چند نکته مهم در مورد تشویقات و جرائم مالیاتی ( بخش اول )

0
603

time21

به نام خدا و با سلام به کاربران گرامی ، در این بخش قصد داریم یک از مهترین قسمتهای قانون مالیاتهای مستقیم را برای شما ارائه کنیم . بخشی که موارد قانونی و مهمترین بخشنامه های تشویقات و جرائم مالیاتی را بررسی می کند . طبق ماده ۱۸۹ قانون مالیاتهای مستقیم ، اشخاص حقیقی و حقوقی موضوع بند های الف و ب ماده ۹۵ این قانون ، چنانچه طی سه سال متوالی ترازنامه و حسای سود وزیان و دفاتر و مدارک آنها مورد قبول قرار گرفته باشد و مالیات هر سال را در سال تسلیم اظهارنامه بدون مراجعه به هیات های حل اختلاف مالیاتی پرداخت کرده باشند ، معادل ۵ درصد اصل مالیات سه سال مذکور علاوه بر استفاده از مزایای مقرر در ماده ۱۹۰ این قانون ، به عنوان جایزه خوش حسابی از محل وصولی های جاری پرداخت یا در حساب سنوات بعد آنان منظور خواهد شد . جایزه مزبور از پرداخت مالیات معاف خواهد بود .

در ماده ۱۹۰ قانون مالیاتها ، علی الحساب پرداختی بابت مالیات عملکرد هر سال قبل از سررسید مقرر در این قانون برای پرداخت مالیات عملکرد موجب جایزه ای معادل یک درصد مبلغ پرداختی به ازاء هر ماه تا سررسید مقرر خواهد بود که از مالیات متعلق همان عملکرد کسر خواهد شد . پرداخت مالیات پس از آن موعد موجب تعلق جریمه ای معادل ۲.۵% مالیات به ازاء هر ماه خواهد بود .

حال با توجه به توضیح در مورد این ماده قانونی مهم چند نکته مالیاتی از این قوانین را برای شما ارائه می دهیم .

IMAGE634316471738747500

 

سال ۹۹ یک سال پر درآمد برای حسابدارهاست! اگر بخواهید سهمتون رو از این بازار بدست می آورید ؛ ویدئو رو ببینید:

  • طبق رای شماره ۳۰/۴/۱۰۴۰۹ هیات عمومی شورای عالی مالیاتی نظر به اینکه مالیات از حقوق پرداختی یا تخصیصی حقوق بگیران کسر می گردد و وظیفه پرداخت کنندگان صرفا” کسر و ارسال آن به حوزه های مالیاتی است ، بنابراین تعلق جایزه خوش حسابی معادل ۴درصد مالیات حقوق بگیران اصولا” به غیر مورد نداشته و اعطاء جایزه موضوع صدر ماده ۱۹۰ به پرداخت کنندگان حقوق منتفی است .
  • با عنایت به رای فوق الذکر پرداخت کنندگان حقوق در صورت تخلف از انجام وظایف مقرره ، مشمول جرائم خاص خود برابر ماده ۱۹۷ و ۱۹۹ و تبصره های ان می باشند ، در نتیجه جریمه دیرکرد به میزان ۲/۵ درصد در ماه مقرر ماده ۱۹۰ مذکور شامل پرداخت کنندگان حقوق نخواهد بود .
  • سازمان امور مالیاتی کشور نیز طی بخشنامه شماره ۵۱۷۷۲/۱۱۵۰۸-۳۰/۴ مورخ ۱۵/۱۰/۱۳۷۸ موارد فوق را در خصوص عدم اعمال جایزه خوش حسابی برای پرداخت کنندگان حقوق و همچنین عدم اعمال جریمه ۲/۵ درصد در ماه مقرر برای پرداخت کنندگان حقوق را تایید نموده است .
  • طبق ماده ۱۹۱ قانون مالیاتهای مستقیم ، تمام یا قسمتی از جرایم مقرر در این قانون ، بنا به درخواست مودی با توجه به دلایل ابزاری مبنی بر خارج از اختیار بودن عدم انجام تکالیف مقرر و با در نظر گرفتن سوابق مالیاتی و خوش حسابی مودی به تشخیص و موافقت سازمان امور مالیاتی کشور قابل بخشوده شدن می باشد.
این مطلب را هم بخوانید:  حسابرسی یا ممیزی (AUDITING) چیست؟

در بخش دوم چند نکته دیگر در مرود جرائم و تشویقها را برای شما ارائه می دهیم .

بهترین ها را برایتان آرزو می کنیم .

 

ارسال نظر و سوال

دیدگاه خود را وارد کنید
Please enter your name here