آموزش ثبت حسابداری رویدادهای پایان سال مالی

آموزش ثبت حسابداری
آموزش ثبت حسابداری

از خدماتی حسابداری که حسابداران عزیز در یک دوره مالی باید انجام دهند بستن حساب های پایان سال مالی است. مطالب آموزشی حسابداری در این خصوص بسیار زیاد است ولی امروز در نظر داریم که برخی از انواع ثبت حسابداری بستن حسابها را برای شما با مثال مطرح کنیم.

بستن حساب بدهی های مربوط به کارکنان

از جمله بدهی های مربوط به کارکنان، حقوق پرداختنی، ذخیره مرخصی استحقاقی و پاداش است. که مطالب حسابداری حقوق و دستمزد پرداختنی خارج از بحث امروز است ولی آموزش ثبت حسابداری دو مورد دیگر  در زیر تشریح میشود :

 • ذخیره مرخصی استحقاقی

ذخیره مرخصی استحقاقی استفاده نشده کارکنان باید در پایان هر دوره مالی محاسبه و در دفاتر مالی ثبت شود. ذخیره مرخصی استحقاقی کارکنان به عنوان بدهی جاری گزارش میشود زیرا مبلغ مزبور دارای سرسید معین نیست و کارمند یا کارگر در هر مقطع زمانی قادر به دریافت مبلغ آن خواهد بود.

ثبت حسابداری این مورد با یک مثال برایتان تشریح خواهد شد:

مانده حساب ذخیره ایام مرخصی استفاده نشده خانم نصر در ابتدای سال ۹۵، مبلغ ۷۰۰۰۰۰۰ ریال است. ایام مرخصی استفاده نشده وی تا این تاریخ ۱۰۰ روز می باشد. بر اساس قانون حداکثر ایام قابل ذخیره در هر سال ۹ روز خواهد بود. حقوق خانم نصر برای سال ۹۵ ماهانه ۲۵۰۰۰۰۰ ریال می باشد.
مبلغ ذخیره قابل شناسایی در پایان سال ۹۵ ؟

مانده ایام مرخصی در سال ۹۵                                                              ۱۰۹=۱۰۰+۹

    .                                                             ۹۰۸۳۳۳۳ = ( ۱۰۹/۳۶۰) * ۱۲* ۲۵۰۰۰۰۰

این مطلب را هم بخوانید:  صورت گردش وجوه نقد بهترین راه حل برای بررسی نقدینگی

ذخیره ایام مرخصی استفاده نشده                                   ۹۰۸۳۳۳۳ = x  +    ۷۰۰۰۰۰۰
    .                                                                                            ۲۰۸۳۳۳۳ = x

شیوه ثبت سند حسابداری رویداد:
۹۵/۱۲/۳۰ هزینه ایام مرخصی استفاده نشده             ۲۰۸۳۳۳۳

   .                                                ذخیره ایام مرخصی استفاده نشده          ۲۰۸۳۳۳۳

بابت شناسایی ذخیره مرخصی استفاده نشده

آموزش ثبت حسابداری

مطابق قوانین، به کارگران مشمول قانون کار به میزان ۲ برابر حقوق و دستمزد تا سقف ۳ برابر حداقل حقوق طبق قانون کار، به نسبت کارکرد سالیانه عیدی و پاداش تعلق میگیرد.

که ثبت سند حسابداری رویداد بالا به این شکل خواهد بود:

هزینه عیدی و پاداش کارکنان                 ***

ذخیره عیدی و پاداش کارکنان                                      ***

این ثبت معمولا در صورت ذخیره گرفتن  در ابتدای سال یا اواسط دوره مالی زده میشود ولی برای انتهای سال مالی و نحوه پرداخت پاداشهای پرداختنی به عنوان زیر توجه کنید:

پاداشهای پرداختنی:

پاداش پرداختنی بدهی جاری است که برای افزایش کارایی کارکنان علاوه بر حقوق به عنوان سهم کارکنان از سود به آنها پرداخت میشود.اگر پاداش بر اساس سود شرکت باشد،پاداش های پرداختی به آنها یک هزینه قابل قبول مالیاتی قلمداد شده و در محاسبه سود به عنوان یک هزینه درنظرگرفته میشود.
در واقع بین سود و پاداش یک رابطه متقابل وجود دارد،پاداش وابسته به سود و سود وابسته به هزینه پاداش است.

محاسبه پاداش از سود به روش های مختلف انجام میگیرد که بیان همه آنها با مثال از حوصله این بحث خارج است و تنها به یک نمونه از آن بسنده میکنیم:

این مطلب را هم بخوانید:  دارایی را اجاره کنیم یا بخریم؟

مثال: سود شرکت الف قبل از کسر مالیات بر درآمد و پاداش ۴۰۰۰۰۰۰۰ ریال نرخ پاداش ۱۰% نرخ مالیات ۲۵% می باشد.
پاداش بر مبنای سود قبل از کسر مالیات و بعداز کسر پاداش؟

پاداش بر مبنای سود قبل از کسر مالیات و بعداز کسر پاداش                 ۱۰% * ( پاداش – ۴۰۰۰۰۰۰۰) = پاداش

  …                                                                                                            ۴۰۰۰۰۰۰= ۱۱۰%پاداش

پاداش برابر میشود با :                                                                       ۳۶۳۶۳۶۴ = % ۴۰۰۰۰۰۰/۱۱۰

 

ثبت تعدیلی بابت رویداد پاداش:

هزینه پاداش                  ***

پاداش پرداختنی                       ***

هزینه پاداش در قالب هزینه حقوق و دستمزد و پاداش پرداختنی تا زمان پرداخت در بدهی های جاری گزارش میشود .

 

 • ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان

مطابق قانون کار، کارفرمایان مکلف می باشند به کارگری که مطابق قرارداد یک سال یا بیشتر، به کار اشتغال داشته است برای هر سال سابقه، اعم از متوالی یا متناوب بر اساس آخرین حقوق مبلغی معادل یک ماه حقوق به عنوان مزایای پایان کار پرداخت نماید.
نکته اول: تعیین حقوق آخرین ماه فعالیت در سال های جاری به برآورد نیاز دارد.

نکته دوم: این مزایا تنها مختص سال آخر فعالیت نیست یعنی تنها به عنوان هزینه سال آخر فعالیت محسوب نمیشود.

نکته سوم: مطابق اصل تطابق هزینه با درآمد، هزینه هر دوره باید در همان دوره شناسایی گردد، از این رو مزایای پایان خدمت کارکنان باید در پایان هر سال برآورد و ثبت گردد.

این مطلب را هم بخوانید:  چگونه مدیران را از اوضاع مالی شرکت مطلع کنیم؟

نکته چهارم: بیشتر شرکت ها ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان را در سر فصل بدهی های غیر جاری منعکس می کنند. در صورتی که بخشی از این ذخیره مربوط به کارکنانی است که در طی یکسال آتی بازخرید یا بازنشسته میشوند و در صورت با اهمیت بودن مبلغ مزایای پایان خدمت آن ها ، باید آن را در سه فصل بدهی های جاری طیقه بندی کرد.

و در انتها باید یادآوری کنم که ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان یکی از  بدهی های غیر جاری در ترازنامه است.

 

برای بهره گیری از مطالب مرتبط با این موضوع از  مقالات سایت ما استفاده کنید.

با ما همراه باشید

 

آموزش حسابداری ویدئویی:درس چهارم(بروزرسانی و بستن حساب ها)

 

تکنیک ثبت اصلاحات و بستن حسابها (۱)

 

 

6 پاسخ

 1. به نام خدا
  سلام
  ممنون از پاسخگویی شما
  بنده منظور حضرتعالی را این گونه فهمیدم که چون هر زمان احتمال استعفای کارگر یا فسخ قرارداد وجود دارد و در این شرایط ذخیره ایام مرخصی استفاده نشده وی باید پرداخت شود، بنابراین بدهی مذکور در سرفصل بدهی های جاری قرار می گیرد.
  با استدلال فوق مزایای پایان خدمت کارکنان نیز جز بدهی های جاری قرار می گیرد ولی این در حالی است که مزایای پایان خدمت کارکنان در سرفصل بدهی های غیر جاری قرار می گیرد.
  ممنون اگر بیشتر راهنمایی بفرمایید.

  1. سلام دوست عزیز طبق استاندارد شماره ۱ حسابداری تعهداتی که انتظار نمی رود ظرف یک سال از تاریخ ترازنامه یا یک چرخه عملیاتی تسویه شوند، بدهی غیر جاری می باشد. اوراق مشارکت، وام بلند مدت، ذخیره مزایای پایان خدمت و… از جمله این موارد هستند. اکثر شرکت ها ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان را در سرفصل بدهی های غیر جاری طبقه بندی میکنند در صورتی که بخشی از ذخیره مربوط به کارکنانیست که در طی یکسال آتی بازخرید یا بازنشسته می شوند و در صورت با اهمیت بودن مبلغ مزایای پایان خدمت آنها بایستی در سرفصل بدهی های جاری طبقه بندی نمود.

 2. به نام خدا
  سلام
  شما فرمودید: “ذخیره مرخصی استحقاقی کارکنان به عنوان بدهی جاری گزارش میشود”
  در صورتی که مظابق ماده ۷۱ قانون کار مطالبات مربوط به مدت مرخصی استحقاقی کارگر در صورت فسخ یا خاتمه قرارداد کار یا بازنشستگی و از کار افتادگی کلی کارگر و یا تعطیلی کارگاه به وی پرداخت می شود.
  از این رو به نظر می رسد ذخیره مرخصی استحقاقی جزء بدهی های غیر جاری باشد. نظر شما چیست؟

  1. سلام دوست عزیز از آنجا که هر زمان که نیروی کار مطالبه نماید باید بدهیش به او پرداخت شود لازم است تا در سرفصل بدهی های غیر جاری نگهداری گردد. و هر زمان که قرارداد فسخ شد بدهی پرداخت شود. در واقع خود شما با ماده قانونی که بیان نمودید پاسخ خود را مطرح نمودید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *


بنر همکاری با ما
بنر اینستاگرام
بنر سوالات تخصصی
دانلود رایگان کتاب چگونه از حسابداری در مسیر تهران اصفهان به ۸ میلیون تومان درآمد رسیدم؟
بنر دانلود رایگان فیلم‌های آموزشی
بنر دانلود رایگان جدیدترین جدول حقوق و دستمزد
بنر تولید محتوا
بنر کانال تلگرام