آموزش مقدماتی حسابداری پیمانکاری با طرح یک مثال

6
1,887 بازدید

 

 

2

 

 

سلام کاربر عزیز

تا کنون در بیشتر موارد با تعریف تئوریک حسابداری پیمانکاری آشنا شده اید امروز دیگر بحث های تئوریک را کنار گداشته و شما را تا حدودی با طرح یک مثال باحسابداری عملی پیمانکاری  آشنا می کنیم بطور مختصر ابتدا با حوزه کاری پیمانکاران آشنا می شویم موسسات بخش عمومی و خصوصی اجرای عملیاتی نظیرراه سازی، سد سازی، اسکله و بندرسازی، نصب خطوط پستهای فشارقوی و انتقال نیرو، کشتی سازی، هواپیماسازی،ساختن فیلمهای سینمایی و قطعات پیچیده وسایل و تجهیزات را با انعقاد قرارداد به موسسات پیمانکاری واگذار میکنند.

 

مثال:

شرکت ثمین درزمینه پیمانکاری فعالیت می کند این شرکت درفروردین سال ۱۳۹۲درمناقصه ای که قیمت پایه ی آن ۵۰۰۰۰۰۰۰۰ریال بودشرکت نمودوباپیشنهادی ۵۵۰۰۰۰۰۰۰ریالی برنده مناقصه گردید این شرکت درهنگام ورود به مناقصه سپرده شرکت درمناقصه را به ارزش ۵ درصد قیمت پایه ارائه نمود طبق ضوابط بانک طرف حساب ۲۰درصدمبلغ ضمانتنامه را نقدی ومعادل ۸۰درصدغیرنقدقرارداده شود هزینه کارمزدهرضمانت نامه ۱۰۰۰۰۰ریال بوده این شرکت پس ازبرنده شدن ضمانت انجام تعهدات رامعادل ۵درصدقرارداداخذوقراردادمنعقدنمود ضمانت شرکت درمناقصه خودرامسترد وبا ارائه ضمانتنامه کافی ۲۰درصدقراردادپیش پرداخت دریافت نمود

پیمان مذکوردرسال x1تکمیل شدودردومرحله صورت وضعیت تنظیم گردید.

مرحله اول:پایان شهریورکه ۴۰درصدپیشرفت داشت ومرحله دوم اسفند ۱۰۰درصدکارتکمیل ئتحویل موقت گردید .

هزینه انجام شده در ۶ماه اول ودوم به شرح زیراست:

شرح                               ۶ماه اول                           ۶ماه دوم

موادومصالح مصرفی          ۹۵۰۰۰۰۰۰                           ۱۸۰۰۰۰۰۰۰

دستمزد                           ۵۰۰۰۰۰۰۰                        ۷۰۰۰۰۰۰۰

سربار                            ۳۵۰۰۰۰۰۰                          ۴۰۰۰۰۰۰۰

جمع کل                        ۱۸۰۰۰۰۰۰۰                        ۲۹۰۰۰۰۰۰۰

مطلوب است:ثبت رویدادهای فوق دردفاتر شرکت ثمین وانجام ثبت های لازم ازبابت استرداد ضمانتنامه

 

پاسخ:

 

۲۵۰۰۰۰۰۰=۵%*۵۰۰۰۰۰۰۰۰

این عدد به دو قسمت تقسیم می گردد

۵۰۰۰۰۰۰=۲۰%*۲۵۰۰۰۰۰۰ نقدی

۲۰۰۰۰۰۰۰=۸۰%*۲۵۰۰۰۰۰۰

۲۴۰۰۰۰۰۰=۱۲۰%*۲۰۰۰۰۰۰۰ غیر نقدی

 

ثبت شرکت درمناقصه:

 

۱)هزینه اخذضماتننامه       ۱۰۰۰۰۰

        بانک                            ۱۰۰۰۰۰

بابت واریزکارمزدبانکی

 

۲)ضمانتنامه دریافتنی ازبانک ۵۰۰۰۰۰۰

        بانک                         ۵۰۰۰۰۰۰

بابت ثبت نقد

 

۳)حساب انتظامی ۲۴۰۰۰۰۰۰

              طرف حساب انتظامی       ۲۴۰۰۰۰۰۰

غیرنقد

 

۴) حساب انتظامی ۲۵۰۰۰۰۰۰

                  طرف حساب انتظامی        ۲۵۰۰۰۰۰۰

 

اگردرشرکت درمناقصه برنده نشدیم ثبت ۲ -۳-۴ برعکس میشود

اگردرشرکت درمناقصه برنده شدیم ثبت های زیر را انجام می دهیم

 

۲۷۵۰۰۰۰۰ =۵%*۵۵۰۰۰۰۰۰۰۰

۵۵۰۰۰۰۰=۲۰%*۲۷۵۰۰۰۰۰

۲۲۰۰۰۰۰=۸۰%*۲۷۵۰۰۰۰۰

۲۶۴۰۰۰۰۰=۱۲۰%*۲۲۰۰۰۰۰۰

 

 

ثبت انجام تعهدات:

 

۱)هزینه انجام مناقصه                     ۱۰۰۰۰۰

                              بانک                                       ۱۰۰۰۰۰

۲) ح دریافتنی ازبانک                  ۵۵۰۰۰۰۰

                               بانک                                    ۵۵۰۰۰۰۰

 

۳)ح انتظامی                           ۲۶۴۰۰۰۰۰

                    طرف حساب انتظامی                         ۲۶۴۰۰۰۰۰

۴)ح انتظامی                           ۲۷۵۰۰۰۰۰

                      طرف حساب انتظامی                        ۲۷۵۰۰۰۰۰

 

۱۱۰۰۰۰۰۰=۲۰%*۵۵۰۰۰۰۰۰۰۰

۲۲۰۰۰۰۰۰=۲۰%*۱۱۰۰۰۰۰۰۰

۱۰۵۶۰۰۰۰=۱۲۰%*۱۱۰۰۰۰۰۰

 

 

ثبت ضمانتنامه پیش پرداخت:

 

۱)هزینه شرکت            ۱۰۰۰۰۰

                    بانک                                  ۱۰۰۰۰۰

۲)ح دریافتنی              ۲۲۰۰۰۰۰۰

                     بانک                                ۲۲۰۰۰۰۰۰

۳)ح انتظامی             ۱۰۵۶۰۰۰۰۰

                     طرف ح انتظامی                      ۱۰۵۶۰۰۰۰۰

۴)ح انتظامی              ۱۱۰۰۰۰۰۰۰

                    طرف ح انتظامی                     ۱۱۰۰۰۰۰۰

۵ )بانک  ۱۱۰۰۰۰۰۰۰

               پیش دریافت                     ۱۱۰۰۰۰۰۰۰

۶)پروژه درجریان ۳۰۰۰۰۰

           هزینه اخذ ضمانتنامه             ۳۰۰۰۰۰

۷) پروژه در جریان   ۱۸۰۰۰۰۰

      بانک                       ۱۸۰۰۰۰۰۰

ثبت صورت وضعیت :

۲۲۰۰۰۰۰۰۰=۴۰%*۵۵۰۰۰۰۰۰۰

۶۶۰۰۰۰۰=۳%*۲۲۰۰۰۰۰۰

۳۶۶۶۶۶۶۹=۱۶٫۶۶*۲۲۰۰۰۰۰۰۰

۲۲۰۰۰۰۰۰=۱۰%*۲۲۰۰۰۰۰۰۰

۴۴۰۰۰۰۰۰=۲۰%*۲۲۰۰۰۰۰۰

جمع کل برابر می شود با ۱۰۹۲۶۶۶۶۷ از ۲۲۰۰۰۰۰۰۰ کم می کنیم برابر می شود با پولی که کارفرما باید بدهد

 

حساب دریافتنی ۱۱۰۷۳۳۳۳۴

پیش دریافت ۴۴۰۰۰۰۰۰

سپرده دریافتنی ۲۲۰۰۰۰۰۰

پروژه در جریان ۳۶۶۶۶۶۶۷

علی الحساب مالیاتی ۶۶۰۰۰۰۰

صورت وضعیت تایید شده                                 ۲۲۰۰۰۰۰۰۰

صورت وضعیت بعدی را هم به همین ترتیب ادامه می دهیم با ۶۰% مبلغ پیمان و ثبت ها به همین ترتیب تکرار می شود

برای افزایش اطلاعات  و آگاهی از کلاس پیمانکاری و موارد موجود در کلاس می توانید لینک زیر را مشاهده نمایید

دوره هوشمند حسابداری پیمانکاری 

6 دیدگاه‌ها

  1. سلام استاد خسته نباشی من تازه تو یه شرکت پیمانکاری استخدام شدم کار ما راه سازیه- هزینه خرید مصالح– هزینه دستمزد کارگر-هزینه سوخت-هزینه اجاره ماشین الات-هزینه بیمه-هزینه مالیات-هزینه حمل-صورت وضعیت تایید شده –بابت تمام هزینه ها چک صادر شده-بابت صورت وضعیت دو فقره چک دریافت کردیم که تسویه شده میشه نحوه ثبت در نرم افزار هلو را به من بگید اگه من همه اینارو ثبت کنم مانده حسابم درست در نمیاد

    • سلام دوست عزیز. ثبت سند رویدادی که میفرمایید از این طریق ممکن نیست برای این کار باید اسناد بررسی شود و با اعداد و ارقام چک گردد. بیان این موضوع به صورت کلی به درستی ممکن نیست شما باید حضورا یا حداقل تلفنی این موضوع را با کارشناسان ما عنوان کنید تا کمکتان کنند. لطفا با تلفن ۰۳۱۳۶۶۲۸۲۱۸ تماس حاصل نمایید. موفق باشید

    • سلام کاربر عزیز سپاس از همراهی شما نکته خوبی اشاره کردید که در دیگر مقالات به آن اشاره شده است اما حتما در دست اقدام انجام خواهد گرفت. سپاس

  2. ب نظرم مثالتون واضح بوده ولی من به عنوان یک حسابدار نوپا متوجه نشدم.درواقع چون تا بحال وارد همچین مناقصاتی رو حتی نشنیدم.خیلی روان نبود برام.
    اولین قسمتی رو هم ک متوجه نشدم این بوده که مبلغ ضمانتنامه۲۰ درصد و ۸۰درصد بود که ۲۰درصد نقد و ۸۰ درصد غیرنقد پس اون ۱۲۰ درصد چیه که حساب کرید؟
    البتع این فقط قسمت اولش بود در واقع کلش رو متوجه نشدم.

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید