استاندارد15 حسابداری
سرمایه گذاری سریع المعامله

سلام دوستان خوب پرشین حساب. به نظر شما طبق استاندارد15 حسابداری باید برای کاهش ارزش سرمایه گذاری ها ذخیره در نظر گرفته می شود؟

حجم و گستره موضوع سرمایه گذاری ها به قدری وسیع است که استاندارد حسابداری شماره 15 به این مورد پرداخته و جوانب مختلف و اثرات و روش های اندازه گیری حسابداری سرمایه گذاری ها را بیان کرده است. در کل سرمایه گذاری ممکن است به روش های مختلف انجام پذیرد. برای مثال شما ممکن است با خرید سهام در بورس سرمایه گذاری نمایید و یا ممکن است با خرید اوراق مشارکت نوعی دیگر از سرمایه گذاری انجام شود. اما استانداردهای حسابداری برای انواع مختلف سرمایه گذاری روشی برای تعیین ارزش آن مشخص نموده است.

سرمایه گذاری ها طبق استاندارد شماره 14 که نحوه ارائه دارایی ها و بدهی های جاری را بیان داشته است، باید به جاری و غیر جاری تفکیک شود به این طریق که اگر سرمایه گذاری جاری بود باید با عنوان دارایی  جاری و اگر سرمایه گذاری بلند مدت بود باید در گروه دارایی های غیر جاری قید شود.

اما سرمایه گذاری سریع المعامله چیست؟

اگر سرمایه گذاری ما دو شرط زیر را داشته باشد از اجزاء سرمایه گذاری های سریع المعامله خواهد بود:

  1. اول آنکه این نوع سرمایه گذاری یک بازار فعال و قابل دسترس داشته باشد.
  2. دوم آنکه قیمتهای معاملاتی در این بازار معلوم باشد و علنی اعلام گردد.

اگر این دو شرط وجود داشت سرمایه گذاری که ما انجام داده ایم سریع المعامله خواهد بود با این تعریف که ممکن است این نوع تقسیم بندی در شرکتی متفاوت باشد. شاید یک سرمایه گذاری در واحدی سریع المعامله قلمداد شود که در واحد دیگر معیارهای لازم  را ندارد.

استاندارد15 حسابداری

جدای از مبحث تئوریک باید دید که ارزش و بهای یک سرمایه گذاری از چه طریقی محاسبه خواهد شد؟

بهای تمام شده یک سرمایه گذاری شامل بهای خرید + مخارج تحصیل آن می باشد. مخارج تحصیل مانند: کارمزد کارگزار، حق الزحمه ها و عوارض و مالیات می باشد. استاندارد15 حسابداری با عنوان سرمایه گذاری ها بیان می کند که با دو روش می توان سرمایه گذاری را در دفاتر ثبت زد:

1) اقل بهای تمام شده و خالص ارزش فروش

2) خالص ارزش فروش

اگر سرمایه گذاری سریع المعامله به روش خالص ارزش فروش ثبت شود باعث می شود که کلیه تغییرات ارزش سرمایه گذاری حتی اگر به فروش نرسیده باشد در صورت سود و زیان نمایش داده شود.

اگر سرمایه گذاری ما در طول دوره دارای کاهش ارزش یا افزایش ارزش شده باشد به طبع آنکه کدام روش بهای تمام شده انتخاب گردیده است باید ثبت های مربوط به خود اعمال گردد. در کل سرمایه گذاری هایی که تحت عنوان دارایی غیر جاری طبقه بندی می شود باید در ترازنامه به یکی از روش های زیر منعکس شود:

  1. بهای تمام شده بعد از کسر هرگونه کاهش ارزش انباشته ( طبق استاندارد حسابداری شماره32 با عنوان کاهش ارزش دارایی ها)
  2. مبلغ تجدید ارزیابی

مثال زیر به شما کمک خواهد کرد تا مطلب را بهتر درک نمایید:

مثال ) اطلاعات زیر مربوط به سرمایه گذاری شرکت مبتکران می باشد.این شرکت سهام دو شرکت الف و ب را خریداری نموده است و از روش خالص ارزش فروش استفاده شده است.

92/5/5 خرید 3000 سهم 1000 ریالی شرکت الف به قیمت هر سهم 1200 ریال

92/6/6 خرید 4000 سهم 2000 ریالی شرکت ب به قیمت هر سهم 1800 ریال

خالص ارزش فروش سهم الف در انتهای سال 92 1300 و سهم ب 1700 بوده است. در سال 93 این مبالغ برای هر دو شرکت به ترتیب 1250 و 1750 ارزیابی شده است. ثبت های زیر انجام خواهد شد:

92/5/5 سرمایه گذاری های جاری – شرکت الف 3600000 بدهکار     موجودی نقد 3600000 بستانکار

92/6/6 سرمایه گذاری های جاری – شرکت ب 7200000 بدهکار      موجودی نقد 7200000 بستانکار

92/12/29 سرمایه گذاری های جاری شرکت الف            300000 بدهکار
.             هزینه کاهش ارزش سرمایه گذاری های جاری 100000 بدهکار
.                                                                         سرمایه گذاری های جاری شرکت ب  400000 بستانکار

 

ثبت های لازم در سال 93 :
93/12/29    سرمایه گذاری های جاری شرکت ب 200000 بدهکار
.                                              سرمایه گذاری های جاری شرکت الف 150000بستانکار
.                                              درآمد افزایش ارزش                          50000 بستانکار

بدین ترتیب در هنگام افزایش یا کاهش ثبت های لازم منظور خواهد شد. امیدوارم مطلب امروز به افزایش سطح اطلاعاتی شما کمک نموده باشد.

نقش آورده ها در تشکیل سرمایه گذاری بسیار مهم است (بخش اول)

نقش آورده ها در تشکیل سرمایه گذاری بسیار مهم است (بخش دوم)

 

ارسال نظر و سوال

لطفاً دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را اینجا وارد کنید