روش اعتراض به برگ تشخیص مالیاتی

2
4490

 

441604024884385

 

سلام کاربر عزیز امروز تصمیم گرفتیم مراحل حل اختلاف مالیاتی را به زبانی ساده برای شما مطرح نماییم.

طبق قانون مالیات عملکرد سالانه(مالیات بردرآمد) هر مؤدی مالیاتی تا پایان تیرماه هرسال میتواند اظهانامه سال قبل را تکمیل و از طریق سامانه www.tax.gov.ir به اداره امورمالیاتی ارسال نماید، سپس طبق برنامه اداره دارایی از مؤدی درخواست ارسال دفاتر و مدارک مربوطه را می کنند، که پس از بررسی این مدارک از طرف ممیز مالیاتی برگه تشخیص صادر می گردد، که مجدداً به مؤدی جهت دریافت برگه تشخیص تماس حاصل می شود. پس از مراجعه مؤدی و با مشاهده برگه تشخیص و عدم قبول آن نسبت به موارد ذکر شده در این برگه اعتراض خود را اعلام می نماید، در ذیل مراحل اعلام اعتراض و حل آن آورده شده است.

 

سال ۹۹ یک سال پر درآمد برای حسابدارهاست! اگر بخواهید سهمتون رو از این بازار بدست می آورید ؛ ویدئو رو ببینید:

مراتب حل اختلاف مالیاتی بخش اول:
هرگاه برگ تشخیص مالیات صادر و به مؤدی ابلاغ ‌شود در صورتی که مؤدی نسبت به آن معترض باشد می‌تواند ظرف مدت ۳۰ روز از تاریخ ابلاغ شخصاً یا به وسیله وکیل تام‌الاختیار خود به اداره امور مالیاتی مراجعه و با ارائه دلائل و اسناد و مدارک کتباً تقاضای رسیدگی مجدد نماید. رییس امور مالیاتی/ ممیز کل موظف است پس از ثبت درخواست مؤدی در دفتر مربوطه و ظرف مهلتی که بیش از ۳۰ روز از تاریخ مراجعه نباشد به موضوع رسیدگی نماید.
در جریان رسیدگی پرونده توسط رییس اداره امور مالیاتی/ ممیز کل سه وضعیت ممکن است پیش آید:
الف) اگر دلائل و اسناد و مدارک ابرازی مؤدی برای رد مندرجات برگ تشخیص کافی باشد رئیس امور مالیاتی ضمن رد مندرجات مراتب را در ظهر برگ تشخیص درج و امضاء می‌نماید.
ب) در صورتی که رئیس امور مالیاتی بر اساس اسناد و مدارک ارائه شده تشخیص دهد درآمد مؤدی قابل تعدیل می‌باشد و این امر مورد قبول مؤدی نیز قرار گیرد ، در این حالت می‌بایست مراتب منبع مورد توافق در ظهر برگ تشخیص درج و به امضاء مسؤول مربوطه و مؤدی مالیاتی یا وکیل تام‌الاختیار وی برسد.
ج) اگر رئیس اداره امور مالیاتی اسناد و مدارک ارائه شده توسط مؤدی را برای رد برگ تشخیص یا تعدیل درآمد موثر تشخیص ندهد باید دلایل عدم قبول مدارک در ظهر برگ تشخیص منعکس و پرونده مؤدی را به هیئت حل اختلاف مالیاتی بدوی ارجاع دهد.
رسیدگی پرونده مالیاتی در هیئت حل اختلاف مالیاتی بدوی:
اگر ابلاغ برگ تشخیص بر اساس مقررات مواد ۲۰۳ و ۲۰۸ ق.م.م (ابلاغ قانونی) شده باشد و مؤدی مالیاتی هیچ اقدامی به عمل نیاورد ، در حکم اعتراض به برگ تشخیص شناخته می‌شود و نیز اگر رئیس اداره امور مالیاتی/ ممیز کل اسناد و مدارک ارائه شده توسط مؤدی را برای رد برگ تشخیص یا تعدیل درآمد موثر تشخیص ندهد پرونده جهت رسیدگی به هیئت حل اختلاف مالیاتی بدوی که متشکل از سه نفر یک نفر نماینده سازمان امور مالیاتی کشور ، یک نفر قاضی اعم از شاغل یا بازنشسته و یک نفر نماینده اتاق بازرگانی و یا مجامع حرفه ای یا تشکل‌های صنفی و … می‌باشد ، ارجاع داده می‌شود. بدین ترتیب هنگامی که زمان تشکیل جلسه هیئت تعیین گردید برگه دعوت به هیئت حل اختلاف مالیاتی بدوی به مؤدی ابلاغ می‌شود. البته فاصله تاریخ ابلاغ و روز تشکیل جلسه رسیدگی هیئت نباید کمتر از ده روز باشد مگر به درخواست مؤدی و موافقت واحد مربوطه.
شایان ذکر است که جلسات هیئت حل اختلاف مالیاتی با حضور سه نفر رسمی خواهد بود و رأی هیئت با اکثریت آرا ، قطعی و لازم‌الاجراست ولی نظر اقلیت نیز باید در متن قید شود
رسیدگی مجدد پرونده مالیاتی در مرجع هیئت حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر:

پس از آنکه هیئت حل اختلاف مالیاتی بدوی تشکیل و رأی مقتضی صادر و به مؤدی ابلاغ گردید ، در صورتی که مؤدی نسبت به رأی هیئت حل اختلاف بدوی اعتراض داشته باشد می‌توانند ظرف مدت ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ رأی به هیئت حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر مراجعه و تقاضای رسیدگی مجدد نماید.
بدین ترتیب مؤدی مالیاتی برای شرکت در هیئت حل اختلاف تجدید نظر مکلف است مقدار مالیات مورد قبول خود را پرداخت کرده و نسبت به مازاد بر آن اعتراض خود را در مدت مقرر تسلیم نماید.
لازم به ذکر است نمایندگان عضو هیئت‌های حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر نباید نسبت به موضوع مطرح شده اظهار نظر داشته یا رأی داده باشند

این مطلب را هم بخوانید:  از دیگر فصل های قانون مالیاتها چه خبر ؟ ( بخش دوم )

طرح پرونده در شورای عالی مالیاتی:
چنانچه مؤدیان مالیاتی نسبت به رأی قطعی صادره از سوی هیئت حل اختلاف مالیاتی معترض باشند می‌توانند ظرف مدت یک ماه از تاریخ ابلاغ به شورای عالی مالیاتی مراجعه نموده و پس از تکمیل و تنظیم فرم واخواهی مدارک خود را شامل تصویر رأی هیئت و سایر اسناد و مدارک مثبته به شوراء تحویل و تقاضای رسیدگی مجدد نمایند. ضمناً بایستی مؤدیان به میزان مالیات مورد رأی ، وجوه نقد یا تضمین بانکی سپرده و یا وثیقه ملکی یا ضامن معتبر که اعتبار ضامن مورد قبول اداره امور مالیاتی باشد معرفی کند تا رأی قطعی هیئت حل اختلاف مالیاتی تا صدور رأی شورای عالی مالیاتی موقوف الاجرا گردد. شعبه مزبور نیز موظف است بدون ورود به ماهیت امر صرفاً از لحاظ رعایت تشریفات و کامل بودن رسیدگی های قانونی و مطابقت مورد با قوانین و مقررات موضوعه، به موضوع رسیدگی نمایید.

برای تکمیل دانسته های خود می توانید لینک های زیر را مشاهده نمایید .

مالیات چه گروههایی از طریق علی الراس تشخیص داده می شوند؟

چگونه علی الراس نشویم…؟

مالیات چیست ؟و به چه کسانی تعلق می گیرد؟(بخش اول)

مالیات چیست؟و به چه کسانی تعلق می گیرد؟(بخش دوم)

هفتمین دوره مهیج صفر تا صد مالیات

موفق و پایدار باشید

2 دیدگاه ها

    • با سلام
      خیر دو مورد جدا از هم می باشد هیئت بند ۳ قبل از تشخیص مالیات می باشد و برای قبول یا رد دفاتر تشکیل می شود و هیئت بدوی بعد از تشخیص مالیات برای اعتراض به جرائم مالیاتی تشکیل می گردد .

ارسال نظر و سوال

دیدگاه خود را وارد کنید
Please enter your name here