مالیات ملک پدری که به عنوان جهیزیه به دخترش واگذارشد

0
986

معافیت مالیاتی

سلام به همه شما دوستان عزیز. به نظر شما اگر ملکی در اختیار شخصی قرار گیرد که به جهت حق قانونی، عرفی و شرعی به او تعلق گرفته باشد، باید مالیات او محاسبه شده و توسط دارایی اخذ گردد؟ مثلا اگر پدری به جهت مخارج جهیزیه به دخترش ملکی را ببخشد و یا خانمی ملکی را دریافت کند که جزئی از مهریه اش بوده است، دارایی با این املاک به چه شکل برخورد خواهد کرد؟

بر طبق ماده ۱۴۴  جهیزیه منقول و مهریه اعم از منقول و غیرمنقول و جوایز علمی و بورس‌های تحصیلی و همچنین درآمدی که بابت‌ حق اختراع یا حق اکتشاف عاید مخترعین و مکتشفین می‌گردد به‌طور کلی و نیز درآمد ناشی از فعالیت‌های پژوهشی و تحقیقاتی ‌مراکزی که دارای پروانه تحقیق از وزارتخانه‌های ذیصلاح می‌باشند به مدت ده سال از تاریخ اجرای این اصلاحیه طبق ضوابط مقرر درآیین‌نامه‌ای که به پیشنهاد وزارتخانه‌های فرهنگ و آموزش عالی‌، بهداشت‌، درمان و آموزش پزشکی و امور اقتصادی و دارایی به‌تصویب هیأت وزیران خواهد رسید، از پرداخت مالیات معاف ‌می‌باشد.

پس جهیزیه در صورتی که منقول باشد ( قابل انتقال ) و مهریه در صورت منقول یا غیر منقول بودن از مالیات معاف خواهد بود. این نکته را به یاد داشته باشید که اگر ملکی به عنوان هدیه به شخصی تعلق گیرد در صورتی که در سند ملکی آن هدیه ( هبه ) عنوان شده باشد مشمول مالیات نرخ ۱۳۱ و جدول ضرایب منطقه ای اداره دارایی خواهد بود اما اگر در سند عنوان خرید و فروش لحاظ گردد معادل ۲درصد قیمت ، مشمول مالیات نقل و انتقال خواهد شد.

این مطلب را هم بخوانید:  اهمیت رعایت اصول و قوانین مالیاتی در کسب و کارهای نوپا

موضوع ماده ۱۴۴ تنها در خصوص معافیت مالیاتی جهیزیه و مهریه صحبت نکرده است . این ماده به درآمدهایی که از محل حق اختراع یا حق اکتشاف عاید مخترعین و مکتشفین می شود را نیز معاف اعلام داشته است. 

 

سال ۹۹ یک سال پر درآمد برای حسابدارهاست! اگر بخواهید سهمتون رو از این بازار بدست می آورید ؛ ویدئو رو ببینید:

 آئین نامه اجرایی ماده ۱۴۴اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم
 ماده ۱ – مراکز مجاز و رسمی پژوهشی وتحقیقاتی به منظوراستفاده از معافیت مالیاتی موضوع ماده ۱۴۴ اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مکلفند. اظهارنامه ،ترازنامه و حساب سود و زیان ، فهرست طرح های تحقیقاتی و پژوهشی انجام شده سـال مـالی مـربوط و نیز فـهرست طرح های دردست اجرای خود را به ضمیم اظهارنامه و صورت های مالی مذکور به حوزه مالیاتی مربوط تسلیم نمایند. تبصره – عدم رعایت ضوابط و تکالیف فوق سبب حذف معافیت یاشمول مالیات خواهدبود.

ماده ۲- درآمدهای حاصل از فعالیت های غیرپژوهشی وتحقیقاتی ونیزسایر درآمدهای غیرمرتبط باوظایف اصلی تحقیقات برابرمقررات مشمول مالیات است .
ماده ۳- ابطال پروانه در طول سال مالی به دلیل عدم رعایت مقررات موجب حذف معافیت مربوط به طرح های موضوع آن پروانه درهمان سال خواهدبود.
 ماده ۴– عدم رعایت ضوابط مربوط به هر طرح موجب حذف معافیت در حدود درآمدهای ناشی ازآن طرح خواهدشد.

 

پس  مراکز پژوهشی برای بهره مندی از معافیت مالیاتی مربوط به موضوع ماده ۱۴۴ لازم است  تا :
اظهارنامه ،ترازنامه و حساب سود و زیان ، فهرست طرح های تحقیقاتی و پژوهشی انجام شده سـال مـالی مـربوط و نیز فـهرست طرح های دردست اجرای خود را به ضمیم اظهارنامه و صورت های مالی مذکور به حوزه مالیاتی مربوط تسلیم نمایند.

این مطلب را هم بخوانید:  چگونه به کمک بستانکاران،مالیات خود را کاهش دهید؟

استفاده از این نکات قانونی  حتی اگر در حیطه کاری شما کاربردی نداشته باشد اما باعث می شود که اطلاعات مالیاتی شما افزایش یافته و در جهت پیشرفت به شما کمک کند. اینها نکاتیست که از متن قانون خارج شده و بعد از بررسی،  دقیق و همه جانبه بودن قانون مشخص می شود. امیدوارم با این نکات بتوانید زمینه پیشرفت خود در امور مالیاتی را رقم بزنید.

 با آرزوی موفقیت برای شما 

هدیه پدری به فرزندش که موجب اعمال مالیات بر درآمد اتفاقی شد

چند مرحله بسیار موثر در جذب خدمات مالیاتی

 

ارسال نظر و سوال

دیدگاه خود را وارد کنید
Please enter your name here