پنل کاربری

۰۲۱-۲۸۱۱۱۲۲۸ |

با توجه به حجم گسترده تقاضا در حوزه خدمات مالی و مالیاتی و بیمه ای تیم پرشین حساب تصمیم گرفت این خدمات را از نظر تیم اجرایی و مدل های ارایه خدمات دسته بندی نماید تا علاقمندان به همکاری ضمن بررسی کامل ، بطور دقیق بتوانند نیاز خود را انتخاب و اعلام نمایند. شایان ذکر است در هر بخش فرمی قرار گرفته است که با تکمیل آن می توانید از مشاوره کارشناسان این مجموعه در پیشبرد اجرای نوع خدمات خود استفاده نمایید.

واحد خدمات مالی حسابداری

این واحد مجری خدمات طبقه بندی در حوزه امور مالی یا حسابداری شماست که عمده ترین آن شامل خدمات زیر می گردد :

 • بررسی و اصلاح اسناد حسابداری
 • مشاوره و پیاده سازی نرم افزارحسابداری
 • طراحی و پیاده سازی ساختار بهای تمام شده
 • تهیه و تنظیم صورتهای مالی اساسی
 • تهیه و تنظیم صورتهای مالی تلفیقی
 • طراحی و پیاده سازی بودجه بندی

مشاهده توضیحات فهرست بالا

جهت ارتباط کارشناس و مشاوره حوزه خدمات مالی حسابداری می توانید فرم زیر را تکمیل فرمایید.

واحد خدمات مالی حسابداری

پس از تکمیل این فرم به پیام ارسالی ما در همین صفحه توجه فرمایید.
 • لطفا بطور خلاصه نیاز و یا مشکل خود در این بخش را بنویسید

واحد خدمات مالیاتی

این واحد کلیه عملیات مربوط به اجرای تکالیف مالیاتی مودیان را پوشش می دهد و شامل بخش های زیر می شود :

 • اجرای مراحل ثبت نام در طرح جامع مالیاتی (گام ۴۵)
 • تهیه و تنظیم اظهارنامه مالیاتی
 • تهیه و تنظیم اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده
 • تهیه و تنظیم صورت معاملات فصلی (گزارشات ماده ۱۶۹ مکرر)
 • تحریر دفاتر پلمپ قانونی
 • اخذ مفاصاحساب مالیاتی ماده ۲۳۵

مشاهده توضیحات فهرست بالا

جهت ارتباط کارشناس و مشاوره حوزه خدمات مالی حسابداری می توانید فرم زیر را تکمیل فرمایید.

واحد خدمات مالیاتی

پس از تکمیل این فرم به پیام ارسالی ما در همین صفحه توجه فرمایید.
 • لطفا بطور خلاصه نیاز و یا مشکل خود در این بخش را بنویسید

واحد مشاوره و ترمیم مالیاتی

این واحد اختصاص به متقاضیانی دارد که سیستم مالیاتی و پرونده آنها دچار مشکلات جرایم و هدررفتن مبالغ سنگین مالیاتی شده است. واحد مشاوره و ترمیم متشکل از زبده ترین کارشناسان مالیاتی است که به بهبود وضعیت پرونده ها کمک رسانی می کنند. این واحد وظایف خود را در چندین حالت به اجرا می گذارد که شامل موارد زیر می باشد:

 • کنترل و عارضه یابی پرونده مالیاتی به سبک TIM
 • ترمیم و پیاده سازی فرایند مبارزه با پولشویی
 • مشاوره مالیاتی تک جلسه و دوره های
 • نحوه ورود به تونل امن مالیاتی
 • اعتراض و کاهش قانونی مالیات

مشاهده توضیحات فهرست بالا

جهت ارتباط کارشناس و مشاوره حوزه خدمات مالی حسابداری می توانید فرم زیر را تکمیل فرمایید.

فرم عارضه یابی مالی مالیاتی (TIM)

 • لطفا بطور خلاصه نیاز و یا مشکل خود در این بخش را بنویسید

واحد خدمات بیمه تامین اجتماعی

ما در طی این مدت با چالش هایی در حوزه بیمه از طرف کاربران مواجه شدیم که یک واحد مجزا متشکل کارشناسان حوزه بیمه ای برای رسیدگی و خدمترسانی به این امورات اختصاص داده ایم. مهمترین بخش های اجرایی این واحد شامل موارد زیر می باشد :

 • اخذ مفاصاحساب بیمه ای شرکتهای پیمانکاری
 • بررسی و مشاوره قراردادهای کار و پیمانی
 • لایحه نویسی و حضور در جلسات هیاتهای بیمه ای
 • پیش حسابرسی بیمه تامین اجتماعی

مشاهده توضیحات فهرست بالا

جهت ارتباط کارشناس و مشاوره حوزه خدمات مالی حسابداری می توانید فرم زیر را تکمیل فرمایید.

واحد خدمات بیمه تامین اجتماعی

پس از تکمیل این فرم به پیام ارسالی ما در همین صفحه توجه فرمایید.
 • لطفا بطور خلاصه نیاز و یا مشکل خود در این بخش را بنویسید