نکاتی مربوط به اظهارنامه مالیاتی ۹۶ با تغییرات جدید

4
2990


اظهارنامه مالیاتی

سلام دوستان خوب پرشین حساب.

سازمان امور مالیاتی کشور اظهارنامه های مالیاتی مربوط به عملکرد سال گذشته را از طریق سایت Tax.gov.ir در دسترس مودیان عزیز قرارداد. اما در اظهارنامه مالیاتی جدید ارایه شده تغییراتی وجود دارد که لازم است مودیان مالیاتی از آن اطلاع داشته باشند. در ادامه با تصاویر مربوط به هر صفحه تغییرات را برای شما بیان خواهیم کرد.

دانلود نرم افزار ارسال الکترونیکی اظهارنامه مالیاتی

اولین تغییر اینکه تعداد صفحات اظهارنامه اشخاص حقوقی از ۲۵ صفحه به ۲۷ صفحه افزایش پیدا کرده است و در جداول صفحات اظهارنامه مالیاتی جابجایی هایی صورت گرفته است.

 

این تابستون، شب عید حسابدارهاست! اگر می‌خواهید سهمتون رو از این بازار بگیرید، حتما این ویدئو رو ببینید:

اظهارنامه مالیاتی

در صفحه اول اظهارنامه اطلاعات هویتی مودی تغییر محسوسی ایجاد نشده است. در صفحه دوم اظهارنامه اطلاعات حسابهای بانکی با گردش بدهکار و بستانکار طی دوره مالی و مانده حساب مورد درخواست قرار دارد، لازم به ذکر است که در صفحه دوم اظهارنامه جدول سایر محل های فعالیت حذف شده است.

اظهارنامه مالیاتی

همانطور که در تصویر مشاهده می فرمایید، در صفحه سوم اظهارنامه که از صفحات کلیدی اظهارنامه می باشد علاوه بر سوالات قبلی تا ردیف ۹ از ردیف ۱۰ سوالاتی در مورد تغییر نشانی و تغییر نام شرکت مورد درخواست می باشد. در صفحه سوم اظهارنامه ردیف ۱۳آخرین وضعیت پرونده مالیاتی سال قبل شرکت مورد درخواست می باشد. وضعیت های مورد درخواست در این قسمت شامل : ۱-تشخیص ۲-قطعی ۳-عدم فعالیت۴-اجراء۵-بدون اطلاع ۶-اولین سال فعالیت  میباشد.

اظهارنامه مالیاتی

 
در صفحه سوم اظهارنامه ردیف چهارده افزایش درآمد نسبت به سال قبل مورد درخواست می باشد. در صورت پاسخ بلی درآمد ابرازی سال قبل و سال جاری مورد و درصد افزایش مورد درخواست می باشد. ردیف پانزدهم سوال شده است که بدهی مالیاتی سال قبل را تسویه نموده اید یا خیر؟  همچنین در ردیف شانزدهم در مورد دفاتر رسمی ثبت شده شرکت سوال شده است که در صورت پاسخ بلی درج کد رهگیری اخذ دفاتر قانونی الزامی است.

این مطلب را هم بخوانید:  9 نکته استاندارد درباره رد نشدن دفاتر قانونی !

اظهارنامه مالیاتی

در صفحه چهارم این اظهارنامه، اطلاعات مجوزهایی که برای شرکت اخذ شده است را باید ثبت نمود.

در صفحه پنجم اظهارنامه اطلاعات اعضای هیات مدیره و مدیر عامل ، تاریخ عضویت و پایان عضویت و صورت جلسه انتخاب و ثبت آن در مرجع ثبت شرکتها و دیگر اطلاعات بورسی مورد نیاز است.

اظهارنامه مالیاتی

در صفحه ششم از اظهارنامه مالیاتی اطلاعات دفاتر قانونی مودی را بررسی میکند. دفاتر به دو بخش تقسیم شده است : دفاتر دستی و دفاترماشینی (مکانیزه)

درجدول ۳-۱ دفاتردستی علاوه بر شماره ثبت دفاتر قانونی درج کد رهگیری پلمب دفاتر از طرف اداره ثبت شرکتها الزامی است و در جدول ۳-۲ ارائه مشخصات دفاتر ماشینی(مکانیزه،الکترونیکی) اطلاعاتی مانند:

* مشخصات نرم افزار حسابداری مورد استفاده

* نام شرکت تولید کننده نرم افزار

* نوع بانک اطلاعاتی

*تاریخ نصب

*مورد استفاده (جهت اطلاع  این بخش هنوز غیر فعال است.) را شامل می شود.
صفحات هفتم تا یازدهم تغییرات چشم گیری اعمال نشده اشت. ولی در صفحه دوازدهم از اظهارنامه مالیاتی تغییراتی حاصل شده است. صفحه ترازنامه از صفحه بیستم اظهارنامه سال قبل به صفحه دوازدهم اظهارنامه سال جاری منتقل شده است. در جدول ترازنامه تغییر ایجاد شده است منتها در انتهای صفحه ترازنامه اطلاعات زیر مورد درخواست است.

  1. مبلغ خرید طی دوره دارایی های ثابت مشهود
  2.  مبلغ خرید سایر داراییها

اظهارنامه مالیاتی
به دنبال تغییرات صفحه دوازدهم ، صفحه سیزدهم نیز دچار تغییر گشته است. صفحه سود و زیان از صفحه بیست و یک اظهارنامه سال قبل به صفحه  سیزدهم منتقل شده است. ردیف ۱۸ و ۱۹-سایر درآمدها و هزینه های عملیاتی تفکیک شده است در انتهای صفحه سود و زیان اطلاعات زیر مورد درخواست است.

این مطلب را هم بخوانید:  یک اقدام مهم در مسیر تشکیل پرونده مالیاتی

۱-ناخالص فروش ضایعات۲-ناخالص فروش دارایی های غیر منقول۳-ناخالص فروش سایر داراییها

۴-ناخالص فروش مواد اولیه  ۵-مبلغ خریدهای هزینه ای (سایر خریدها)مورد درخواست است. (خرید هایی که مستقیمادر فرایند تولید وارد نشده است. در خصوص مبلغی که در ردیف ۱۹ صفحه سود وزیان درج شده است.) در جداول صفحات تغییری ایجاد نشده است.

اظهارنامه مالیاتی

صفحه پانزدهم : این صفحه ای جدید در اظهارنامه مالیاتی سال جدید می باشد.این صفحه مخصوص کارفرمایان است که اطلاعات پرداختی قراردادها و صورت وضعیت های تایید شده با مبلغ آنها مورد درخواست است.

صفحه شانزدهم : این صفحه نیز جدید است و مخصوص پیمانکاران است که  اطلاعات دریافتی قراردادها و صورت وضعیت های تایید شده مورد درخواست است.

صفحه هفدهم : این صفحه نیز جدید است و اطلاعات شامل (فصل،نوع فهرست،شماره پیگیری ارسال ، تاریخ ارسال و وضعیت شامل عدم معامله و یا عدم ارائه فهرست معاملات مورد درخواست است.

اظهارنامه مالیاتی

صفحه هجدهم : در این صفحه اطلاعات مربوط بهموجودی کالا مانند مانده کالای ساخته شده و کالای درجریان ساخت از ما خواسته میشود.

صفحه نوزدهم : در این صفحه اطلاعات سرمایه ایی که در برگیرنده مبالغ سرمایه به ترتیب میزان سهم و سهم الشرکه است را باید وارد نمود.

در صفحه بیستم اطلاعات فروش و بهای تمام شده کالای فروش رفته را باید درج نمود. اطلاعاتی مانند مواد ، دستمزد و سربار ساخت و …

در صفحه بعد ، صفحه بیست و دوم، بهای تمام شده کار انجام شده پیمانکاری را از ما سوال میکند. این مورد مربوط به حرفه های پیمانی می باشد.

صفحه بیست و سوم نیز مربوط به فهرست صادرات و مابه ازاء دریافتی می باشد. که اطلاعاتی مانند کد گمرک ترخیص کننده ، کد کالا ، ارزش کالای صادراتی و شماره اختصاصی اشخاص خارجی و… را در بر دارد.

این مطلب را هم بخوانید:  سازمان امور مالیاتی چگونگی خوداظهاري سال 92 را اعلام کرد

اظهارنامه مالیاتی

در صفحه بیست و چهارم اطلاعات مربوط به ملک قراردارد. در صورتی که ملکی در اجاره دارید این قسمت بایستی تکمیل گردد. اطلاعاتی مانند : نوع شخص، نوع ملک ، اطلاعات شناسنامه ایی و یا کد اقتصادی، نوع قرارداد، مساحت و … در این جدول باید وارد شود.

در صفحه بیست و پنجم، اطلاعات سرمایه گذار خارجی در صورت وجود است. نوع شخص، تابعیت سرمایه گذار خارجی، مبلغ سرمایه گذاری، روش سرمایه گذاری که شامل این موارد میشود: سرمایه گذاری مستقیم، مشارکت مدنی، BOT ،  Buy Back  و سایر… اطلاعاتیست که در این بخش مورد نیاز است.

صفحه بعدی محاسبه مالیات است که اطلاعات حاصله از جداول صفحات قبل جمع آوری شده تا مالیات محاسبه گردد. مطابق تصویر زیر:

اظهارنامه مالیاتی

صفحه آخر این اظهار نامه اطلاعات تهیه کننده اظهارنامه ، اطلاعات مدیر مالی و مشخصات حسابرس باید منظور شود.

اظهارنامه مالیاتی

تمامی این موارد بایستی به دقت تکمیل و ارسال گردد. توجه به این نکته هم مفید است که، در هر جدول با زدن بر روی آیکن فلش مانند شما به جدول مربوطه که اعداد آن قابل انتقال به همان فیلد است ارجاع میشود.

اظهارنامه مالیاتی

امیدوارم این مطلب برای شما مفید واقع شود. موفق و سربلند باشید.

مطالب مرتبط در سایت ما

چند نکته موشکافی از اظهارنامه اشخاص حقیقی

فیلم آموزش جمع آوری مدارک اظهارنامه مالیاتی ۹۶

اگر مودی چندین ملک داشته باشد چگونه اظهارنامه املاک ثبت کند؟

 

4 دیدگاه ها

ارسال نظر و سوال

دیدگاه خود را وارد کنید
Please enter your name here