محرومیت ماده ۱۰۱ مربوط به چه کسانی است؟

0
1113

فعالیت1

نکات مالیاتی قانون بودجه سال ۱۳۹۴
تبصره۹- الف- سقف معافیت مالیاتی موضوع ماده (۵۲) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران برای سال ۱۳۹۴، مبلغ (۱۳۸۰۰۰۰۰۰) ریال در سال تعیین می‌شود مازاد آن تا هفت برابر به نرخ ده درصد و مازاد بر این به نرخ بیست درصد برای بخش خصوصی و دولتی و سایر دستگاه های اجرایی موضوع ماده پنج قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده پنج قانون محاسبات عمومی کشور تعیین می‌شود.
ب- مدت اجرای آزمایشی قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۷/۲/۱۳۸۷و اصلاحات بعدی آن تا پایان سال ۱۳۹۴ تمدید می شود.
ج- شرط تسلیم اظهارنامه مالیاتی برای برخورداری از تسهیلات موضوع ماده (۱۰۱) قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۳/۱۲/۱۳۶۶ و تبصره (۲) ماده (۱۱۹) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران برای صاحبان مشاغل وسائط نقلیه، املاک و منبع ارث برای عملکرد سالهای ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۴ الزامی نیست.
د- اشخاصی که طبق اعلام سازمان امور مالیاتی کشور در سال ۱۳۹۴ طبق قانون مکلف به ثبت نام برای دریافت شماره اقتصادی می شوند، در صورت عدم ثبت‌نام در مهلت قانون مالیاتهای مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده در سال مربوط محروم می شوند.
ی‌- در ماده (۲۰۲) قانون مالیاتهای مستقیم عبارت «برای اشخاص حقوقی تولیدی دارای پروانه بهره‌برداری از مراجع قانونی ذی‌ربط از بیست درصد سرمایه ثبت شده و یا مبلغ پنج میلیارد ریال، سایر اشخاص حقوقی و اشخاص حقیقی تولیدی از ده درصد سرمایه ثبت شده و یا دو میلیارد ریال و سایر اشخاص حقیقی از یکصد میلیون ریال» جایگزین عبارت «ده میلیون ریال» می‌شود.

این مطلب را هم بخوانید:  فیلم آموزش جمع آوری مدارک اظهارنامه مالیاتی 96

منبع: روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران – قانون بودجه سال ۱۳۹۴
انتشار توسط – ابراهیم ناوه‌کار

 

سال ۹۹ یک سال پر درآمد برای حسابدارهاست! اگر بخواهید سهمتون رو از این بازار بدست می آورید ؛ ویدئو رو ببینید:

ارسال نظر و سوال

دیدگاه خود را وارد کنید
Please enter your name here