مشاوره مالیاتی و آموزش حسابداری

حذف ۲ پارامتر از دایره عدم شمول ماده ۱۶۹ مکرر

0 259

main_delete

پیرو بخشنامه شماره ۲۳۹۹۷-۲۰۰/ص مورخ ۲۷-۱۲-۱۳۹۲ موضوع موارد عدم شمول دستورالعمل اجرائـــی ماده ۱۶۹ مکـــرر قانـــون مالیات­های مستقیم، بدینوسیله در راستای ایجاد وحدت رویه و شفافیت در رسیدگی­های مالیاتی به اطلاع می­رساند “سود سهام و سهم الشرکه” در شمول اجرای دستورالعمل­های صادره موضوع ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات­های مستقیم نمی­باشد.

دانلود موارد عدم شمول ماده ۱۶۹ مکرر

Leave A Reply

Your email address will not be published.