حق تمبر مالیاتی چیست و چگونه اجرا می‌شود؟

حق تمبر مالیاتی

قوانین مالیاتی ممکن است تغییراتی داشته باشند و این تغییرات در قالب یک اصلاحیه تصویب و منتشر شوند. آگاهی از قوانین اصلی و تغییرات و اصلاحات آن‌ها برای همه مؤدیان مالیاتی یک امر ضروری است. یکی از این اصلاحات مربوط به قوانین مالیات‌های مستقیم است که باعث تغییر برخی قوانین در بخش‌های مختلف شد. ما قصد داریم تا در این مقاله بطور خاص به تغییرات و اصلاحات مفاد قانون مالیات بر حق تمبر یا قانون حق تمبر مالیاتی بپردازیم. اما قبل از هر چیز اجازه دهید توضیح کوتاهی در مورد حق تمبر ارائه کنیم.

مالیات حق تمبر چیست؟

در تیر ماه سال ۱۳۹۴ اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم تصویب شد و بر اساس آن نیز برخی از قوانین مربوط به نظام مالیاتی کشور در تمامی بخش‌ها اصلاح شد. همانطور که اشاره کردیم آشنایی مؤدیان مالیاتی به این تغییرات و همچنین تسلط بر بخش‌ها و بندهای مختلف این قانون، امری ضروری است. حق تمبر مالیاتی از انواع مالیات‌های مستقیم بوده که از طریق الصاق و ابطال تمبر بر مدارک، اسناد و اوارق و در اصل به منظور به رسمیت شناختن یا لازم‌الاجرا کردن آن‌ها، از متقاضی دریافت می‌گردد. در قانون مالیات‌های مستقیم، مفاد مالیات بر حق تمبر شامل مواد ۴۴ تا ۵۱ است. در ادامه مفاد این قانون به تفصیل ارائه شده است. در انتهای مقاله نیز چندین نمونه برای آشنایی با شیوه محاسبه مالیات حق تمبر آمده است که با کمک آن‌ها براحتی می‌توانید مالیات حق تمبر در شرایط مختلف را محاسبه کنید.

مفاد قانون حق تمبر مالیاتی

  • ماده ۴۴ و حق تمبر چک بانکی

طبق این ماده از هر برگ چکی که از طرف بانک‌ها چاپ می‌شود، در زمان چاپ ۲۰۰ ریال حق تمبر اخذ می‌گردد.

  • ماده ۴۵ و اوراق مشمول حق تمبر

از اوراق مشروحه زیر نسبت به مبلغ آن‌ها و معادل سه در هزار، حق تمبر اخذ می‌گردد:

این مطلب را هم بخوانید:  نحوه استفاده از گزارش حسابرس در امور حسابداری (قسمت سوم)

– برات
– فته طلب یا سفته

تبصره: حق تمبر مالیاتی مقرر در این ماده بابت کمتر از ۱۰۰۰ (یک هزار) ریال معادل حق تمبر ۱۰۰۰ (یک هزار) ریال خواهد بود.

  • ماده ۴۶ و اسناد و مدارک و اوراق مشمول مالیات حق تمبر

از کلیه اسناد تجاری قابل انتقال که در ایران صادر شده و یا معامله و مورد استفاده قرار می‌گیرند (به استثنای اوراق مذکور در ماده ۴۵ و ماده ۴۸ این قانون) و همینطور اسناد کاشف از حقوق مالکیت نسبت به مال التجاره از قبیل بارنامه هوائی و دریائی و همچنین اوراق بیمه مال التجاره، ۵،۰۰۰ (پنج هزار) ریال و بارنامه زمینی و صورت وضعیت مسافری ۱۰۰۰ (یک هزار) ریال حق تمبر دریافت خواهد شد. مؤسسات حمل و نقل، مسئول تنظیم دقیق بارنامه هستند و باید هویت و نشانی صحیح صاحب کالا و سایر اطلاعات مربوطه را در بارنامه درج کنند. لازم به ذکر است که کلیه نسخ کافی اوراق مذکور باید حداقل تا ۵ سال از تاریخ صدور نگهداری شود.

تبصره: از اوراق و مدارک زیر به شرح مقرر در این تبصره حق تمبر اخذ می‌گردد:

۱- از کارت معافیت هر یک از مشمولان که به انحای مختلف از انجام دادن خدمت وظیفه معاف می‌شوند، بابت صدور کارت معافیت مذکور، مبلغ ۱۰،۰۰۰ (ده هزار) ریال حق تمبر دریافت می‌شود.
۲- از هر گونه گواهینامه رانندگی بین المللی مبلغ ۵۰،۰۰۰ (پنجاه هزار) ریال حق تمبر دریافت می‌شود.
۳- از هر پلاک ترانزیت انواع خودرو و همچنین از شماره‌گذاری هر وسیله نقلیه‌ای که به صورت موقت وارد کشور می‌شود، مبلغ ۲۰۰،۰۰۰ (دویست هزار) ریال حق تمبر دریافت می‌شود.
۴- از گواهینامه رانندگی انواع خودرو به ازای هر سال و به مدت اعتبار، مبلغ ۱۰۰۰ ریال حق تمبر دریافت می‌شود.
۵- از کارنامه و گواهینامه دانش‌آموزان دوره ابتدائی، راهنمائی و متوسطه، مبلغ ۱۰۰۰ ریال حق تمبر دریافت می‌شود.
۶- از دانشنامه و گواهی دانشنامه کاردانی، کارشناسی، کارشناسی ارشد، دکترا و بالاتر، مبلغ ۱۰،۰۰۰ (ده هزار) ریال حق تمبر دریافت می‌شود.
۷- از گواهی ارزش تحصیلی دوره‌های ابتدائی، راهنمائی و متوسطه خارجی، مبلغ ۲۰،۰۰۰ (بیست هزار) ریال حق تمبر دریافت می‌شود.
۸- از گواهی ارزش تحصیلی دوره‌های فنی و حرفه‌ای خارجی و دانشگاهی خارجی، مبلغ ۵۰،۰۰۰ (پنجاه هزار) ریال حق تمبر دریافت می‌شود.
۹- از پروانه مامائی یا مدرک تحصیلی دوره کاردانی و دندانپزشکی تجربی، مبلغ ۲۰،۰۰۰ (بیست هزار) ریال حق تمبر دریافت می‌شود.
۱۰- از پروانه مشاغل پزشکی، دندانپزشکی، پیراپزشکی، دامپزشکی و داروسازی، مبلغ ۱۰۰،۰۰۰ (یکصد هزار) ریال حق تمبر دریافت می‌شود.
۱۱- از جواز تأسیس، کارت شناسائی واحدهای تولیدی و معدنی، کارت بازرگانی، پروانه وکالت و کارشناسی و سایر پروانه‌های کسب و کار بابت صدور، مبلغ ۱۰۰،۰۰۰ (یکصد هزار) ریال و بابت تجدید آن‌ها مبلغ ۵۰،۰۰۰ (پنجاه هزار) ریال حق تمبر دریافت می‌شود.

این مطلب را هم بخوانید:  کدام را انتخاب کنیم؟ ترک کار یا حفظ روابط

  • ماده ۴۷ و اسناد و مدارک بانکی مشمول حق تمبر

از کلیه قراردادها و اسناد مشابه آن‌ها به شرح زیر که بین بانک‌ها و مشتریان آن‌ها مبادله یا از طرف مشتریان تعهد می‌شود، در صورتی‌که در دفاتر اسناد رسمی ثبت نشوند، معادل ۱۰،۰۰۰ (ده هزار) ریال حق تمبر اخذ می‌گردد:

۱- برگ قبول شرایط عمومی حساب جاری
۲- قرارداد وام یا اعطای تسهیلات از هر نوع که باشد و نیز اوراق و فرم‌های تعهدآوری که بانک‌ها به نام‌های مختلف در موقع انجام معاملات به امضای مشتریان خود می‌رسانند.
۳- قراردادهای انواع سپرده‌های سرمایه‌گذاری
۴- وکالت‌نامه‌های بانکی که در دفتر بانک تنظیم می‌شوند و مشتریان حق امضای خود را به شخص دیگری واگذار می‌نمایند.
۵- قراردادهای دیگری که بین بانک‌ها و مشتریان منعقد می‌شود و طرفین تعهدات و مسئولیت‌هایی را به عهده می‌گیرند و به امور مذکور در این ماده مرتبط می‌شود.
۶- ضمانت‌نامه‌های صادره از طرف بانک‌ها
۷- تقاضای صدور ضمانت‌نامه در صورتی‌که تقاضا از طرف بانک قبول شده و ضمانت‌نامه صادر گردد.
۸- تقاضای گشایش اعتبار اسنادی برای داخل ایران یا برای کشورهای خارجی در صورتی که تقاضا از طرف بانک قبول شده و اعتبار اسنادی گشایش یابد.

  • ماده ۴۸ و ثبت شرکت و مالیات بر حق تمبر

حق تمبر مالیاتیسهام و سهم‌الشرکه کلیه شرکت‌های ایرانی موضوع قانون تجارت به استثنای شرکت‌های تعاونی بر اساس ارزش اسمی سهام یا سهم‌الشرکه به قرار دو در هزار مشمول حق تمبر خواهد بود. کسور ۱۰۰ (یکصد) ریال هم ۱۰۰ (یکصد) ریال محسوب می‌شود.

تبصره: حق تمبر سهام و سهم‌الشرکه شرکت‌ها باید ظرف مدت ۲ ماه از تاریخ ثبت قانونی شرکت و در مورد افزایش سرمایه و سهام اضافی باید از تاریخ ثبت افزایش سرمایه در اداره ثبت شرکت‌ها از طریق ابطال تمبر پرداخت شود. افزایش سرمایه در مورد شرکت‌هایی که قبلاً سرمایه خود را کاهش داده‌اند تا میزانی که حق تمبر آن پرداخت شده است مشمول حق تمبر مجدد نخواهد بود.

  • ماده ۴۹ و حق تمبر اوراق و اسناد صادر شده در ایران و خارج از ایران

در صورتی‌که اسناد مشمول حق تمبر موضوع مواد ۴۵، ۴۶، ۴۷ و ۴۸ این قانون در ایران صادر شده باشد، صادرکنندگان باید تمبر مقرر را بر روی آن‌ها الصاق و ابطال نمایند. هر زمان که اسناد مذکور در خارج از کشور صادر شده باشد، اولین شخصی که اسناد ذکر شده را متصرف می‌شود باید قبل از هر نوع امضاء اعم از ظهرنویسی، معامله، قبولی یا پرداخت به ترتیب فوق عمل نماید. در هر صورت کلیه اشخاص یا مؤسساتی که در ایران اسناد مذکور را معامله، دریافت یا تأدیه می‌نمایند، متضامناً مشمول پرداخت حقوق مقرر خواهند بود.

  • ماده ۵۰ و معرفی نهادهای دولتی مسئول چاپ اوراق مشمول مالیات حق تمبر

وزارت امور اقتصاد و دارایی مجاز است سفته، برات، بارنامه و اوراق دیگر مشمول حق تمبر را چاپ و در دسترس متقاضیان قرار دهد. وزارت امور اقتصاد و دارایی می‌تواند در مواردی که مقتضی بداند، به جای الصاق و ابطال تمبر به دریافت حق تمبر در قبال صدور قبض مالیات اکتفا نماید.

  • ماده ۵۱ و جریمه عدم پرداخت حق تمبر

درصورت تخلف از مقررات این فصل، متخلف علاوه بر اصل حق تمبر، معادل ۲ برابر آن جریمه خواهد شد.

این مطلب را هم بخوانید:  روش استفاده از کتاب قانون مالیتهای مستقیم

مثال‌های مختلف برای فهم بهتر حق تمبر مالیاتی

مثال ۱

آقای حیدرپور در صدد اخذ وام به مبلغ ۱۵۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال از یکی از بانک‌ها است. اگر بانک ۱۶۰% از مبلغ اصل وام نامبرده را، سفته دریافت کند. محاسبه حق تمبر سفته وام مورد نظر به صورت زیر خواهد بود:
توضیحات محاسبات
مبلغ سفته‌ای که باید خریداری شود ۲۴۰،۰۰۰،۰۰۰=۱۶۰%*۱۵۰،۰۰۰،۰۰۰
حق تمبر سفته مذکور ۷۲۰،۰۰۰=۳/۱۰۰۰ *۲۴۰،۰۰۰،۰۰۰

مثال ۲

کارگاه تراشکاری نصر از کارآموزان خود بابت وثیقه معادل ۳۰۰،۰۰۰ ریال سفته اخذ می‌کند. محاسبه مبلغ حق تمبر مالیاتی سفته مذکور به صورت زیر خواهد بود:
۱،۰۰۰ریال=کمتر از ۱،۰۰۰ ریال=۹۰۰= ۳/۱۰۰۰ * ۳۰۰،۰۰۰
با توجه به تبصره ماده ۴۵ مبلغ حق تمبر سفته مذکور، ۱۰۰۰ ریال می‌باشد.

مثال ۳

شرکت آبسال (سهامی عام) در تاریخ ۰۱/۰۲/۱۳۸۷ اقدام به انتشار ۲۰ هزار سهم ۵،۰۰۰ ریالی نموده است. اگر ارزش بازار هر سهم ۴،۹۰۰ ریال باشد، محاسبه حق تمبر مالیاتی انتشار سهام شرکت مذکور به صورت زیر خواهد بود:

توضیحات محاسبات
ارزش اسمی سهام ۱۰۰،۰۰۰،۰۰۰=۲۰،۰۰۰*۵،۰۰۰
حق تمبر سهام ۵۰۰،۰۰۰=۰.۰۰۵* ۱۰۰،۰۰۰،۰۰۰

مثال ۴

شرکت افسون (با مسئولیت محدود) دارای ۵ شریک است. مجموعه ارزش اسمی سهم‌الشرکه آن‌ها به مبلغ ۵۴۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال است. شرکت پس از گذشت ۵ ماه از تاریخ تشکیل هنوز مبادرت به پرداخت حق تمبر ننموده است. محاسبه مبلغ حق تمبر و جریمه شرکت مذکور طبق مواد ۴۸ و ۵۱ ق.م.م به صورت زیر خواهد بود:
توضیحات محاسبات
مبلغ حق تمبر ۲،۷۰۰،۰۰۰= ۰.۰۰۵ * ۵۴۰،۰۰۰،۰۰۰
جریمه دیرکرد تأدیه نمودن حق تمبر ۵،۴۰۰،۰۰۰= ۲ *۲،۷۰۰،۰۰۰
کل مبلغ پرداختی ۸،۱۰۰،۰۰۰ ریال.

کلام آخر

همانطور که اشاره کردیم تمامی مؤدیان مالیاتی باید بر کلیه قوانین مالیاتی و البته اصلاحات و تغییرات آن مسلط باشند. ما در این مقاله کلیه اصلاحات مربوط به قانون حق تمبر مالیاتی را ارائه کردیم و در نهایت نیز مثال‌های زده شد تا بتوانید میزان حق تمبر را در شرایط مختلف محاسبه کنید. اگر مورد مالیاتی دارید که نیازمند راهنمایی در این زمینه است، برای دریافت مشاوره با کارشناسان ما تماس بگیرید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *


بنر همکاری با ما
بنر اینستاگرام
بنر سوالات تخصصی
دانلود رایگان کتاب چگونه از حسابداری در مسیر تهران اصفهان به ۸ میلیون تومان درآمد رسیدم؟
بنر دانلود رایگان فیلم‌های آموزشی
بنر دانلود رایگان جدیدترین جدول حقوق و دستمزد
بنر تولید محتوا
بنر کانال تلگرام