کالای امانی چیست ؟

سلام دوستان خوب پرشین. با آرزوی اوقاتی خوش برای شما. امروز با بررسی حسابداری حق العمل کاری و اینکه اصلا کالای امانی چیست در خدمت شما عزیزان هستیم.

واحد هایی که به تولید و توزیع هرگونه مواد وخدمات مشغول هستند ممکن است در روند کاری خود به ارسال کالا به دیگران به طور امانی اقدام کنند. براساس قراردادهای امانی صاحب کالا ( آمر ) کالا را برای طرف دیگر قرارداد ( حق العمل کار) ارسال میکند تا به نمایندگی از کالا را به فروش برساند. نکته مهم این است که در استانداردهای حسابداری تا زمانی که کالا به نفر سوم به فروش نرسد درآمدی شناسایی نمیشود.

این نوع قراردادها موارد مهمی دارد که نیاز است به آنها توجه گردد. و چون از بحث امروز ما خارج است تنها به مواردی جزئی اشاره میکنیم و آن هم اینکه مثلا اگر حق العمل کار کالا را به مبلغی کمتر از قیمتی که آمر تعیین کرده به فروش برساند موظف است الباقی را پرداخت کند مگر اینکه ثابت شود از ضرر بیشتری احراز کرده است.

کالای امانی چیست

و اگر بیشتر از مبلغ تعیین شده به فروش برسد حق استفاده از این تفاوت را بدون اجازه آمر نخواهد داشت. مورد دیگر اینکه ححق العمل کار ملزم به بیمه کردن کالای مورد معامله نیست مگر به درخواست و دستور آمر. ولی مسول حفظ و نگهداری کالاست تا زمانی که فروش و یا برگشت به آمر شود.

مخارج کالاهای امانی 

در طی فرآیند ارسال و فروش کالا بین آمر و حق العمل کار هزینه هایی اتفاق می افتد که به آن هزینه های حق العمل کاری میگویند. و به دو دسته قابل انتقال و غیر قابل انتقال تقسیم میشود.

مخارج قابل انتقال تمام مخارجی است که برای کالا هزینه میشود تا زمانی که کالا از آمر به حق العمل کار برسد که این مخارج بعد از فروش کالای امانی به عنوان بهای تمام شده فروش امانی در نظر گرفته میشود. از جمله مخارج قابل انتقالی که آمر پرداخت میکند: بسته بندی، بارگیری، حمل و نقل، بیمه و گمرک است و از جمله مخارج قابل انتقالی که حق العمل کار پرداخت میکند شامل هزینه تخلیه، حقوق گمرکی، هزینه حمل تا انبار حق العمل کار خواهد بود.

مخارج غیر قابل انتقال تمام مخارجی است که بعد از وارد شدن کالا به انبار حق العمل کار وارد شد انجام میشود. که باید در سود وزیان دوره گزارش گردد. نکته اینجاست که این هزینه ها فقط به کالاهای فروش رفته تحقق می یابد.

حسابداری کالای امانی به دو روش انجام میشود: روش بهای تمام شده  و روش سیاهه.

محاسبه مبلغ قابل ارسال برای آمر به همراه یک مثال:

آقای شمس به عنوان آمر در این مثال 100 واحد از کالای خود را به ارزش هر واحد 6000برای آقای غریب به عنوان حق العمل ارسال کرد. آمر بایت ارسال کالا به حق العمل کار 60000ریال پیش دریافت  از حق العمل کار دریافت نمود که حق العمل کار 50 واحد از کالای دریافتی را به قیمت هر واحد 7000 ریال به فروش رساند . آقای غریب در ارتباط با این کالا 40000 هزینه انجام داده است. در قرارداد منعقده کمیسیون فروش حق العمل کار 5 درصد می باشد. و همچنین قرار شده است که 10درصد پیش پرداخت بابت کالای باقی مانده نزد آقای غریب، نزد آقای شمس باقی بماند.

مبلغ فروش (50*7000)                                       350000
کسر میشود : هزینه ها                   40000
حق العمل کار (5%*350000)          17500
.                                                                    (57500)
.                                                                    292500

کسر میشود 50% پیش پرداخت                          (30000)

مبلغ قابل ارسال برای آمر                                   262500

برای بهتر درک کردن موضوع بهتر است دقت کنید که :

از تعداد 100واحد کالای امانی تعداد 50 واحد آن یعنی معادل 50% به فروش رسیده است. مبلغ پیش پرداختی که نزد آمر باید باقی بماند موجودی کالای باقی مانده حساب میشود.

موجودی کالای باقی مانده                                                                 50=50-100

ارزش ریالی آن                                                                         300000=6000*50

مانده پیش پرداخت نزد آمر                                                      30000=10%*300000

مبلغ پیش پرداخت قابل کسر از صورتحساب                                30000=30000-60000

به این ترتیب مبلغ قابل ارسال برای آمر محاسبه میشود. در روزهای آتی نحوه ثبت حسابداری آن ها را نیز بیان خواهیم کرد.

با آرزوی موفقیت برای شما.

2 نظر

ارسال نظر و سوال

لطفاً دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را اینجا وارد کنید