۳شرط عدم معافیت مالیاتی برای کسب وکار درخارج از کشور:

0
672

معافیت مالیاتی
معافیت مالیاتی

سه شرط عدم معافیت مالیاتی برای کسب وکار درخارج از کشور:

دوستای عزیزسلام

شاید شما هنگام ارسال اظهارنامه در جدول اطلاعات اختصاصی اظهارنامه با این سوال مواجه شده اید که پرسیده شده  آیا درآمدی برای کسب و کار خارج از کشور ابراز شده است ؟ (ماده ۱۸۰ ق.م.م)وشما ندانسته اید که منظور ازاین سوال چه بوده است.باما باشید تا پاسخ سوالتان را دریابید!

هرشخص حقیقی ایرانی که با ارایه گواهی نمایندگی های مالی یا سیاسی دولت جمهوری اسلامی در خارج ثابت کند که ازدرآمد یک سال مالیاتی خود در یکی از کشورهای خارج به عنوان مقیم مالیات پرداخته است از لحاظ مالیاتی درآن سال مقیم خارج از کشور معاف خواهد شد مگر دریکی از موارد زیر:

 

این تابستون، شب عید حسابدارهاست! اگر می‌خواهید سهمتون رو از این بازار بگیرید، حتما این ویدئو رو ببینید:

۱– درسال مالیاتی مزبور درایران دارای شغلی بوده باشد

. ۲ – در سال مالیاتی مزبور حداقل شش ماه متوالیاً یا متناوباً در ایران سکونت داشته باشد

. ۳– توقف در خارج از کشور به منظور انجام مأموریت یا معالجه یا امثال آن بوده باشد.

پس منظوراین سوال این است که اگر درامدی درخارج از کشور داشته است عنوان شود واگر مالیاتی پرداخت کرده از معافیت این قانون برخوردار شود.

قانون برای سهولت و تسریع امور و تکریم ارباب رجوع ، فرآیند جدید صدور گواهی های اقامت اشخاص حقیقی و حقوقی را به شرح زیر مقرر میدارد:

  • دریافت درخواست صدور گواهی اقامت و اسناد و مدارک لازم از متقاضی توسط دفتر قراردادها و امور بین الملل، به صورت حضوری یا الکترونیکی

 

  • بررسی اسناد و مدارک دریافتی و درخواست سایر اطلاعات و مدارک تکمیلی از متقاضی و عنداللزوم استعلام از مراجع ذی صلاح
این مطلب را هم بخوانید:  مفاصا حساب بیمه تامین اجتماعی به چه کسانی تعلق می گیرد؟

 

  • تایید و صدور گواهی اقامت مزبور توسط مقام صلاحیت دار مالیاتی یا نماینده مجاز وی،

 

  • تحویل نسخه اصل به متقاضی و ارسال رو نوشت به اداره کل امور مالیاتی ذی ربط برای درج پرونده مالیاتی متقاضی

توضیح اینکه: ادارات امور مالیاتی عندالزوم می توانند در اجرای مفاد موافقت نامه های اجتناب از اخذ مالیات مضاعف ، اطلاعات تکمیلی مودیان را از کشور گیرنده گواهی اقامت از طریق دفتر قراردادها و امور بین الملل استعلام نمایند؛ و

  • ارسال رونوشت گواهی به وزارت امور خارجه برای انعکاس به مقام صلاحیت دار کشور گیرنده گواهی اقامت .

ارسال نظر و سوال

دیدگاه خود را وارد کنید
Please enter your name here