حذف مبلغ رهن از مالیات تکلیفی اجاره

12
1544

این روزها بحث داغ اجاره ملک با توجه به افزایش قیمت ملک در تمام مناطق تقریبا بحث هر محفلی شده است و متاسفانه ذهن هم اشخاص حقیقی و هم اشخاص حقوقی را به خود مشغول نموده است.در قراردادهای اجاره معمولا مبلغی هم به عنوان ودیعه و هم مبلغی به عنوان اجاره ماهیانه لحاظ می شود.قبلا در مورد مالیات اجاره مبلغ رهن با نرخ ۱.۵% محاسبه می شد و مبلغ رهن در درآمد مشمول مالیات اجاره لحاظ می گردید ولی به تازگی محاسبه مبلغ رهن منسوخ شده است.دو ماده قانون مالیات مستقیم همیشه با موضوع اجاره همراه هستند:ماده ۵۳ و ماده ۱۳۱.در این متن یک مثال کاربردی برای محاسبه مالیات می آورم.


مثال کاربردی برای محاسبه مالیات اجاره
طبق ماده ۵۳ قانون مالیات های مستقیم برای ۷۵% اجاره سالیانه بایستی مالیات پرداخت شود و ۲۵% آن از پرداخت مالیات معاف می باشد.فرض نمایید که جهت اجاره یک واحد تجاری مبلغ ۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال ودیعه پرداخت نمودیم و ماهیانه مبلغ ۲۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال می پردازید.
۲۴۰.۰۰۰.۰۰۰=۲۰.۰۰۰.۰۰۰*۱۲ مبلغ اجاره سالیانه
۱۸۰.۰۰۰.۰۰۰ =۲۴۰.۰۰۰.۰۰۰*۷۵% درآمد مشمول مالیات
بابت ودیعه ای که پرداخت نمودیم درآمدی شناسایی نمی نماییم.
حال این سوال پیش می آید که این درآمد اجاره به شخص حقیقی پرداخت می شود یا به شخص حقوقی؟

فرض اول:طبق ماده ۱۳۱ قانون مالیات های مستقیم درآمد اجاره اشخاص حقیقی با یک سری ضریب مالیاتی محاسبه شده و پرداخت می شود به این صورت:
اگر درآمد مشمول مالیات برای یک شخص حقیقی در سال تا ۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال باشد با نرخ ۱۵% محاسبه می شود.
اگر این درآمد بین ۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال تا ۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال باشد با نرخ ۲۰% محاسبه می شود.
اگر این درآمد بیشتر از ۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال باشد با نرخ ۲۵% محاسبه می شود.
در واقع محاسبه مالیات اجاره به صورت پلکانی محاسبه می شود.

این مطلب را هم بخوانید:  رمزگشایی ماده 190 قانون مالیات‌های مستقیم

با فرض اینکه مبلغ اجاره ماهیانه به یک شخص حقیقی پرداخت می شود چون درآمد مشمول مالیات کمتر از ۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال می باشد با نرخ ۱۵% مالیات محاسبه می گردد:
۲۷.۰۰۰.۰۰۰=۱۸۰.۰۰۰.۰۰۰ *۱۵% مالیات سالانه اجاره
۲.۲۵۰.۰۰۰ =۲۷.۰۰۰.۰۰۰/۱۲ مالیات اجاره ماهانه
همانطور که ملاحظه می نمایید مبلغ ودیعه در محاسبه مالیات لحاظ نگردید.

 

این تابستون، شب عید حسابدارهاست! اگر می‌خواهید سهمتون رو از این بازار بگیرید، حتما این ویدئو رو ببینید:

فرض دوم:طبق ماده ۱۰۵ قانون مالیات های مستقیم،مالیات درآمد اجاره مربوط به شخص حقوقی با نرخ ۲۵% محاسبه می شود.

با فرض اینکه این اجاره ماهیانه به یک شخص حقوقی پرداخت می شود به این صورت محاسبه می گردد:
۴۵.۰۰۰.۰۰۰=۱۸۰.۰۰۰.۰۰۰ *۲۵% مالیات سالانه اجاره
۳.۷۵۰.۰۰۰= ۴۵.۰۰۰.۰۰۰/۱۲ مالیات اجاره ماهانه
در این جا نیز مبلغ ودیعه در محاسبه مالیات لحاظ نمی گردد.
مبلغ مالیات اجاره برای هر ماه باید تا پایان ماه بعد مالیات به حساب سازمان امور مالیاتی واریز شود و در صورتی که پرداخت با تاخیر انجام شود ماهیانه به میزان ۲% مالیات جریمه محاسبه می گردد.
حال فرض نمایید که مالیات اجاره که از جمله مالیات تکلیفی محسوب می گردد به مدت ۱ ماه با تاخیر پرداخت شده است،جریمه آن به این صورت محاسبه می گردد:
در مورد شخص حقیقی که حساب شد: ۴۵.۰۰۰ =۲.۲۵۰.۰۰۰ *۲% مبلغ جریمه ای که بایستی پرداخت شود علاوه بر اصل مالیات اجاره
در مورد شخص حقوقی که حساب شد: ۷۵.۰۰۰=۳.۷۵۰.۰۰۰ *۲% مبلغ جریمه ای که بایستی پرداخت شود علاوه بر اصل مالیات اجاره

شاید برای شما این سوال مطرح شود که مالیات اجاره به عهده کیست،موجر یا مستاجر؟
قانون مستاجر را مکلف کرده است که از اجاره پرداختی به موجر(صاحب ملک)،مالیات اجاره را کسر نماید و مابقی اجاره را به موجر پرداخت نماید.پس مالیات اجاره بر عهده موجر می باشد نه مستاجر!حال اگر موجر در پرداخت مالیات کوتاهی نماید این جریمه به عهده موجر می باشد.در مواردی نیز می تواند مستاجر این مبلغ مالیات را بپردازد اگر در متن قرارداد قید شود که مالیات اجاره به عهده مستاجر می باشد.
نظریه-دفتر-فنی
موفق باشید.

این مطلب را هم بخوانید:  ۲۷ سوال درباره مالیات صاحبخانه‌ها

12 دیدگاه ها

      ارسال نظر و سوال

      دیدگاه خود را وارد کنید
      Please enter your name here