متن کامل اصلاحیه دستورالعمل اجرایی ماده ۱۶۹ مکرر

0
2013

ddf8559db22b48f886b44628e88a0839

کد : ۵۰۲- ۹۲ – ۱۶۹ مکرر – م

مخاطبین : کلیه اشخاص حقوقی و حقیقی موضوع بند الف و ب ماده ۹۵ قانون مالیاتهای مستقیم
موضوع : اصلاحیه دستورالعمل اجرائی شماره ۲۴۴۶۸/۲۰۰/ص مورخ ۲۷/۱۰/۹۰ موضوع ماده ۱۶۹ اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۲۷/۱۱/۸۰

با توجه به سوالات و ابهامات مطروحه در خصوص مفاد دستورالعمل اجرایی شماره ۲۴۴۶۸ موضوع ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب ۲۷/۱۱/۸۰ ، بدینوسیله به منظور شفاف سازی ، تکریم و رعایت حقوق مودیان ، برخی موارد آن به شرح زیر اصلاح و به دستور العمل یاد شده الحاق می گردد .

۱- فرم ” پیوست شماره ۲ ” مندرج در متن بند (۲-۳) به شرح پیوست این دستورالعمل تغییر می نماید .

 

این تابستون، شب عید حسابدارهاست! اگر می‌خواهید سهمتون رو از این بازار بگیرید، حتما این ویدئو رو ببینید:

۲-متن زیر بعنوان تبصره در ذیل بند (۴-۳) اضافه می گردد :
تبصره – درج شماره اقتصادی اشخاص حقیقی یا حقوقی خارجی که در ایران اقامت و فعالیت اقتصادی ندارند ، بر روی صورتحساب صادره الزامی نمی باشد .
در اجرای بند ۱-۵ ارسال اطلاعات واردات می باید با درج شماره اختصاصی اشخاص خارجی انجام پذیرد .

۳- بند (۲-۴) به شرح ذیل اصلاح و جایگزین متن قبلی می گردد :
کلیه دستگاههای اجرایی مکلفند فهرست معاملات و صورت پرداخت قراردادهای خود را طبق نمونه ( پیوست شماره ۳ الی ۵ ) تا یک ماه پس از پایان هر فصل و همچنین حسب مورد فرم نمونه ( پیوست شماره ۲ ) را تا یک ماه از تاریخ انجام معامله ، بصورت الکترونیکی از طریق پورتال سازمان ارسال و یا در قالب فایل تولید شده از نرم افزار مربوطه به اداره مالیاتی ذیربط تحویل نمایند .
مسئول حسن اجرای این بند بالاترین مقام دستگاه و نیز با توجه به ماده ۱۴ قانون ارتقا سلامت نظام ادورای ذیحساب مربوطه خواهد بود.

این مطلب را هم بخوانید:  دانلود اکسل تطابق اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده

۴- بند (۳-۴) به شرح زیر اصلاح و جایگزین متن قبلی می گردد :
بانکها و سایر موسسات اعتباری مکلفند ضمن اعلام مبلغ تسهیلات و یا تعهدات در زمان درخواست گواهی موضوع تبصره ۱ ماده ۱۸۶ قانون مالیاتهای مستقیم ، شماره اقتصادی اشخاص حقیقی و حقوقی موضوع این دستورالعمل را در قراردادهای اعطای تسهیلات ، ایجاد تعهدات یا هر نوع معاملات بانکی اعم از ارزی یا ریالی درج نمایند .

۵- موارد زیر بعنوان بند ( ۴-۵ ) و ( ۵-۵) به دستورالعمل صدرالاشاره به شرح ذیل الحاق می گردد :
۴-۵ برای خریداران تا میزان ۱۰ درصد مبلغ حد نصاب معاملات کوچک موضوع تبصره یک ماده ۳ قانون برگزاری مناقصات ، رعایت مقررات فوق ضرورت ندارد ولی معاملات مذکور را طی یک سطر در فهرست سه ماهه خرید ( فرم شماره ۳) بصورت تجمیعی به شرح ( معاملات کمتر از ۱۰% مبلغ حد نصاب ) درج نمایند . در صورتیکه معاملات اعلام شده به شرح فوق از ۱۰% مبلغ خرید سالیانه مودی بیشتر باشد ، مودی مذکور بعنوان مودی دارای ریسک محسوب و اینگونه مودیان در اولویت رسیدگی مالیاتی قرار خواهند گرفت .

warning-sign1

فروشندگانی که مشمول این دستورالعمل می باشند درموارد فروش تا میزان ۱۰ درصد مبلغ حد نصاب معاملات کوچک موضوع تبصره یک ماده ۳ قانون برگزاری مناقصات ، لزومی به درج شماره اقتصادی خریدار در صورتحساب صادره نداشته و جمع این گونه معاملات را طی یک سطر در فهرست سه ماهه فروش ( فرم شماره ۳ ) بصورت تجمیعی درج نمایند .

۵-۵با توجه به اطلاعیه مورخ ۲۳/۶/۱۳۸۷سازمان امور مالیاتی کشور موضوع دستورالعمل صدور صورتحساب فروش کالا و ارائه خدمات ، صورتحساب های صادره توسط ماشین های فروش (POS) مورد استفاده در فروشگاههای عرضه کالا به مصرف کنندگان نهایی ، می تواند طبق صورتحساب نمونه شماره ۲ دستورالعمل مذکور صادر شود و جمع این گونه معاملات را طی یک سطر در فهرست سه ماهه فروش ( فرم شماره ۳ ) بصورت تجمیعی درج نمایند .
۱۰% مبلغ حد نصاب معاملات کوچک در سال ۱۳۹۱ به استناد مصوبه شماره ۱۶۳۷۳۵/ت / ۴۸۵۶۷ مورخ ۲۱/۸/۱۳۹۱ هیئت محترم وزیران ۶۷۰۰۰۰۰ ریال می باشد . تا تعیین حد نصاب هرسال ، حد نصاب تعیین شده قبلی ملاک عمل خواهد بود .

این مطلب را هم بخوانید:  نحوه محاسبه مالیات عیدی سال 96 در فایل اکسل

۶- در بند ۴-۶ متن موضوع بند (۲-۲) به موضوع بند (۲-۳) اصلاح و جایگزین می شود .

۷- بند (۶-۶) به شرح زیر اصلاح و جایگزین متن قبلی می گردد :
در صورت تعداد جرائم در بندهای (۱-۶) (۳-۶) ( ۴-۶ ) ( ۵-۶ ) برای یک معامله ، حداکثر جریمه قابل مطالبه ۱۰ % مبلغ مورد معامله خواهد بود و جرائم موضوع هریک از تخلفات مذکور در بند فوق قابل جمع خواهد بود .

۸- با توجه به تغییرات بعمل آمده و رعایت حقوق مودیان محترم مالیاتی ، مهلت ارسال اطلاعات معاملات عملکرد ۹۱ تا پایان خرداد ۹۲ می باشد .

ارسال نظر و سوال

دیدگاه خود را وارد کنید
Please enter your name here