نحوه و زمان استفاده از ماده ۱۳۱قانون مالیاتها؟

17
9707

ماده ۱۳۱ ق.م.م یکی از مهمترین و کاربردی ترین مواد برای ما حسابداران می باشد که حتما تاکنون با این ماده برخورد داشته اید. در این نوشتار قصد داریم تا حد ممکن این ماده و کاربردهای آن را با ذکر مثال تشریح کنیم.
اولین نکته قابل توجه این است که نرخ های مقرر در این ماده در اصلاحیه تیرماه ۹۴ تغییر نمود و لازم است به این نکته توجه شود.
دومین مورد اینکه در صدر این ماده آمده:

«نرخ مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی به استثنای مواردی که طبق مقررات این قانون دارای نرخ جداگانه‌ای می‌باشد.»

از این جمله اینطور برداشت می گردد که این ماده مخصوص درآمدهای اشخاص حقیقی می باشد بجز موارد استثنایی که در ادامه اشاره می شود.

سومین مورد اینکه نرخ های ماده ۱۳۱ بصورت سالانه می باشد. بعضا دیده شده که حسابداران به این نکته بسیار مهم توجه ننموده و مبلغ مشمول ماهانه را بجای مبلغ مشمول سالانه با نرخ های این ماده محاسبه می کنند.

نرخ های ماده ۱۳۱ به شرح جدول زیر است:

 

این تابستون، شب عید حسابدارهاست! اگر می‌خواهید سهمتون رو از این بازار بگیرید، حتما این ویدئو رو ببینید:

مثال: سود ابرازی آقای غلامی (شخص حقیقی) در اظهارنامه سالیانه یک میلیارد ریال می باشد. اگر معافیت موضوع ماده ۱۰۱ ق.م.م برای سال مزبور ۱۵۰ میلیون ریال باشد مطلوبست محاسبه مالیات آقای غلامی.
میلیون ریال ۸۵۰ = ۱۵۰ – ۱۰۰۰
مالیات ۸۵۰ میلیون ریال با توجه به نرخ های ماده ۱۳۱ بصورت زیر محاسبه می گردد:
۷۵،۰۰۰،۰۰۰ = ۱۵% × ۵۰۰،۰۰۰،۰۰۰
۷۰،۰۰۰،۰۰۰ = ۲۰% × ۳۵۰،۰۰۰،۰۰۰
۱۴۵،۰۰۰،۰۰۰ = ۷۰،۰۰۰،۰۰۰ + ۷۵،۰۰۰،۰۰۰
نکته: در ماده ۱۰۱ معافیت مشمولان فصل مالیات بر درآمد مشاغل تا میزان مقرر در ماده ۸۴ ق.م.م عنوان شده است. لازم به ذکر است که معافیت موضوع فصل مالیات بر درآمد مشاغل با معافیت فصل مالیات بر درآمد حقوق تفاوت دارد و میزان هر یک در قانون بودجه هر سال تعیین و ابلاغ می گردد. به عنوان مثال این میزان برای سال ۱۳۹۷ در تبصره ۶ قانون بودجه به شرح زیر تعیین شده است:
سقف معافیت مالیاتی موضوع ماده ۸۴ ق.م.م (حقوق) سالانه ۲۷۶ میلیون ریال تعیین می شود. میزان معافیت مالیاتی اشخاص موضوع ماده ۱۰۱ (مشاغل) و ۵۷ (اجاره) سالانه ۲۱۶ میلیون ریال تعیین می شود.

موارد کاربرد ماده۱۳۱

۱- محاسبه مالیات عملکرد اشخاص حقیقی (ماده ۱۰۱)
۲- محاسبه مالیات اجاره املاک اشخاص حقیقی (ماده ۵۳)
۳- محاسبه مالیات بر درآمد اتفاقی اشخاص حقیقی و حقوقی (ماده ۱۱۹) (در این مورد استثنائا مالیات بر درآمد اتفاقی اشخاص حقوقی نیز با نرخ های مقرر در ماده ۱۳۱ محاسبه می گردد)

این مطلب را هم بخوانید:  چه نوع شرکتی ثبت کنیم؟

نکات تبصره ماده ۱۳۱

مطابق تبصره ماده ۱۳۱ به ازای هر ده درصد افزایش درآمد ابرازی مشمول مالیات اشخاص موضوع این ماده نسبت به درآمد ابرازی مشمول مالیات سال گذشته آنها، یک واحد درصد و حداکثر تا پنج واحد درصد از نرخهای مذکور کاسته می¬شود. همچنین در ادامه شرط برخورداری از این تخفیف تسویه بدهی مالیاتی سال قبل و تسلیم اظهارنامه مالیاتی مربوطه در مهلت اعلام شده می باشد.
منظور از تسویه در تبصره ماده ۱۳۱ ، صرفا پرداخت بدهی مالیاتی قطعی شده سال قبل (سال پایه) بوده و این موضوع قابل تسری به بدهی های قطعی شده سال های قبل از سال پایه نمی باشد. بدیهی است در صورتی که مالیات تشخیصی سال قبل در مهلت مندرج در نظر اکثریت اعضای شورای عالی مالیاتی به شرح فوق به قطعیت نرسیده باشد صرفا می بایست مالیات اظهارنامه در مهلت مورد نظر پرداخت شده باشد (بخشنامه ۱۵۸/۹۶/۲۰۰).
مراد از درآمد ابرازی مشمول مالیات کل فروش غیر از فروش ها و درآمدهای معاف، مشمول مالیات به نرخ صفر و مشمول مالیات به نرخ مقطوع (صورتجلسه مورخ ۳/۱۰/۱۳۹۶ شورای عالی مالیاتی) می باشد.
مثال: فرض کنید در مثال فوق درآمد مشمول مالیات آقای غلامی نسبت به سال قبل ۳۰ درصد افزایش داشته باشد. مطلوبست محاسبه مالیات ایشان با فرض جدید.
۶۰،۰۰۰،۰۰۰ = ۱۲% × ۵۰۰،۰۰۰،۰۰۰
۵۹،۵۰۰،۰۰۰ = ۱۷% × ۳۵۰،۰۰۰،۰۰۰
۱۱۹،۵۰۰،۰۰۰ = ۵۹،۵۰۰،۰۰۰ + ۶۰،۰۰۰،۰۰۰
مثال: آقای عبدی ملک خود را طی قرارداد ۹ ماهه به شرکتی اجاره داده است. اگر اجاره ماهیانه ۲۰۰ میلیون ریال باشد مطلوبست محاسبه مالیات اجاره ماهانه و مالیات کل قرارداد.
۲،۴۰۰،۰۰۰،۰۰۰ = ۱۲ × ۲۰۰،۰۰۰،۰۰۰
۱،۸۰۰،۰۰۰،۰۰۰ = ۷۵% × ۲،۴۰۰،۰۰۰،۰۰۰
با توجه به نرخ ماده ۱۳۱ مبلغ مالیات سالانه ۳۷۵،۰۰۰،۰۰۰ می باشد اما چون قرارداد ۹ ماهه می باشد، مالیات ماهانه و مالیات کل قرارداد به شرح زیر محاسبه می گردد.
۳۱،۲۵۰،۰۰۰ = ۱۲ ÷ ۳۷۵،۰۰۰،۰۰۰ مالیات اجاره ماهانه
۲۸۱،۲۵۰،۰۰۰ = ۹ × ۳۱،۲۵۰،۰۰۰ مالیات اجاره کل قرارداد

این مطلب را هم بخوانید:  خردادماه آخرین مهلت ارسال اظهارنامه مالیاتی شد

و بالاخره هدیه ما

در پایان ضمن تشکر از شما بابت مطالعه این مطلب، می توانید فایل اکسل فرموله شده محاسبه مالیات ماده ۱۳۱ را از طریق فرم زیر دریافت نمایید. در این فایل با وارد نمودن درآمد مشمول مالیات (پس از کسر معافیت ها) و پس از کسر هزینه ها مالیات محاسبه شده را مشاهده خواهید کرد.

محاسبه مالیات ماده ۱۳۱ و مشاوره

پس از تکمیل فرم به پیام پایین همین صفحه توجه نمایید!

17 دیدگاه ها

  • محاسبه پلکانی مالیات بر حقوق ۱۳۹۸

   برای پرداخت مالیات پنج پله بین ۱۰ تا ۳۵ درصد، لحاظ شده است.

   لازم به ذکر است دولت تنها دو پله برای مالیات بر درآمد در نظر داشت که در لایحه ی پیشنهادی خود به مجلس واگذار کرده بود که نمایندگان به اضافه ی ایجاد تغییراتی در سقف معافیت مالیاتی، پله های مالیاتی را هم به صورت آشکارتری به تصویب رساندند.

   پله نخست حقوق بالاتر از ۲ میلیون و ۷۵۰ هزار تومان تا یک و نیم برابر حداقل حقوقی که معاف از مالیات است، یعنی ماهانه تا ۴ میلیون و ۱۲۵ هزار تومان، موظف به پرداخت ۱۰ درصد مالیات است.
   پله دوم از حقوق یک و نیم برابر ۲ میلیون و ۷۵۰ هزار تومان تا دو و نیم برابر آن، معادل ماهیانه ۴ میلیون و ۱۲۵ هزار تومان تا ۶ میلیون و ۸۷۵ هزار تومان، باید ۱۵ درصد مالیات بدهد.
   پله سوم از دو و نیم برابر سقف معافیت مالیاتی تا چهار برابر که می شود ماهانه از ۶ میلیون و ۸۷۵ هزار تومان تا ۱۱ میلیون تومان، مشمول پرداخت ۲۰ درصد مالیات می باشد.
   پله چهارم از چهار برابر سقف معاف از مالیات تا ۶ برابر آن که می شود ۱۱ میلیون تومان تا ۱۶ میلیون و پانصد هزار تومان، ۲۵ درصد مالیات را باید بپردازند.
   پله پنجم که حقوق بیشتر از ۶ برابر سقف معافیت مالیاتی معادل ماهانه ۱۶ میلیون و پانصد هزار تومان به بالا را شامل می شود، ۳۵ درصد مالیات پرداخت می کنند.

 1. باسلام و تشکر از مطالب خوبتون.
  در مثال آخر، اگر که در مورد محاسبه ۷۵ درصدی توضیح بدین ممنون میشم.برای چی در ۷۵ درصد ضرب شد؟

  • با سلام
   درآمد مشمول مالیات اجاره برابر است با کل مال الاجاره پس از کسر ۲۵ درصد بابت هزینه ها و استهلاک. لذا در ۷۵ درصد ضرب می گردد. یعنی ۲۵ درصد هزینه ها و استهلاک از کل مال الاجاره کسر می گردد

 2. با سلام
  ضمن تشکر از سایت بسیار عالی و مطالب اموزندتون ، اگر همه موارد استاندارد حسابداری و قانون مالیاتها بصورت مثال درج کنید خیلی عالی میشود.

 3. با سلام و خسته نباشید. سپاس از مطالب مفیدتون.
  درباره مثال آخر نرخ ماده ۱۳۱ درباره مآخذ ۱.۸۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال چگونه محاسبه شد و به ۳۷۵.۰۰۰.۰۰۰ ریال رسید؟؟؟

  • با سلام درود
   در این قسمت مالیات یک سال محاسبه گردید بعد به این علت که نه ماه بیشتر اجاره پرداخت نشده بود مالیات بدست امده در ۱۲ ماه تقسیم و در ۹ ماه ضرب گردید
   موفق و پیروز باشید

  • ضمن اخذ اجازه از مدیر محترم بخش. ابتدا ما کل سال یعنی ۱۲ماه را برای تعیین درآمد مشمول محاسبه می کنیم. یعنی ضربدر ۱۲ماه و سپس ضربدر ۷۵درصد. بعد طبق نرخ های ماده ۱۳۱ق.م.م مالیات را محاسبه می نماییم. حال نه دوازدهم این رقم می شود مالیات مودی مورد نظر ما. با تشکر

   • با سلام و درود
    شما میتوانیید جهت محاسبه مالیات اجاره ماده ۵۳ تا ۵۷ مالیات های مستقیم و ماده ۱۳۱ م.م رامطالعه نمایید .
    موفق و پیروز باشد

 4. سلام و ممنون از وب سایت خوبتان.در مورد اظهارنامه اجاره در چه تاریخی باید ارسال بشه و مبلغ اظهارنامه توسط موجر یا مستاجر باید پرداخت گردد!

  • سلام خواهش میکنم. اظهارنامه اجاره فقط مخصوص اشخاص حقیقی است که باید تا پایان تیرماه سال بعد تکمیل و ارسال گردد. مبلغ مالیات توسط موجر پرداخت می گردد.

  • سلام خیلی ممنون بابت مطالب بسیار کاربردی و مفیدتون. در مثال دوم از آقای غلامی که درآمد ابرازی ۳ درصد نسبت به سال قبل افزایش داشته نرخ های ماده ۱۳۱ تغییری نمیکنه و همان طور که در قسمت قبلی گفته شده به ازای هر ۱۰ درصد افزایش یک درصد تخفیف لحاظ میشود.

ارسال نظر و سوال

دیدگاه خود را وارد کنید
Please enter your name here