استاندارد دفتر بنویسیم

6
1129
آیین نامه جدید تحریر دفاتر قانونی

تکالیف مؤدیان درخصوص نگهداری دفاتر و یا اسناد و مدارک طبق فصل پنجم آیین نامه جدید تحریر دفاتر قانونی طی بخشنامه ۱۱۸-۹۴-۲۰۰ ابلاغ شده است. در این مطلب این تکالیف را برای شما توضح داده‌ایم. اما در ابتدا به نکاتی راجع به کدینگ حسابداری می‌پردازیم.

کاربرد کدینگ حسابداری در تحریر دفاتر قانونی

کدینگ در سیستمهای حسابداری کلید حل مشکلات و رمز موفقیت در ارائه گزارشات مورد نیاز مدیریت و دیگران می باشد. بیشترین کاربرد کدینگ حسابداری در تحریر دفاتر قانونی میباشد. در سیستمهای حسابداری چهار کد به صورت پله‌ای برای شناسایی حسابها طراحی شده است که این پله ای بودن کدها امکان گسترده نمودن گزارشات و دریافت سریع و دقیق اطلاعات را با حجم عملیات بسیار کم می دهد. این کدها عبارتند از: کل، معین، تفضیلی و تفضیلی واحد. شما با یک معین می توانید به صورت تفکیک و مجموع اطلاعات حسابهای مراکز و اشخاص مختلف را دریافت نمایید.

کدینگ یک نرم افزار عموما شامل سه قسمت می‌شود:

 1.  حسابداری
 2. انبار و کالا
 3. اشخاص و مشتریان

معمولا تهیه کدینگ در دو مرحله انجام می‌شود:

 1. کدینگ لحظه ای
 2. کدینگ دوره ای

در کدینگ لحظه ای تعدای از حسابها و مواردی را که مطمئن هستید بعدا استفاده خواهد شد را ابتدا کدگذاری کرده و در کدینگ دوره ای حسابهایی که بعدا ایجاد میشود را در جریان عملیات کدگذاری میکنید.

 

سال ۹۹ یک سال پر درآمد برای حسابدارهاست! اگر بخواهید سهمتون رو از این بازار بدست می آورید ؛ ویدئو رو ببینید:

سیستم کدگذاری در ۳ مرحله زیر صورت می‌گیرد:

 1. حساب کل (با کد ۱ رقمی)
 2. حساب معین (با کد ۲ رقمی)
 3. حساب تفضیلی (با کد ۳ رقمی)
این مطلب را هم بخوانید:  در ایران و اسپانیا ، ستاد جلوگیری از فرار مالیاتی تشکیل شده است

هر چه طبق بندی کدینگ ریزتر میشود کدها و حساب‌ها ریزتر می‌شوند.

 1. حساب دائمی
 2. حساب موقت 
 3. حساب مخلوط

حسابهای دائمی

این حسابها مربوط به یک دوره مالی نیستند و مانده آنهابه دوره مالی بعد منتقل می شود. حسابهای ترازنامه  حسابهای دائمی‌اند. در پایان هر دوره مالی حسابهای دائمی مانده گیری شده، و مانده ها در ترازنامه پایان دوره منعکس می‌شوند و به دوره مالی بعد انتقال می یابند.

حسابهای موقت 

این حساب‌ها در پایان دوره بسته میشوند و مانده آنها به سال مالی بعد منتقل نمی‌شود. این حساب‌ها در طول دوره مالی فقط باید افزایش پیدا کرده و کاهش آنها صحیح نیست و در پایان دوره مالی نیز با حساب خلاصه سود و زیان جاری که یک حساب موقت است و با حساب سود و زیان انباشته طرف حساب است، بسته می‌شوند.

حسابهای مخلوط

این حساب‌ها مخلوطی از حساب‌های دائم و موقت هستند. در پایان دوره مالی با استفاده از تعدیلات آن قسمت از مانده حساب را که جزء حسابهای موقت است باید به حساب سود و زیان منتقل شده و در محاسبه سود و زیان محاسبه شود و آن قسمت که جزء حساب‌های دائمی است به ترازنامه پایان دوره منتقل می شود. حسابهای پیش پرداخت هزینه و پیش دریافت درآمد حساب مخلوط هستند.

دوستان عزیز شما می‌توانید با کلیک بر روی جدیدترین کدینگ حسابداری سال ۹۹ منطبق با صورتهای مالی از فایل اکسل جدیدترین کدینگ استفاده کنید.

تکالیف مؤدیان درخصوص نگهداری دفاتر قانونی

شرط لازم برای دفاتر نویسی دقت بالا و حوصله بسیار است. زیرا دفاتر ارائه شده می‌بایست بدون هرگونه خط خوردگی و اشتباه باشد. در غیر این صورت مشمول جریمه می‌گردد. طبق ماده ۹۵ ق م م صاحبان مشاغل موضوع این فصل موظفند دفاتر و یا اسناد و مدارک حسب مورد را که با رعایت اصول و ضوابط مربوط از جمله اصول و ضوابط مربوط به تنظیم دفاتر تجاری موضوع قانون تجارت در خصوص تجار تنظیم می‌گردد برای تشخیص درآمد مشمول مالیات، نگهداری و اظهارنامه مالیاتی خود را بر اساس آنها تنظیم کنند.

این مطلب را هم بخوانید:  چرا دفاتر قانونی رد می شوند؟

طبق فصل پنجم آیین نامه جدید تحریر دفاتر قانونی سازمان امور مالیاتی و براساس ماده ۹۵ ق.م.م  برخی از تکالیف مؤدیان درخصوص نگهداری دفاتر قانونی به این شرح می‌باشد:

 • رویدادهای مالی باید بر اساس استاندارهای حسابداری به طور روزانه و به ترتیب تاریخ وقوع در دفتر روزنامه ثبت شود و حداکثر تا پانزدهم ماه بعد به دفتر کل انتقال یابد.
 • مودیانی که دفاتر دستی نگهداری میکنند فقط باید از  دفاتری که در مراجع قانونی به رسیده است استفاده کنند.
 • اشتباه در شماره گذاری صفحات و همچنین اشتباهات ناشی از ثبت دفاتر در مراجع قانونی ذیربط در صورت احراز، خللی به اعتبار دفاتر وارد نخواهد کرد.
 • نوشتن دفاتر با وسایلی که به سهولت قابل محو است مانند مواد گرافیت در دفاتر دستی ممنون است.
 • دفاتر و اسناد حسابداری میبایست بر اساس واحد پول رایج کشور و همچنین به زبان فارسی تحریر گردد.
 • تأخیر تحریر دفاتر در مورد اشخاص حقوقی جدیدالتاسیس از تاریخ ثبت شخص حقوقی و در مورد سایر اشخاص از تاریخ شروع فعالیت تا دو ماه مجاز خواهد بود.
 • ارائه دفاتر سفید و نا نویس در حکم عدم ارائه محسوب می شود.
 • ثبت دفاتر ضمن سال مالی مشروط بر این که تا تاریخ ثبت هیچ گونه فعالیت مالی و پولی صورت نگرفته باشد ، مجاز می باشد.
 • نگهداری دفتر روزنامه واحد برای ثبت کلیه عملیات و یا دفاتر روزنامه متعدد برای هر بخش از عملیات مجاز است.
 • مودیان برای استفاده از سیستم الکترونیکی (نرم افزار) جهت ثبت رویدادهای مالی خود، مکلفند از نر افزارهای مورد قبول که دارای ویژگی­ها، معیارها و ضوابط اعلامی سازمان باشد استفاده نمایند.
 • سایر نکات مربوط به تکالیف مودیان را در آیین نامه جدید تحریر دفاتر قانونی طی بخشنامه ۱۱۸-۹۴-۲۰۰ مورخ ۹۴/۱۲/۰۹ مطالعه نمایید.
این مطلب را هم بخوانید:  فیلم ویدئویی چگونه به روز شویم؟(رایگان)

 

6 دیدگاه ها

ارسال نظر و سوال

دیدگاه خود را وارد کنید
Please enter your name here