به گزارشات تولید/ فروش ‌می‌باشد و توسط مقام مسئولی تایید ‌‌گردد.

ب-اضافه کار کارکنان به اسناد و مدارکی دال بر تصویب آن قبل از انجام بوده و ‌میزان اضافه کار انجام شده توسط مقام مسئولی مورد تایید قرار ‌گیرد.

۶-کنترل‌های کافی جهت حصول اط‌مینان از صحت محاسبات لیست حقوق و دستمزد به عمل ‌‌آید.

۷-در صورت پرداخت حقوق و دستمزد از طریق واریز به حساب‌های بانکی کارکنان صدور چک،لیست ارسالی جهت بانک/چک‌های صادره از نظر نام کارمند، شماره حساب و مبلغ خالص پرداختنی، توسط اشخاص مستقل از تهیه‌کنندگان لیست حقوق و دستمزد مقایسه ‌شود.

۸-کنترل‌های لازم نسبت به ثبت صحیح کلیه اطلاعات مربوط به لیست حقوق و دستمزد در دفاتر به‌عمل ‌‌آید.

۹-اخذ ضمانت قابل قبول از کارکنان حین انعقاد قرارداد الزا‌می‌است، هر کارمند به نسبت جایگاه و سمتی که دارد ‌می‌بایست حداقل یک معرف و سفته مطمئن به مجموعه‌ای که قرار است در آن قرار بگیرد، ارائه کند.

این مطلب را هم بخوانید:  سوالات چالشی این بار برای کارفرمایان(ویژه مدیران مالی)

۱۰-نیروهای کارآموز و یا ساعتی باید قرارداد مشخص و متفاوت از سایر کارکنان داشته باشند.

سربلند باشید

 

ارسال نظر و سوال

دیدگاه خود را وارد کنید
Please enter your name here