چند نکته اساسی در خصوص تسهیلات بانکی و نحوه حسابداری آن

3
6580
فهرست مطالب مخفی
12 ۱. سقف تسهیلات اعطایی معادل هشتاد درصد هزینه برآورد شده و حداکثر تا سقف مجاز تعیین شده (حسب مورد) می باشد. ۲. ۲۰% هزینه های برآورد شده جهت انجام کار توسط متقاضی تامین می شود. ۳. نرخ سود تسهیلات جعاله با توجه به بخش فعالیت متقاضی تعیین میگردد. ۴. نرخ جریمه تاخیر براساس بخشنامه های صادره (معادل نرخ سود تسهیلات اعطایی به اضافه ۶%) تعیین می‌گردد. ۵. مدت انجام و تسویه مطالبات ناشی از جعاله (به اسثتنای طرحهای تولیدی ، خدماتی و تعمیر مسکن) ، حداکثر ۲ سال می باشد. تسهیلات جعاله در رابطه با انجام اموری است که تحقق آن نیاز به تامین منابع مالی توسط بانک داشته ودربخشهای مختلف به شرح زیر قابلیت استفاده دارد. • بخش صنعت : انجام اموری مثل ایجاد کارگاه ، سالن ، سوله ، انبار، انواع مخزن ، نصب و تعمیر وسایل و ماشین‌آلات و تاسیسات ، حفرچاه و ایجاد فاضلاب و اموری مشابه . • بخش معدن : انجام اموری مثل ایجاد تونل، ریل گذاری ، نصب وتعمیر وسایل و ماشین آلات و تاسیسات‌، حفرچاه و ایجاد فاضلاب و… • بخش کشاورزی: انجام اموری مانند؛ایجادانبارها،مخازن، محل نگهداری دام وطیور، سردخانه،زه کشی،کانال کشی،شخم زدن ، سم پاشی و…. • بخش خدمات: انجام اموری چون نصب و تعمیر وسایل ، ماشین آلات تاسیسات مربوط به واحدهای خدماتی ، تجهیزات پزشکی بیمارستانی و…
18 بانک در قالب عقد مشارکت مدنی بازرگانی همانند مضاربه جهت خرید و فروش کالا تسهیلات در اختیار متقاضیان قرار می‌دهند با این تفاوت که در این عقد حداقل ۲۰% سرمایه از طرف خود متقاضی تامین می گردد. هزینه های قابل قبول دراین مشارکت همانند مضاربه شامل : هزینه خرید کالا ، حمل و نقل ، انبارداری بسته بندی ، ثبت و سفارش ، بیمه ، هزینه بانکی گمرکی‌، دموراژ و… می باشد. چنانچه متقاضی کالای خود را از خارج از کشورتامین و بخواهد در بازار داخلی بفروش برساند بعد از ارائه پروفرما و گشایش آن از طریق شعب ارزی ، بانک می تواند بابت تامین باقیمانده وجه اعتبار اسنادی گشایش شده باتوجه به بدهی متقاضی به سیستم بانکی در چهارچوب سقف فردی ، تسهیلات در اختیار متقاضی قرار دهد که در قالب مشارکت مدنی (بازرگانی خارجی) و حداکثر شش ماهه می باشد و به منظور حصول اطمینان از وصول تسهیلات اعطایی ، متناسب با وضعیت اعتباری متقاضی به تشخیص ارکان اعتباری ذیربط، پشتوانه و تامین کافی اخذ می گردد.
31 ۱. پس از اتمام عملیات فونداسیون قرارداد مشارکت مدنی ساختمان منعقد می گردد و اعطای تسهیلات مرحله اول پس از اتمام ۲۰% عملیات ساختمانی امکانپذیر است. ۲. مدت دوران مشارکت ۱۲ماه می باشد. ۳. نرخ سود تسهیلات (برحسب انفرادی و انبوه سازی) معادل نرخ بخش مسکن و خدمات می باشد. ۴. اعطای تسهیلات جهت تکمیل ساختمانهای نیمه تمام ، براساس بررسی کارشناسی بانک حداکثر معادل هزینه های تکمیلی بلامانع است. ۵. اعطای تسهیلات برروی زمینهایی که فاقد سند ثبتی می باشند برابر ضوابط و دستورالعملهای جاری و حداکثر ۸۰% مبلغ برآورد شده و در مقابل اخذ وثیقه ملکی قابل ترهین و بلامعارض (خارج از طرح) مجاز می باشد. ۶. در صورتیکه زمین محل اجرای طرح اوقافی باشد اخذ موافقت از سازمان اوقاف الزامی خواهد بود. ۷. بعداز اتمام دوران مشارکت و پس از تحقق موضوع و اخذ پایان کار و صورتجلسه تفکیکی تقسیط تسهیلات دریافتی بابت هر فرد و حداکثر بمدت ۱۵ سال برای هریک از مالکین و خریداران واحدهای احداثی با نرخ سود بخش مسکن امکانپذیر است . بدیهی است تسویه مابه التفاوت تسهیلات دریافتی بطور یکجا الزامی است. ( برای هر واحد در حال حاضر تا سقف ۸ میلیون ریال) ۸. بیمه ملک مورد ترهین الزامی می باشد. ۹. تسهیلات مصوب در این بخش طی دو تا سه مرحله متناسب با پیشرفت فیزیکی طرح در اختیار متقاضیان قرار میگیرد. ۱۰. مبانی محاسبه میزان تسهیلات اعطایی قابل پرداخت : زیربنای مفید قابل احداث * قیمت پایه نکته : در صورتیکه تعداد مالکین بیش از یک نفر باشد شرکاء برای سهولت در پیگیری و انجام کار می توانند به یکنفر از مالکین یا فردی غیر، وکالت دهند (وکالتنامه رسمی براساس فرم مخصوص بانک)
57 – دارا بودن اهلیت قانونی – داشتن مجوزات لازم درخصوص بهره برداری از اموال اجاره یا داشتن تجربه کافی در امور بهره گیری از آن – توانایی لازم جهت پرداخت اجاره بها – نداشتن سوابق منفی در سیستم بانکی (چک برگشتی و بدهی معوق) شرایط تسهیلات : – نوع مصرف : جهت اموال منقول و غیرمنقول – مدت : میان مدت و بلندمدت – حداکثر تسهیلات : ۸۰ درصد مبلغ ارزیابی بانک – هزینه های نقل و انتقال اموال غیرمنقول در دفترخانه به عهده مشتری می باشد. – بیمه نمودن مورد اجاره با هزینه مشتری تا پایان مدت قرارداد – عدم واگذاری عین یا منافع عین مستاجره به اشخاص دیگر – مستاجر حق تغییر محل، تغییر شکل و یا هر نوع دیگر را در عین مستاجره بدون موافقت بانک را ندارد. شرایط اموال مورد اجاره : – از نوع اموالی باشد که مستقلاً قابلیت نقل و انتقال قانونی را از نظر مالکیت داشته باشد. – طول عمر مفید آنها کمتر از دو سال نباشد. – اموال مورد نظر نباید مصرف انحصاری داشته و یا بر اثر نصب و بهره برداری، استفاده مجدد از آن مقرون به صرفه نباشد.

تسهیلات دریافتی از بانکها یکی از مباحث مهم حسابداری می باشد که اکثر حسابداران با آن مشکلات اساسی دارند. با توجه به اینکه در بیشتر شرکتها این تسهیلات بصورت بلند مدت صورت می گیرد در این تاپیک و تاپیکهای بعدی می خواهیم در مورد محاسبه بهره و نحوه ثبت اسناد آن بپردازیم.

بنابر این در ابتدا به تشریح انواع تسهیلات خواهیم پرداخت و بعد از آن یک مثال ساده از تسهیلات بانکی را حل خواهیم نمود.در آینده نیز یک فایل اکسل محاسبه تسهیلات بانکی به روش های مختلف(اقساط مساوی ، اقساط نزولی و …) در اختیار کاربران سایت قرار خواهیم داد.
تسهیلات اعطایی بانک ها به طرح ها و پروژ ها صنعتی و بازرگانی را می توان در دو مورد ریالی و ارزی بررسی نمود که در این بخش ما به معرفی انواع تسهیلات ریالی که بانک ها داخلی ارائه می دهند می پردازیم .

بانک ها در دو شکل خصوصی و دولتی مبادرت به ارائه خدمات می کنند که به طور معمول شکل و نوع تسهیلات آنها مشابه بود و تفاوت آن در نحوه پرداخت و سود و نرخ بهره آنها می باشد . ( که در بخش بانکهای دولتی نرخ ها و مدت بازپرداخت ها و شرایط بر اساس نمونه بانک صادرات می باشد که با اکثر بانکها مشابه بوده در ضمن نرخ های یادشده متغییر بوده . ) و نیز برخی از موضوعات که در موارد مختلف متفاوت می باشد به صورت موردی ارائه می شود .

سلف

عبارتست از پیش خرید نقدی محصولات واحدهای تولیدی به قیمت معین که به منظور تامین قسمتی از سرمایه در گردش واحدهای تولیدی بکار گرفته می شود. (اعم از اینکه مالکیت آنها متعلق به شخص حقیقی یا حقوقی باشد.)

شرایط و مقررات اعطای تسهیلات :

۱. این تسهیلات در مورد خرید کالاهایی مصداق می یابد که؛
o واحدتولیدی آن دایر بوده و در مرحله بهره برداری قرارداشته باشد.
o نیاز پولی متقاضی الزاماً برای تولید همان محصول بوجود آمده باشد.
۲. مدت معامله سلف حداکثر معادل یک دوره تولید می باشد ، مشروط بر اینکه از یکسال تجاوز ننماید.
۳. قرارداد معاملات سلف قابل تمدید نمی باشد.
۴. متقاضی راساً تولید کننده کالای مورد معامله سلف باشد.
۵. کالای مورد معامله باید باتوجه به روشهای متداول تولید و سوابق امر از کیفیت مناسب و مطلوب برخوردار باشد.
۶. کالای مورد معامله باید در زمان تحویل سهل البیع بوده و فاسد شدنی نباشد.
۷. فروشنده کالا ، در بخشهای “صنعت و معدن” و “کشاورزی” فعالیت نماید.
۸. نرخ سود قرارداد باتوجه به بخش فعالیت متقاضی تعیین میگردد.

جعاله

عقدی است که بموجب آن جاعل یا کارفرما درمقابل انجام عمل معین(طبق قرارداد) توسط عامل ، ملزم به ادای مبلغ یا اجرت معلوم می گردد.به طرفی که عمل یا کار را انجام می دهد”عامل”یا پیمانکارگویند.

همچنین عقد جعاله از جمله تسهیلات میان مدت و بلندمدت اعتباری است که جهت گسترش امور تولیدی ، بازرگانی و خدماتی ، صنعت و معدن ،کشاورزی ومسکن به مشتریان اعطاء می گردد و موضوع آن باید در طول مدت قرارداد به اتمام برسد.

شرایط و مقررات اعطای تسهیلات :

۱. سقف تسهیلات اعطایی معادل هشتاد درصد هزینه برآورد شده و حداکثر تا سقف مجاز تعیین شده (حسب مورد) می باشد.
۲. ۲۰% هزینه های برآورد شده جهت انجام کار توسط متقاضی تامین می شود.
۳. نرخ سود تسهیلات جعاله با توجه به بخش فعالیت متقاضی تعیین میگردد.
۴. نرخ جریمه تاخیر براساس بخشنامه های صادره (معادل نرخ سود تسهیلات اعطایی به اضافه ۶%) تعیین می‌گردد.
۵. مدت انجام و تسویه مطالبات ناشی از جعاله (به اسثتنای طرحهای تولیدی ، خدماتی و تعمیر مسکن) ، حداکثر ۲ سال می باشد.
تسهیلات جعاله در رابطه با انجام اموری است که تحقق آن نیاز به تامین منابع مالی توسط بانک داشته ودربخشهای مختلف به شرح زیر قابلیت استفاده دارد.
• بخش صنعت : انجام اموری مثل ایجاد کارگاه ، سالن ، سوله ، انبار، انواع مخزن ، نصب و تعمیر وسایل و ماشین‌آلات و تاسیسات ، حفرچاه و ایجاد فاضلاب و اموری مشابه .
• بخش معدن : انجام اموری مثل ایجاد تونل، ریل گذاری ، نصب وتعمیر وسایل و ماشین آلات و تاسیسات‌، حفرچاه و ایجاد فاضلاب و…
• بخش کشاورزی: انجام اموری مانند؛ایجادانبارها،مخازن، محل نگهداری دام وطیور، سردخانه،زه کشی،کانال کشی،شخم زدن ، سم پاشی و….
• بخش خدمات: انجام اموری چون نصب و تعمیر وسایل ، ماشین آلات تاسیسات مربوط به واحدهای خدماتی ، تجهیزات پزشکی بیمارستانی و…

جعاله تعمیر مسکن:

این بخش از تسهیلات جهت انجام اموری مانند احداث بنا( نصب اسکلتهای فلزی یا بتونی ) نصب و احداث تاسیسات (آب و برق ، تلفن ، گاز ، گرمایش ، سرمایش ، رنگ و نقاشی ، چاه و فاضلاب ) و کلیه امور مربوط به تعمیرات و نگهداری ساختمان پرداخت می شود .پشتوانه این نوع تسهیلات تا سقف ده میلیون ریال ، سفته معتبر و مورد قبول بانک با مدت بازپرداخت ۳۶ ماهه ،از ده میلیون ریال تاچهارده میلیون ریال در قبال اخذ وثیقه ملکی ارزنده ، بلامعارض و سهل البیع با مدت بازپرداخت حداکثر ۶۰ ماهه می باشد.

مشارکت مدنی

مشارکت مدنی یکی از عقود موثر به منظورایجاد تسهیلات لازم برای توسعه فعالیتهای تولیدی (صنعتی ، معدنی ، کشاورزی و مسکن) ، بازرگانی (صادرات و واردات) و خدماتی می باشد که عبارتست از درآمیختن سهم الشرکه نقدی یا غیرنقدی متعلق به اشخاص حقیقی یا حقوقی متعدد، به نحو مشاع ، به منظور انتفاع طبق قرارداد .حداکثر مشارکت بانک در قرارداد مشارکت مدنی معادل ۸۰% کل سرمایه مشارکت مدنی میباشد. (به استثنای مشارکت مدنی صادراتی به صورت L.C) . در برخی از بانکها درصورتیکه موضوع مورد مشارکت صدور خدمات فنی و مهندسی باشد، مدت مشارکت می تواند حداکثر ۱۸ ماه باشد.

مشارکت مدنی بازرگانی:

بانک در قالب عقد مشارکت مدنی بازرگانی همانند مضاربه جهت خرید و فروش کالا تسهیلات در اختیار متقاضیان قرار می‌دهند با این تفاوت که در این عقد حداقل ۲۰% سرمایه از طرف خود متقاضی تامین می گردد. هزینه های قابل قبول دراین مشارکت همانند مضاربه شامل : هزینه خرید کالا ، حمل و نقل ، انبارداری بسته بندی ، ثبت و سفارش ، بیمه ، هزینه بانکی گمرکی‌، دموراژ و… می باشد. چنانچه متقاضی کالای خود را از خارج از کشورتامین و بخواهد در بازار داخلی بفروش برساند بعد از ارائه پروفرما و گشایش آن از طریق شعب ارزی ، بانک می تواند بابت تامین باقیمانده وجه اعتبار اسنادی گشایش شده باتوجه به بدهی متقاضی به سیستم بانکی در چهارچوب سقف فردی ، تسهیلات در اختیار متقاضی قرار دهد که در قالب مشارکت مدنی (بازرگانی خارجی) و حداکثر شش ماهه می باشد و به منظور حصول اطمینان از وصول تسهیلات اعطایی ، متناسب با وضعیت اعتباری متقاضی به تشخیص ارکان اعتباری ذیربط، پشتوانه و تامین کافی اخذ می گردد.

مشارکت مدنی خدماتی:

این تسهیلات به متقاضیانی که در بخش خدمات فعالیت دارند قابل پرداخت می باشد.
واجدین شرایط به طور معمول متقاضیانی که دارای پروانه کسب (مدارک و مستندات لازم از واحد صنفی مربوطه) می باشند محدودیتی در میزان اعطای تسهیلات فوق نداشته و در صورت دارا بودن شرایط و معیارهای اساسی اعطای تسهیلات و قابل توجیه بودن درخواست می توانند از تسهیلات بانک در قالب این عقد استفاده نمایند، و متقاضیانی که فاقد پروانه فعالیت می باشند اعطای تسهیلات باتوجه به نوع پشتوانه (سفته یا اموال غیرمنقول) محدود به بخشنامه های جاری بانک خواهد بود.

مشارکت مد نی صا درا تی:

اعطای تسهیلات مذکور به منظور تهیه ، تولید کالای صادراتی و همچنین ارائه خدمات فنی و مهندسی (که معمولا) در حالت قبل از صدور کالا و در قالب قرارداد مشارکت مدنی صورت می گیرد. میزان تسهیلات اعطایی در مقابل گشایش اعتبار اسنادی غیرقابل برگشت حداکثر معادل ۹۰ درصد ارزش ریالی کالای صادراتی یا خدمات موضوع قرارداد و یا هم ارز ریالی مبلغ اعتبار و در غیر اینصورت معادل ۷۰ درصد ارزش ریالی کالای صادراتی و یا مبلغ اعتبار خواهد بود.

مدت بازپرداخت تسهیلات اعطایی در بخش صادرات قبل از صدور کالا

• محصولات کشاورزی:۶ ماه
• فرش دستباف و صنایع دستی:۹ ماه
• کالای صنعتی مصرفی:۹ ماه
• کالای سرمایه ای واسطه ای:۱۲ ماه
• خدمات فنی و مهندسی:۱۸ ماه

نرخ سود تسهیلات اعطایی:

نرخ سود متعلق به اینگونه تسهیلات معادل نرخ بخش صادرات می باشد. سرمایه تامین شده از بانک بایستی در امر خرید کالای موضوع مشارکت مدنی به مصرف برسد و در صورتی که متقاضی نتواند مدارک لازم درخصوص صادرات را به بانک ارائه دهد، تسویه تسهیلات پرداختی با نرخ معادل ۳% بالاتر از حداقل نرخ سود بخش بازرگانی صورت می پذیرد.

پشتوانه تسهیلات اعطایی :

تعیین پشتوانه تسهیلات اعطایی بنا به تشخیص بانک صورت می گیرد. (تضمین نامه ارائه شده از جانب صندوق ضمانت صادرات ایران و شرکتهای بیمه نیز می تواند بعنوان پشتوانه تسهیلات مذکور قرار گیرد.)

مشارکت مدنی مسکن (بانک صادرات ایران):

شرایط و مقررات اعطای تسهیلات :

۱. پس از اتمام عملیات فونداسیون قرارداد مشارکت مدنی ساختمان منعقد می گردد و اعطای تسهیلات مرحله اول پس از اتمام ۲۰% عملیات ساختمانی امکانپذیر است.
۲. مدت دوران مشارکت ۱۲ماه می باشد.
۳. نرخ سود تسهیلات (برحسب انفرادی و انبوه سازی) معادل نرخ بخش مسکن و خدمات می باشد.
۴. اعطای تسهیلات جهت تکمیل ساختمانهای نیمه تمام ، براساس بررسی کارشناسی بانک حداکثر معادل هزینه های تکمیلی بلامانع است.
۵. اعطای تسهیلات برروی زمینهایی که فاقد سند ثبتی می باشند برابر ضوابط و دستورالعملهای جاری و حداکثر ۸۰% مبلغ برآورد شده و در مقابل اخذ وثیقه ملکی قابل ترهین و بلامعارض (خارج از طرح) مجاز می باشد.
۶. در صورتیکه زمین محل اجرای طرح اوقافی باشد اخذ موافقت از سازمان اوقاف الزامی خواهد بود.
۷. بعداز اتمام دوران مشارکت و پس از تحقق موضوع و اخذ پایان کار و صورتجلسه تفکیکی تقسیط تسهیلات دریافتی بابت هر فرد و حداکثر بمدت ۱۵ سال برای هریک از مالکین و خریداران واحدهای احداثی با نرخ سود بخش مسکن امکانپذیر است . بدیهی است تسویه مابه التفاوت تسهیلات دریافتی بطور یکجا الزامی است. ( برای هر واحد در حال حاضر تا سقف ۸ میلیون ریال)
۸. بیمه ملک مورد ترهین الزامی می باشد.
۹. تسهیلات مصوب در این بخش طی دو تا سه مرحله متناسب با پیشرفت فیزیکی طرح در اختیار متقاضیان قرار میگیرد.
۱۰. مبانی محاسبه میزان تسهیلات اعطایی قابل پرداخت : زیربنای مفید قابل احداث * قیمت پایه
نکته : در صورتیکه تعداد مالکین بیش از یک نفر باشد شرکاء برای سهولت در پیگیری و انجام کار می توانند به یکنفر از مالکین یا فردی غیر، وکالت دهند (وکالتنامه رسمی براساس فرم مخصوص بانک)

فروش اقساطی

این تسهیلات به واحدهای تولیدی جهت تامین مالی مواد اولیه که شامل هر نوع مواد خام ، نیمه ساخته ، ساخته شده و واسطه‌ای و مواد بسته بندی و ابزار کار که در تولید یک محصول معین بکار میروند، برای یکدوره تولید حداکثر یکساله پرداخت می شود.

این نوع تسهیلات به واحد های تولیدی دایر و یا در آستانه بهره برداری که دارای پروانه بهره برداری می باشند اعطا می شود . و نیز نداشتن چک برگشتی و دیون معوق اعم از ریالی و ارزی نزد سیستم بانکی( تجارت ) (سایر بانکها بررسی شود) . نرخ سود این قرارداد متناسب با بخش فعالیت متقاضی متغیر می باشد.

مضاربه:

عقدی جایز است که به موجب آن یکی از طرفین (مالک) عهده دار تامین سرمایه (نقدی) می گردد، با قید اینکه طرف دیگر (عامل) با آن تجارت کرده و در سود حاصله هر دو طرف شریک باشند. ؛.این عقد از جمله تسهیلات اعطایی کوتاه مدت اعتباری است که بانکها جهت گسترش امور بازرگانی در اختیار مشتریان قرار می دهند.

کاربرد و مدت:

کاربرد مضاربه در امور بازرگانی اعم از داخلی و خارجی (شامل صادرات و واردات) می باشد که در آن سرمایه لازم از سوی بانک تامین و کار لازم در آن باید تماماً توسط عامل انجام پذیرد.
مضاربه تسهیلاتی است کوتاه مدت و معادل یک دوره گردش کالا و به طور معمول حداکثر یک سال بطول می انجامد.

شرایط کلی متقاضی:

۱- بخش خصوصی (آن قمست از اقتصاد که توسط اشخاص حقیقی و یا حقوقی که بیش از ۵۰% از سهام آنها متعلق به عامه مردم باشد اداره گردد) فقط می تواند از تسهیلات مضاربه بانک در رشته های صادرات و بازرگانی داخلی استفاده نماید.
۲- شرکتهای دولتی و وابسته به دولت برای کلیه رشته های بازرگانی شامل واردات، صادرات و بازرگانی داخلی مجاز به مضاربه با بانک می باشند.
۳- تعاونیهای قانونی در استفاده از تسهیلات مضاربه دارای حق اولویت هستند.
سرمایه و هزینه های قابل قبول:
سرمایه مضاربه متشکل از کلیه هزینه هایی است که بطور مستقیم به عمل تجارت ارتباط پیدا می کند. هزینه های قابل قبول مضاربه بازرگانی داخلی عبارتند از:
قیمت خرید کالاـ هزینه بیمه ـ هزینه انبارداری ـ هزینه بانکی ـ هزینه حمل و نقل ـ هزینه بسته بندی

توضیحات:

– اسناد و مدارک هزینه باید موید انجام هزینه بوده و از لحاظ حجم ریالی متناسب با موضوع و مقدار معامله موضوع قرارداد باشند.
– بانک در همه معاملات ملزم به قبول کلیه هزینه های فوق الذکر نمی باشد.
– سایر هزینه های متعلقه به معاملات موضوع مضاربه با مصالحه طرفین به عهده عامل خواهد بود.

ضوابط تقسیم سود حاصل از مضاربه:

با توجه به مدت قرارداد و میزان سرمایه ، سود کلی قابل انتظار از انجام معامله محاسبه و قیمت تمام شده کالا برآورد می شود و براین اساس نسبت تقسیم سود بین بانک و مشتری تعیین و در متن قرارداد لحاظ می گردد.

مراحل اعطای تسهیلات:

پس از اینکه درخواست متقاضی به بانک واصل گردید اعطای تسهیلات طی مراحل زیر انجام می پذیرد.
مشتری به شعبه مراجعه نموده و تقاضای خود را برای استفاده ار تسهیلات مضاربه روی فرم مربوط منعکس و به همراه مدارک لازم به شعبه تسلیم می نماید.
چنانچه با اعطای تسهیلات مضاربه موافقت گردد، مراتب از طریق شعبه به اطلاع مشتری رسیده و وثایق تعیین شده از متقاضی تسهیلات طلب می گردد. سپس شعبه قرارداد مربوطه را تنظیم می نماید.
پس از امضای قرارداد مضاربه با عامل، سرمایه مذکور در قرارداد ،از طرف بانک یکجا یا به تدریج پرداخت می گردد.

فسخ عقد مضاربه:

طبق قرارداد، بانک می تواند درصورت تخلف مشتری از هر یک از مفاد قرارداد ، قبل از انقضاء مدت، قرارداد مزبور را فسخ نماید.

همچنین براساس ماده ۵۵۱ قانون مدنی، عقد مضاربه به یکی از دلایل ذیل فسخ می گردد:
۱- درصورت فوت یا جنون احد طرفین
۲- درصورت ورشکستگی طرفین
۳- درصورت تلف شدن تمام سرمایه و سود
۴- درصورت عدم امکان تجارتی که منظور طرفین بوده است.
قرض الحسنه
قرض الحسنه قراردادی است که بموجب آن بانک (به عنوان قرض دهنده) مبلغ معینی را طبق ضوابط مقرر در این دستورالعمل به اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی (به عنوان قرض گیرنده) به قرض واگذار مینماید. به موجب قانون عملیات بانکی بدون ربا اعطای تسهیلات قرض الحسنه درموارد زیر مجاز میباشد :
۱. شرکتهای تعاونی به منظور ایجاد کار
۲. کارگاهها و واحدهای تولیدی متعلق به اشخاص حقیقی یا حقوقی به منظور کمک به افزایش تولید
۳. رفع احتیاجات ضروری اشخاص حقیقی
۴. هزینه ازدواج و تهیه جهیزیه
۵. هزینه درمان و بیماری
۶. هزینه تعمیر و تامین مسکن
۷. کمک هزینه تحصیلی
۸. کمک هزینه برای ایجاد مسکن در روستایی ها
۹. رفع نیازهای ضروری

مدت قرارداد

درحال حاضر حداکثر مدت تسهیلات قرض الحسنه سه سال میباشد .

نرخ کارمزد

درحال حاضر ۴% در سال بوده و کارمزد متعلقه نسبت به مانده بدهی در ابتدای هر سال نقداً از مشتری دریافت می‌گردد.

اجاره به شرط تملیک

ماده ۱۲ از فصل سوم قانون عملیات بانکی بدون ربا(بهره) مقرر داشته،بانک ها می توانند به منظور ایجاد تسهیلات لازم جهت گسترش امور کشاورزی ، اموال منقول و غیر منقول را بنا به درخواست مشتری و تعهد او مبنی بر انجام اجاره بشرط تملیک و استفاده خود، خریداری و به صورت اجاره به شرط تملیک به مشتری واگذار نمایند.
تعریف : تهیه و واگذاری اموال منقول و غیرمنقول توسط بانک (به عنوان موجر) به مدت معین برای اجاره، مشروط بر اینکه در صورت تسویه کامل بدهی در پایان مدت قرارداد اجاره، مشتری (مستاجر) مالک اموال مورد اجاره گردد.

شرایط متقاضی :

– دارا بودن اهلیت قانونی
– داشتن مجوزات لازم درخصوص بهره برداری از اموال اجاره یا داشتن تجربه کافی در امور بهره گیری از آن
– توانایی لازم جهت پرداخت اجاره بها
– نداشتن سوابق منفی در سیستم بانکی (چک برگشتی و بدهی معوق)
شرایط تسهیلات :
– نوع مصرف : جهت اموال منقول و غیرمنقول
– مدت : میان مدت و بلندمدت
– حداکثر تسهیلات : ۸۰ درصد مبلغ ارزیابی بانک
– هزینه های نقل و انتقال اموال غیرمنقول در دفترخانه به عهده مشتری می باشد.
– بیمه نمودن مورد اجاره با هزینه مشتری تا پایان مدت قرارداد
– عدم واگذاری عین یا منافع عین مستاجره به اشخاص دیگر
– مستاجر حق تغییر محل، تغییر شکل و یا هر نوع دیگر را در عین مستاجره بدون موافقت بانک را ندارد.
شرایط اموال مورد اجاره :
– از نوع اموالی باشد که مستقلاً قابلیت نقل و انتقال قانونی را از نظر مالکیت داشته باشد.
– طول عمر مفید آنها کمتر از دو سال نباشد.
– اموال مورد نظر نباید مصرف انحصاری داشته و یا بر اثر نصب و بهره برداری، استفاده مجدد از آن مقرون به صرفه نباشد.

مراحل اعطای تسهیلات :

– ارائه تقاضای استفاده از تسهیلات اجاره به شرط تملیک به شعبه مربوطه
– ارائه پیش فاکتور در مورد اموال منقول قابل خرید از داخل کشور
– ارائه پروفرما در مورد اموال منقول وارداتی (خرید خارجی)
– پرداخت مبلغ ارزیابی، در صورتیکه مال الاجاره ساختمان باشد.
– ارائه پروفرما در مورد اموال منقول وارداتی ( خرید خارجی)
– واریز مبلغ پیش پرداخت تعیین شده (حداقل ۲۰ درصد قیمت اموال) به حسابهای مربوطه پس از موافقت اعطای تسهیلات.
– ارائه وثایق مورد نظر بانک
– تعیین میزان کل مال الاجاره و اقساط مربوطه پس از محاسبه سود
– انعقاد قرارداد منوط به آماده تحویل بودن مال موضوع اجاره بوده و قرارداد اجاره، به صورت عادی داخلی بین بانک و مشتری منعقد می شود.
– قبض پرداخت اقساط به تعداد اقساط به امضای مشتری رسانیده و قبض مذکور نقش اسناد اجاره ای را دارا بوده و مبین تعهد خریدار در جهت پرداخت مبالغ معین در سررسیدهای معین می باشد.

مدت قرارداد با توجه به عمرمفید اموال واگذارشده به شکل اجاره به شرط تملیک متغیراست به عنوان مثال مدت قرارداد اجاره به شرط تملیک برای خرید دفتر کار ۱۰ سال ، خرید تاکسی تا ۵ سال ، برای خرید اتوبوس ، مینی بوس ، کامیون و بارکش تا ۷ سال به تشخیص بانک میتواند تعیین گردد.

(اجاره بشرط تملیک اموالی که عمر مفید آنها کمتر از ۲ سال است توسط بانکها مجاز نمی باشد)

نحوه تسویه قرارداد :

با پرداخت آخرین قسط اجاره، چنانچه مشتری به کلیه تعهدات خود در طول مدت اجاره عمل نموده و هیچگونه بدهی از بابت مال الاجاره نداشته باشد، اقدامات لازم توسط بانک به منظور تنظیم اسناد به نام مستاجر، انجام خواهد گرفت.

ضمانتنامه

به موجب ماده ۶۸۴ قانون مدنی عقد ضمان عبارت است از اینکه شخص مالی را که بر ذمه دیگر ی است به عهده بگیرد.
بانک با صدور ضمانتنامه بانکی تعهد می نماید درصورتیکه متعهد (ضمانتخواه/ مضمون عنه) تعهدات پیش بینی شده موضوع ضمانتنامه را در مواعد معین نپردازد و یا اینکه از انجام صحیح و به موقع تعهدات خود به هر علت خودداری نماید، به مجرد اعلام ذینفع (مضمون له و یا سازمانی که ضمانتنامه در قبال او صادر می شود) قبل از انقضای سررسید، وجه الضمان یا مبلغ قید شده در ضمانتنامه را در وجه ذینفع (مضمون له) بپردازد.

ضمانتنامه های بانکی غیرقابل انتقال بوده و فقط توسط ذینفع مندرج در متن ضمانتنامه قابل استفاده می باشد.

انواع ضمانتنامه های بانکی:

– ضمانتنامه شرکت در مناقصه یا مزایده – ضمانتنامه استرداد کسور وجه الضمان
– ضمانتنامه حسن انجام تعهدات – ضمانتنامه گمرکی
– ضمانتنامه حسن انجام کار – ضمانتنامه تعهد پرداخت
– ضمانتنامه پیش پرداخت – ضمانتنامه متفرقه

کلیه شرکت های تولیدی (یا اشخاص حقیقی) که در بخش صنعت و معدن مشغول فعالیت می باشند، می توانند از خدمات صدورانواع ضمانتنامه بانک تجارت بهرمند شوند. صدور ضمانتنامه و ظهر نویسی از طرف بانکها موکول به اخذ وثیقه از ضمانتخواه (مضمون عنه) طبق ضوابط بانک می باشد.

انواع وثایق قابل قبول برای صدور ضمانتنامه:

الف) وجه نقد یا طلا یا اسناد خزانه یا اوراق قرضه دولتی و اوراق مشارکت یا سپرده سرمایه گذاری مدت دار، یا حسابهای پس انداز قرض الحسنه نزد بانک یا گواهی های سپرده های سرمایه گذاری مدت دار ویژه عام و خاص یا اوراق قرض الحسنه یا حسابهای ارزی یا حساب سرمایه گذاری مدت دار متقاضی نزد سایر بانکها

ب) تضمین بانکها یا موسسات اعتباری غیربانکی مجاز داخلی
پ) تضمین بانکها یا موسسات اعتباری غیربانکی معتبرخارجی
ج) سفته با دو امضاء قابل قبول بانک ـ اموال غیرمنقول و برگ وثیقه انبارهای عمومی مربوط به کالاـ سهام شرکتهایی که در بورس پذیرفته شده باشند ـ کشتی و هواپیما.

معمولاً یک یا ترکیبی از وثایق مذکور و طبق نظر رکن اعتباری تصمیم گیرنده از مشتری اخذ می شود.

– مدارک مورد نیاز جهت صدور ضمانتنامه بانکی:

– اساسنامه شرکت
– آگهی تاسیس
– آگهی تغییرات ثبتی شرکت طی دو سال قبل
– گواهینامه رتبه بندی (برای شرکت های پیمانکاری)
– کارت بازرگانی
– اسناد مالکیت کارخانه، انبار، دفتر مرکزی و سایر
– صورت های مالی دو سال قبل (ترازنامه و سود و زیان) با مهر و امضای شرکت
– تراز آزمایشی منتهی به پایان ماه گذشته با مهر و امضای شرکت
– کپی شناسنامه، کپی کارت ملی و مدرک تحصیلی مدیران و سهامداران عمده
– لیست ماشین آلات
– لیست وسائط نقلیه
– تکمیل پرسشنامه ویژه و احدهای تولیدی یا پیمانکاری

انواع ضمانتنامه های متداول ارزی :

– ضمانتنامه شرکت در مناقصه – ضمانتنامه استرداد کسور وجه الضمان
– ضمانتنامه حسن انجام کار – ضمانتنامه گمرکی
– ضمانتنامه پیش پرداخت
کلیه شرکت های بازرگانی (یا اشخاص حقیقی) می توانند از خدمات صدورانواع ضمانتنامه بانک تجارت بهرمند شوند. صدور ضمانتنامه و ظهر نویسی از طرف بانکها موکول به اخذ وثیقه از ضمانتخواه (مضمون عنه) طبق ضوابط بانک می باشد.
ضمانت نامه های ارزی به طور معمول درمورد قراردادهای ارزی ، خرید کالا و یا خدمات از شرکتها و مشتریان خارجی مصداق داشته و بانک تجارت باتضمین متقابل بانکهای معتبر خارجی نسبت به صدور ضمانتنامه به نفع شرکتهای ایرانی (خریداران و کارفرمایان ) اقدام می نماید.

انواع وثایق قابل قبول برای صدور ضمانتنامه:

الف) وجه نقد یا طلا یا اسناد خزانه یا اوراق قرضه دولتی و اوراق مشارکت یا سپرده سرمایه گذاری مدت دار، یا حسابهای پس انداز قرض الحسنه نزد بانک یا گواهی های سپرده های سرمایه گذاری مدت دار ویژه عام و خاص یا اوراق قرض الحسنه یا حسابهای ارزی یا حساب سرمایه گذاری مدت دار متقاضی نزد سایر بانکها
ب) تضمین بانکها یا موسسات اعتباری غیربانکی مجاز داخلی
پ) تضمین بانکها یا موسسات اعتباری غیربانکی معتبرخارجی
ج) سفته با دو امضاء قابل قبول بانک ـ اموال غیرمنقول و برگ وثیقه انبارهای عمومی مربوط به کالاـ سهام شرکتهایی که در بورس پذیرفته شده باشند ـ کشتی و هواپیما.
معمولاً یک یا ترکیبی از وثایق مذکور و طبق نظر رکن اعتباری تصمیم گیرنده از مشتری اخذ می شود.

-مدارک مورد نیاز جهت صدور ضمانتنامه بانکی:

– اساسنامه شرکت
– آگهی تاسیس
– آگهی تغییرات ثبتی شرکت طی دو سال قبل
– پروانه کسب (مجوز فعالیت دربخش بازرگانی )
– کارت بازرگانی
– اسناد مالکیت انبار، دفتر مرکزی و نمایشگاه
– صورت های مالی دو سال قبل (ترازنامه و سود و زیان) با مهر و امضای شرکت
– تراز آزمایشی منتهی به پایان ماه گذشته با مهر و امضای شرکت
– کپی شناسنامه، کپی کارت ملی و مدرک تحصیلی مدیران و سهامداران عمده
– تکمیل پرسشنامه ویژه و احدهای بازرگانی

بطور کلی در مورد ضمانت نامه :

• صدور ضمانت نامه مستلزم داشتن حساب جاری فعال نزد شعب بانک می باشد.
• صدور ضمانتنامه ریالی به نفع موسسات دولتی امکان پذیر می باشد و به نفع اشخاص خصوصی ضمانتنامه صادر نمی شود.
• جهت تحصیل وام ویا اعتبار از سایر موسسات ضمانت نامه صادر نمی گردد.
• پرداخت حداقل ۱۰ درصد از مبلغ ضمانت نامه به عنوان ودیعه نقدی الزامی می باشد.

در حالت کلی انواع تسهیلاتی که اکثر بانک ها به صورت مشابه پرداخت می کنند در غالب مواردی بود که عنوان شد ، برخی تسهیلات دیگری هم هستند که بانکها بطور خاص با عناوین مختلف و طبقه بندی های گوناگون مربوط به خود نیز ارائه می دهند .

مثال:  شرکت الف وام مشارکت مدنی در تاریخ ۰۵/۱۱/۹۱ بمبلغ یک میلیارد ریال با نرخ ۲۵% از بانک ملی به سررسید ۰۱/۰۵/۹۲ دریافت نمود ، بهره این وام چه مبلغی می باشد ؟

جواب :

مبلغ وام * نرخ بهره = بهره سالیانه
بهره سالیانه / تعداد روزهای سال * مدت وام = بهره وام
۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰*۲۵% = ۲۵۰۰۰۰۰۰۰۰ بهره سالیانه
مدت این وام بشرح ذیل محاسبه میگردد
بهمن ۹۱ – ۲۶ روز
اسفند ۹۱ – ۳۰ روز
فروردین ۹۲ – ۳۱ روز
اردیبهشت ۹۲ – ۳۱ روز
خرداد ۹۲ – ۳۱ روز
تیر ۹۲ – ۳۱ روز
جمع مدت وام می شود ۱۸۰ روز
۲۵۰۰۰۰۰۰۰۰/۳۶۶*۱۸۰=۱۲۲۹۵۰۸۱۹۷ بهره وام دریافتی از بانک ملی با نرخ ۲۵% به مدت ۱۸۰ روز
سال ۹۲ چون سال کبیسه بود مدت سال ۳۶۶ در نظر گرفته شده است .

در تاپیک های بعدی نحوه ثبت حسابداری تسهیلات به طور کامل تشریح خواهد شد.

این مطلب را هم بخوانید:  مغایرت بین استانداردهای شماره 28 و آیین نامه بیمه چیست؟
 

سال ۹۹ یک سال پر درآمد برای حسابدارهاست! اگر بخواهید سهمتون رو از این بازار بدست می آورید ؛ ویدئو رو ببینید:

3 دیدگاه ها

ارسال نظر و سوال

دیدگاه خود را وارد کنید
Please enter your name here