مشاوره مالیاتی و آموزش حسابداری

بانک فرم مالیاتی مجموعه کاملی از فرمهای مورد نیاز مودیان

0 1,075

فرم مالیاتی 

سلام به شما همراهان خوب پرشین حساب.
قوانین مالیاتی زمانی که به مرحله اجرا می رسد لازم است تا فرم ها و مدارک مثبته ای تکمیل و به پرونده مالیاتی افزوده شود. مودی وقتی که برای حل مورد مالیاتی خود به ممیز مراجعه میکند لازم است تا درخواست خود را با تکمیل فرم های مربوطه ارائه نماید.  مثلا اگر بخواهیم مالیات حق تمبر را بپردازیم لازم است تا فرم مربوط به آن را مطابق تصویر زیر تکمیل نماییم.

از مهمترین فرم مالیاتی میتوان به فرم های زیر اشاره داشت:

 • فرم های مالیاتی عمومی
 • فرم های مربوط به وصول و اجرا
 • فرم های مربوط به مشاغل
 • فرم های مربوط به اشخاص حقوقی
 • فرم های مربوط به مالیات بر حقوق
 • فرم های مربوط به مالیات بر ارث (قانون جدید مالیات های مستقیم)
 • فرم های مربوط به مالیات بر ارث (قانون قدیم مالیات های مستقیم)
 • فرم های مربوط به حق تمبر
 • فرم های مربوط به مالیات بر املاک

برای مثال فرم های مربوط  به مالیات بر املاک شامل :

 • اظهار نامه مالیات بر درآمد اجاره املاک (موضوع ماده های ۵۷ و ۸۰ ق . م . م )
 • اظهارنامه مالیات اراضی بایر(موضوع ماده۲۲آیین نامه قانون ساماندهی وحمایت ازتولید وعرضه مسکن)
 • فهرست اراضی بایر دارای کاربری مسکونی واقع در محدوده شهرداری شهر ( موضوع ماده۲۵آیین نامه قانون ساماندهی وحمایت ازتولید و عرضه مسکن) می باشد.

اگر طبق ماده ۸۶ قانون مالیات های مستقیم در مورد پرداختهایی که از طرف غیر از پرداخت کننده اصلی حقوق به اشخاص حقیقی، به عمل می ­آید لازم است با تکمیل فرم زیر به پرداخت مالیات آن بپردازیم. 

فرم مالیاتی

 

فایل زیر شامل کلیه فرم های مالیاتی مورد نیاز به همراه فرم های قانون کار و حسابداری نیز  می باشد. برای دریافت آن از لینک  زیر استفاده نمایید:

فرم چند کاره حسابداران

 

بانک فرم حسابداری

 

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.