محاسبه قیمت تمام شده کالا و خدمات به‌صورت هزینه‌های حاشیه‌ای

0
55

برای محاسبه قیمت تمام شده کالا و خدمات از روش‌های مختلف می‌توان استفاده نمود. با استفاده از هرکدام از این روش‌ها مدیریت بنگاه‌های اقتصادی می‌توانند در تصمیم گیری نسبت به قیمت فروش کالا و خدمات به‌صورت صحیح تصمیم گرفته تا به سود بیشتر دست پیدا نمایند.

محاسبه قیمت تمام شده کالا و خدمات به‌صورت هزینه‌های حاشیه‌ای

یکی از روش‌های متداول محاسبه قیمت تمام شده قیمت گذاری حاشیه‌ای می‌باشد. در این روش، قیمت گذاری برمبنای ظرفیت اضافی کارگاه بدون در نظر گرفتن هزینه‌های ثابت محاسبه می‌گردد.محاسبه بهای تمام شده کالا و خدمات

برای روشن شدن این روش قیمت گداری سعی می‌گردد آن‌را به روشی ساده و عملی بیان نمود تا مدیران در هر سطحی بتوانند استفاده نمایند.

مسئله محاسبه بهای تمام شده کالا و خدمات

کارگاه مورد نظر یک تولیدی ساخت ساعت دیواری تبلیغاتی می‌باشد.

مشخصات کارگاه: مبلغ کل ماهیانه برای هرواحد ساعت

 

این تابستون، شب عید حسابدارهاست! اگر می‌خواهید سهمتون رو از این بازار بگیرید، حتما این ویدئو رو ببینید:

 1. مالکیت کارگاه: ۱۰۰ متر مربع و استیجاری با اجاره ماهیانه ۱۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال ۲.۸۵۷ ریال
 2. تعداد کارگران ثابت: ۱۰ نفر ماهیانه جمعا ۱۵۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال ۴۲.۸۵۷
 3. هزینه بیمه و سایر مزایا ماهیانه ۵۲.۵۰۰.۰۰۰ ریال ۱۵.۰۰۰
 4. هزینه انرژی و اب و سایر هزینه ها ثابت ( ابونه ها ) ۵.۰۰۰.۰۰۰ ریال ۱.۴۲۸
 5. جمع هزینه های ثابت کارگاه ۲۱۷.۵۰۰.۰۰۰ ریال ۶۲.۱۴۲ ریال
 6. ظرفیت بالقوه کارگاه ۳.۵۰۰ عدد ساعت
 7. هزینه مواد اولیه هرعدد ساعت ۶۵.۰۰۰ ریال
 8. هزینه برق و گاز و سایرهزینه های متغیر برای هر واحد ساخت ساعت = ۲۰۰ ریال
این مطلب را هم بخوانید:  8 قدم برای افزایش اعتماد در حسابداری

حال می‌پردازیم به تصمیم مدیر کارگاه برای سفارش تولید در سه حالت

در صورتی‌که کارگاه با ظرفیت کامل تولید نماید قیمت تمام شده: ۳۵۰۰ ساعت

 1. مواد اولیه = ۶۵.۰۰۰ ریال * ۳۵۰۰ = ۲۲۷.۵۰۰.۰۰۰
 2. هزینه ثابت هرواحد = ۶۲.۱۴۲ ریال *۳۵۰۰ = ۲۱۷.۴۹۷.۰۰۰
 3. هزینه متغیر هرواحد = ۲۰۰ ریال *۳۵۰۰ = ۷۰۰.۰۰۰

جمع کل هزینه = ۱۲۷.۳۴۲ ریال * ۳۵۰۰ =۴۴۵.۶۹۷.۰۰۰ ریال قیمت هرواحد ساعت =۱۲۷.۳۴۲ ریال

در صورتی‌که کارگاه زیر ظرفیت کامل تولید نماید قیمت تمام شده: ۳۲۰۰ ساعت

 1. هزینه مستقیم مواد اولیه ۶۵.۰۰۰ ریال * ۳۲۰۰ = ۲۰۸.۰۰۰.۰۰۰ ریال
 2. هزینه ثابت کارگاه = به حساب نمیاید زیرا در هر حال کارگاه میبایست بدون فعالیت یا فعالیت کم هزینه ای ثابت را پرداخت نماید =۰۰۰.۰۰۰
 3. هزینه سربار متغیر = ۲۰۰ ریال * ۳۲۰۰ = ۶۴۰.۰۰۰

جمع کل قیمت تمام شده = ۲۰۸.۶۴۰.۰۰۰ریال قیمت هرواحد ساعت = ۶۵.۴۰۰ ریال

 • حال فرض کنیم فردی سفارش ۳۰۰ عدد ساعت را به این کارگاه سفارش می‌دهد. در اینصورت با توجه به ظرفیت کامل کارگاه و استفاده شده مدیر کارگاه تصمیم می‌گیرد با صرفه بودن پروژه را برای محاسبه قیمت تمام شده کالا و خدمات استفاده نماید.

در صورتی‌که کارگاه بیشتر از ظرفیت کامل تولید نماید قیمت تمام شده: ۳۸۰۰ ساعت یعنی ۳۰۰ عدد بیشتر

 1. هزینه مستیم مواد اولیه = ۶۵.۰۰۰ ریال
 2. هزینه ثابت کارگاه = ۰۰۰.۰۰۰ ریال
 3. هزینه اضافه کاری پرسنل = ۴۲.۸۷۵ * ۱.۴۰ = ۶۰.۰۲۵
 4.  سایر هزینه های پرسنل = ۱۵.۰۰۰ * ۱.۴۰ = ۲۱.۰۰۰
 5. هزینه سربار متغیر =۲۰۰

جمع کل هزینه ساخت ۳۰۰ عدد ساعت ۱۴۶۲۲۵ * ۳۰۰ = ۴۳.۸۶۷.۵۰۰ ریال

در اینصورت قیمت تمام شده مستقیم هرواحد ساعت = ۱۴۶.۲۲۵ ریال

حال اگر فرض کنیم که مدیر کارگاه با توجه به قیمت تمام شده در صورتی‌که کارگاه بصورت ظرفیت کامل کارکند ۲۵٪‌ سود در نظر گرفته باشد قیمت فروش هر واحد ساعت می‌شود:

این مطلب را هم بخوانید:  انواع حسابداری چیست؟ آشنایی با 8 نوع مختلف حسابداری که باید آن‌ها را بشناسید

در حالت اول

۱۲۷.۳۴۲ * ۱.۲۵ = ۱۵۹،۱۷۷ ریال قیمت فروش

قیمت تمام شده = ۱۲۷.۳۴۲

سود قبل از مالیات =۳۱.۸۳۵ ریال هر واحد ساعت

در حالت دوم

فروش = ۱۵۹،۱۷۷ ریال

قیمت تمام شده ۶۵.۴۰۰ ریال

سود ۹۳.۷۷۷ ریال

کسر می‌گردد هزینه ثابت ۶۲.۱۴۲ ریال

سود خالص ۳۱.۶۳۵ ریال هر واحد ساعت

در حالت سوم

فروش ۱۵۹.۱۷۷ ریال

قیمت تمام شده ۱۴۶.۲۲۵ ریال

هزینه ثابت ۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال

سود قبل از کسر مالیات ۱۲.۹۵۲ ریال هر واحد ساعت

نتیجه

محاسبات فوق نشان می‌دهد که در حالت سوم کارگاه می‌تواند سود داشته‌باشد و قسمتی از هزینه های ثابت را پوشانده و عملکرد بهتری در مقابل مشتریان نیز داشته باشد.

ارسال نظر و سوال

دیدگاه خود را وارد کنید
Please enter your name here