اصول کار با سیستم حسابداری دارایی و اموال

0
1614

f2b8370e-6bef-4aa9-b627-88f26ea15a9c

سلام دوست عزیز پرشین حساب

با توجه به نزدیک شدن روزهای پایانی ارائه اظهارنامه و جمع آوری لیست دارایی و اموال، امروز چند نکته مهم درباره کنترل داخلی دارایی و اموال حضورتان تقدیم می کنیم .

بخش های کلی در ارتباط با حسابداران:

۱- مطابقت سیستم حسابداری و دارایی ثابت

اگر می‌خواهید از حسابداری، درآمد شایسته‌ای داشته باشید این ویدئو را ببینید:

۲- استفاده از نرخهای موضوع ماده ۱۵۱ قانون مالیات مستقیم

۳- صحت محاسبه استهلاک دارایی های ثابت

۴- بررسی پوشش بیمه ای اموال شرکت

۵- بررسی پلاک کوبی مناسب اموال شرکت

۶- مشاهده عینی اموال شرکت

۷- ارزشیابی صحیح اموال شرکت

برای تحقق مورد اول، کاربر باید گزارشی تهیه کند که بهای تمام شده هر طبقه اموال (برای مثال ماشین آلات و تجهیزات ، اثاثیه اداری ، وسایط نقلیه و …)اضافات و کسورات انها طی دوره و بهای تمام شده پایان دوره ، استهلاک انباشته اول دوره ، اضافات و کسورات انها طی دوره و بهای تمام شده پایان دوره ، استهلاک انباشته اول دوره ، اضافات و کسورات ان طی دوره و استهلاک انباشته پایان دوره و در نهایت ارزش دفتری پایان دوره را نشان دهد.

چنین گزارشی مشابه خلاصه ای از کل گردش اموال واحد تجاری است که یکی از یادداشت های همراه صورتهای مالی را به خود اختصاص داده است.

حسابدار باید بررسی کند که نرخهای جداول ماده ۱۵۱ قانون مالیات های مستقیم در محاسبه استهلاک اموال بکار رفته باشد . حسابدار باید بتواند گزارشی از سیستم تهیه کند که نشان دهد برای هر طبقه اموال چه روش و چه نرخی استفاده شده است.

گزارش دیگری که مورد نیاز است ، گزارش ریز پلاک های اموالی است که به تفکیک، مانده اول دوره ، اضافات و کسورات انها و استهلاک مربوطه را نشان دهد. حسابدار چند مورد از پلاک های اموال را بصورت تصادفی انتخاب کرده محاسبه استهلاک ان را کنترل میکند .

این مطلب را هم بخوانید:  دانلود رایگان استاندارد شماره 11 ( Power Point - PDF )

تیم رسیدگی برای مشاهده عینی دارایی و کنترل پلاک کوبی انها (شماره اموال)باید بداند که هر پلاک در کجای واحد تجاری قرار دارد. کاربر باید بتواند گزارشی از سیستم دارایی ثابت اخذ کند که شماره پلاک دارایی ، محل استقرار و نام پلاک را ارایه نماید. از طرفی تمام اموال پلاکدار باید در نرم افزار دارایی ثابت وارد شده باشند لذا حسابدار هم از سیستم به دارایی فیزیکی میرسد و هم از دارایی به سیستم ردیابی میکند تا هردو ادعای مدیریتی کامل بودن و وجود را اثبات کند.

در بخش های بعدی توضیحات مفصل تری در این رابطه ارائه خواهد شد.

ارسال نظر و سوال

دیدگاه خود را وارد کنید
Please enter your name here