اشتباهات یک حسابدار درمورد محاسبه بهای تمام شده

0
3023

محاسبه بهای تمام شده مواد و اشتباهات یک حسابدار

حسابدار در هر مجموعه ایی به عنوان یک نیروی تاثیر گذار بر موفقیت یا عدم موفقیت واحد تجاری نقش مهمی را دارد. در واقع در اکثر موقعیت ها تاثیری که یک حسابدار بر پیشرفت شرکت دارد را مدیریت آن مجموعه نخواهد داشت. چراکه مدیریت مبلغی را برای سرمایه گذاری در اختیار مجموعه قرار داده و نحوه محاسبات و حسابداری و چگونگی دخل و خرج او در دست حسابدار است.پس علاوه بر اینکه نقش مهمی را دارد مسئولیت سنگینی هم بر عهده اوست. از این جهت دقت و توجه بالا در مسائل مالی برای یک حسابدار از ضروریات کار اوست.

از نگاهی دیگر به دلیل اینکه حسابداری صنعتی یا در واقع حسابداری مدیریت به شیوه ایی عمل میکند که با مدیریت مستقیما و بیشتر از دیگر شاخه های حسابداری در ارتباط است از این رو دقت بالا در امور حسابداری بهای تمام شده اهمیت بیشتری دارد.

تاثیر اشتباهات حسابداری در محاسبه بهای تمام شده موجودی ها

همانگونه که همگی به آن مشرف هستید کوچکترین اشتباه در محاسبه بهای تمام شده موجودی ها،شمارش فیزیکی و دیگر موارد مربوطه می تواند بر قیمت تمام شده کالای فروش رفته و به دنبال آن بر سود خالص اثرگذار باشد. این تاثیر گذاری متقابلا بر عملکرد مالی واحد تجاری تاثیر دارد چرا که  سود در روند فعالیت شرکت ها بسیار موثر است.

 

سال ۹۹ یک سال پر درآمد برای حسابدارهاست! اگر بخواهید سهمتون رو از این بازار بدست می آورید ؛ ویدئو رو ببینید:

محاسبه بهای تمام شده

چه اشتباهاتی در محاسبه موجودی کالا رخ میدهد؟

 1. عدم ثبت خرید کالا ( نسیه ) و منظور نکردن کالا در موجودی های پایان دوره
 2. عدم ثبت خرید کالا ( نسیه ) و منظور نمودن کالا در موجودی های پایان دوره
 3. ثبت صحیح خرید کالا (نسیه) و منظور نکردن کالا در موجودی های پایان دوره
 4. ثبت خرید کالا (نسیه) به مبلغی کمتر یا بیشتر و احتساب آن در موجودی های پایان دوره
این مطلب را هم بخوانید:  چگونه با این ۱۱ مهارت کاربردی، رزومه حسابداری خود را تاثیرگذارتر کنید؟

این موارد که بیان شد هر کدام در معادله حسابداری تاثیراتی را دارد که بیان این تاثیرات از اهمیت زیادی برخوردار است. در ادامه به بیان آن میپردازیم.

۱.تاثیر عدم ثبت خرید کالا ( نسیه ) و منظور نکردن کالا در موجودی های پایان دوره بر معادله حسابداری:

 • بدهی های جاری، دارایی های جاری و موجودی های پایان دوره کمتر از میزان واقعی خواهد بود.
 • نسبت جاری بیشتر از میزان واقعی  خواهد بود.
 • در این رویداد سود خالص بدون تاثیر است.

۲. تاثیر عدم ثبت خرید کالا ( نسیه ) و منظور نمودن کالا در موجودی های پایان دوره بر معادله حسابداری:

 • سود خالص، سود انباشته، نسبت جاری، سرمایه در گردش و نسبت سود ناخالص بیشتر از میزان واقعی خواهد بود.
 • خرید، بهای تمام شده فروش و بدهی های جاری کمتر از مبلغ واقعی خواهد بود.
 • در این رویداد سود خالص بدون تاثیر است.

۳. تاثیر ثبت صحیح خرید کالا (نسیه) و منظور نکردن کالا در موجودی های پایان دوره بر معادله حسابداری:

 • سود خالص ، سود انباشته، موجودی کالا، دارایی های جاری، نسبت جاری، سرمایه در گردش و نسبت سود ناخالص کمتر از مبلغ واقعی خواهد بود.
 • بهای تمام شده فروش بیشتر از مبلغ واقعی خواهد بود.

نکته مهم این است که این مورد یک اشتباه خنثی است.در مورد این اشتباه تمام اقلام ترازنامه در انتهای سال مالی آینده صحیح خواهد بود به طوری که سود خاص بیشتر و فروش کمتر از مبلغ واقعی خواهد شد.

۴.تاثیر ثبت خرید کالا (نسیه) به مبلغی کمتر یا بیشتر و احتساب آن در موجودی های پایان دوره بر معادله حسابداری:

 • در این رویداد سود خالص بدون تاثیر است.
 • اگر موجودی کالا بیشتر از واقع ثبت گردد. دارایی ها، بدهی های جاری و موجودی ها بیشتر از میزان واقعی و نسبت جاری کمتر از میزان واقعی  میشود.
 • اگر موجودی کالا کمتر از واقع ثبت گردد. دارایی ها، بدهی های جاری و موجودی ها کمتر از میزان واقعی و نسبت جاری بیشتر از میزان واقعی  میشود.
این مطلب را هم بخوانید:  چگونه می توانم حسابداری را تدریس کنم؟

برای اینکه در زمان روبه رو با این اشتباهات بهتر عمل کنید لازم است تا به نکات زیر توجه فرمایید:

 • اگر در یک دوره حسابداری هرکدام از موارد اشتباه که در بالا بیان شد توام باهم اتفاق بیافتد لازم است که آثار هریک از اشتباهات مذکور جداگانه بررسی گردد.

در سیستم ادواری از فرمول زیر برای محاسبه بهای تمام شده کالای فروش رفته استفاده میشود:

موجودی کالای آخر دوره -خرید + موجودی کالای اول دوره =  بهای تمام شده کالای فروش رفته

در سیستم دائمی از فرمول زیر برای محاسبه بهای تمام شده کالای فروش رفته استفاده میشود:

بهای تمام شده کالای فروش رفته -خرید + موجودی کالای اول دوره = موجودی کالای پایان دوره

سود ناویژه نیز به این ترتیب حساب خواهد شد:

بهای تمام شده کالای فروش رفته -فروش  = سود ناویژه

به این ترتیب برای برطرف کردن اشتباهات حسابداران در این موارد باید به این ترتیب عمل نمود. همچنین برای دریافت اطلاعات بیشتر از موارد مشابه در خصوص استانداردهای حسابداری و استاندارد حسابداری شماره ۸ ، از مطالب زیر استفاده نمایید.

قابل توجه دوست داران عزیز این است که در دوره حسابداران ثروتمند مطالب بیشتری در خصوص حسابداری موجودی ها برای عزیزان مطرح میشود.

 

 

فیلم آموزشی حسابداری موجودی مواد و کالا در یک انبار

 

فیلم آموزش نرم افزار حسابداری انبار

ارسال نظر و سوال

دیدگاه خود را وارد کنید
Please enter your name here