معافیت دو هفتم حق بیمه چیست؟

22
10723

باسلام خدمت شما پرشین حساب عزیز
تنظیم حقوق و دستمزد یکی از مهم ترین و حساس ترین وظایف حسابداران می باشد.چون از طرفی بایستی منافع کارمندان و از طرفی منافع کارفرما در آن لحاظ شود در واقع این امری دوسویه می باشد.حال حسابداری که این لیست را تهیه مینماید با دانستن برخی از قانون ها و اصول می تواند کمک شایانی به مجموعه نماید.یکی از موارد یاری کننده دانستن برخی از معافیت های مربوط به حقوق و دستمزد است.در این متن میخواهم در مورد یکی از معافیت ها صحبت کنم که شاید برخی از شرکت ها از آن استفاده نمی نمایند.

معافیت دو هفتم حق بیمه

طبق بخشنامه ۱۹۴۱۸/۴۳۸۵/۲۱۱ سازمان امور مالیاتی جهت رفاه حال کارکنان معافیتی در مورد مالیات حقوق وضع نموده است به این صورت که درآمد مالیات بر حقوق به میزان دوهفتم بیمه سهم کارگر از پرداخت مالیات معاف است.در واقع این معافیت به همراه سایر موارد معافیت های اعلامی لحاظ می گردد.انواع مختلفی معافیت وجود دارد مانند معافیت مبلغی که هر ساله توسط خود سازمان امور مالیاتی اعلام می شود ، معافیت ماده ۹۱ نیز از جمله شامل حقوق بازنشستگی و وظیفه و مستمری و پایان خدمت و خسارت اخراج و بازخرید خدمت و حق سنوات و حقوق ایام مرخصی استفاده نشده،هزینه سفر و فوق العاده مسافرت مربوط به شغل،.. معافیت ماده ۹۲ که تا ۵۰% مالیات حقوق کارکنان شاغل در مناطق کمتر توسعه یافته و معافیت های دیگر.

نکات کاربردی

 

سال ۹۹ یک سال پر درآمد برای حسابدارهاست! اگر بخواهید سهمتون رو از این بازار بدست می آورید ؛ ویدئو رو ببینید:

به میزان دوهفتم بیمه سهم کارگر هر فردی از پرداخت مالیات حقوق معاف است.
قانون دوهفتم مختص افرادی می باشد که بیمه شده سازمان تامین اجتماعی می باشند.
در زمان استفاده از این معافیت بایستی در لیستی که در نرم افزار salary میباشد اعلام نمایید که از این قانون استفاده شده است.
افرادی که بیمه شده سازمان خدمات درمانی و یا سایر موسسات بیمه گر ایرانی هستند به اندازه کل سهم بیمه خودشان از معافیت استفاده می نمایند.
بخشنامه فوق در سال ۸۳ منتشر گردیده و تاکنون قابل اجرا می باشد.
این قانون در واقع یاریگر منافع کارکنان است چون پرداخت مالیات حقوق کارمندان با انجام آن کاهش خواهد یافت هر چند ناچیز.

این مطلب را هم بخوانید:  کاهش در نرخ مالیات با افزایش درآمد ابرازی

مثال کاربردی

جهت روشن شدن این معافیت مثالی کاربردی برایتان ارائه می نمایم.فردی را که بیمه تامین اجتماعی و دارای حقوق و مزایای مشمول بیمه ۴۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال است را در نظر بگیرید.

۴۰.۰۰۰.۰۰۰ * ۷% =۲.۸۰۰.۰۰۰ ریال حق سهم بیمه کارمند مورد نظر
با توجه به اینکه این فرد بیمه تامین اجتماعی می باشد می توانیم از قانون دو هفتم استفاده نماییم.
۲.۸۰۰.۰۰۰ *۲ /۷ =۸۰۰.۰۰۰ ریال در واقع این مبلغ مشمول معافیت می باشد.
یعنی به میزان ۸۰۰.۰۰۰ ریال معافیت حقوق داریم
حال فرض نمایید که مبلغ معافیت حقوق اعلامی از سوی سازمان ۲۳.۰۰۰.۰۰۰ ریال می باشد.و با فرض مساوی در نظر گرفتن حقوق و مزایای مشمول بیمه و مالیات داریم:
۴۰.۰۰۰.۰۰۰ -۲۳.۰۰۰.۰۰۰ -۸۰۰.۰۰۰ =۱۶.۲۰۰.۰۰۰ ریال حقوق و مزایای مشمول مالیات
۱۶.۲۰۰.۰۰۰ * ۱۰% =۱.۶۲۰.۰۰۰ ریال مالیات حقوق

حال فرض نمایید همین فرد بیمه خدمات درمانی است نه تامین اجتماعی! در این حالت کل بیمه ای که محاسبه شده از مبلغ حقوق و مزایای مشمول مالیات کسر می شود و دیگر نیاز به محاسبه قانون دو هفتم نداریم.
آدرس لینک بخشنامه معافیت دوهفتم ارائه شده است:

بخشنامه دوهفتم حق بیمه

22 دیدگاه ها

  • سلام

   هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۱ تیرماه ۱۳۹۸، پیرو شکایت صورت گرفته به طرفیت سازمان امور مالیاتی، بخشی ازمفاد بند ۲ بخشنامه سازمان امور مالیاتی به شماره ۱۹۴۱۸ مورخ ۰۷/۱۱/۱۳۸۳ مبنی بر کسر دو هفتم از سهم حق بیمه پرداختی حقوق بگیران بیمه شده نزد سازمان تأمین اجتماعی از درآمد حقوق مشمول مالیات اشخاص یاد شده را مغایر با مفاد ماده ۱۳۷ قانونمالیاتهای مستقیم و ماده ۲۹ قانون تأمین اجتماعی دانسته و مبادرت به ابطال آن نموده است. پیرو صدور رأی مذکور، برخی بیمه شدگان تقاضای محاسبه مالیات بردرآمد حقوق خود پس از کسر کل سهم حق بیمه شده را از کارفرمایان داشته و این موضوع موجب اختلاف نظر بین اشخاص فوق الذکر گردیده، که در این رابطه مواردی به شرح زیر قابل ذکر است:
   ۱-به موجب قسمت اخیر ماده ۱۳۷ قانون مالیاتهای مستقیم، حق بیمه پرداختی هر شخص حقیقی (مشتمل بر بیمه شدگان نزد سازمان تامین اجتماعی) بابت بیمه های درمانی از درآمد مشمول مالیات مودی کسر می گردد، در این ارتباط ملاحظه میشود، طبق ماده ۳ قانون تأمین اجتماعی موارد الف) حوادث و بیماری ها، ب) بارداری، ج) غرامت دستمزد، د) از کارافتادگی هـ) بازنشستگی و و) مرگ،موضوع قانون مذکور بوده و به استناد ماده ۲۹ قانون تأمین اجتماعی از مأخذ محاسبه حق بیمه ۹ درصد، حسب مورد برای تأمین هزینه های ناشی از موارد مذکور در بندهای الف و ب ماده ۳ (به شرح فوق) تخصیص و بقیه حق بیمه به سایر تعهدات اختصاص خواهد یافت. لذا از مجموع ۳۰ درصد حق بیمه کارگر و کارفرما، صرفاً ۹ درصد آن مربوط به درمان و مابقی مربوط دیگر تعهدات از جمله مستمری بازنشستگی بیمه شدگان میباشد.
   ۲- سازمان امور مالیاتی نیز طی بخشنامه شماره ۴۴/۹۸/۲۰۰ مورخ ۱۴تیرماه ۱۳۹۸ (پس از صدور رأی دیوان عدالت اداری) به صراحت اعلام نموده که کارفرمایان بیمه شدگان سازمان تأمین اجتماعی می توانند صرفا سهم حق بیمه درمان پرداختی حقوق بگیران بیمه شده از حق بیمه مواد ۳، ۷، ۲۸ و ۲۹ قانون تأمین اجتماعی را از درآمد مشمول مالیات اشخاص یاد شده کسر نمایند.
   ۳- هر چند دیوان عدالت اداری در رأی صادره کسر دو هفتم از حق بیمه پرداختی حقوق بگیران بیمه شده را مغایر حکم مواد ۱۳۷ قانون مالیاتها و ۲۹ قانون تأمین اجتماعی دانسته، لیکن در رأی مزبور اشاره ای به نحوه محاسبه سهم حق بیمه درمان تأمین اجتماعی قابل کسر از حقوق نشده است همچنین طبق ماده ۱۳۷ مذکور (که مورد استناد دیوان هم قرار گرفته)، در خصوص سایر بیمه شدگان نیز صرفا حق بیمه درمان پرداختی به عنوان قلم قابل کسر از درآمد حقوق پذیرفته شده است و سایر کسورات قانونی حقوق اشخاص یاد شده از جمله کسور پرداختی به صندوق بازنشستگی در زمره اقلام معاف از مالیات حقوق در نظر گرفته نشده است.
   ۴- با توجه به مراتب فوق نتیجه گیری میشود، که در شرایط موجود، کسر کل حق بیمه پرداختی سهم بیمه شده تأمین اجتماعی از درآمد حقوق مشمول مالیات آن توسط کارفرمایان منطبق با قوانین و مقررات حاکم نبوده و مورد تایید سازمان مالیاتی نخواهد بود. قابل ذکر است به عنوان یک راهکار عملی در صورت تسهیم درصد یادشده در ماده ۲۹ قانون تأمین اجتماعی، به نسبت بین کارفرما و بیمه شده جهت احتساب سهم خدمات درمانی حق بیمه کارفرما و بیمه شده، سهم حق بیمه درمان قابل کسر از درآمد حقوق بیمه شدگان معادل ۱/۲درصد (ناشی از تسهیم ۹درصد مذکور در ماده ۲۹ فوق به هفت از سی سهم بیمه شده) خواهد بود که تفاوت قابل ملاحظه ای با مبنای اعلامی در بخشنامه سال ۱۳۸۳ سازمان امور مالیاتی ندارد، مگر آنکه روش و مبنای محاسبه دیگری توسط مراجع ذیربط صادر وابلاغ گردد.

   بخشنامه ۲۱۱/۴۳۸۵/۱۹۴۱۸ مورخ ۱۳۸۳/۱۱/۰۷ به موجب موخره بخشنامه شماره ۲۰۰/۹۸/۴۴ مورخ ۱۳۹۸/۰۵/۱۴ لغو گردیده است.
   http://www.intamedia.ir/Pages/Action/LawsDocShow/1/5/2/242/1370

 1. با سلام
  ضمن سپاس از سایت خوبتون ، بنده سوالی داشتم . اگر جمع حقوق و مزایای شخصی (شامل حقوق پایه،حق بن و مسکن،اضافه کاری و حق اولاد (یک فرزند )) مبلغ ۶۹.۷۴۶.۴۵۷ ریال باشد (در سال۹۸) مالیات این شخص با در نظر گرفتن معافیت۲/۷مشمول بیمه چقدر می شود؟

  • سلام
   ابتدا باید مبلغ حق بیمه سهم کارمند را مشخص کنید و در دوهفتم ضرب کنید و بعد از به دست آوردن مبلغ معافیت دو هفتم حق بیمه، حقوق و مزایای مشمول به شرح زیر محاسبه می‎شود:
   نتیجه معافیت دو هفتم بالا – ۲۷,۵۰۰,۰۰ – ۶۹,۷۴۶,۴۵۷ = حقوق و مزایای مشمول مالیات

   حالا این مبلغ را طبق ضرایب بخشنامه مالیات حقوق در لینک زیر باید مالیاتش را محاسبه کرد.
   http://www.intamedia.ir/Pages/Action/LawsDocShow/1/3/3/86/4713

 2. باسلام ؛طبق ماده ۲۹ قانون تامین اجتماعی صرفا ۹%از حق بیمه پرداختی مختص درمان بوده فلذا ۹%از حق بیمه سهم کارگر مشمول معافیت ماده ۱۳۷ قانون مالیاتهای مستقم می شود

  • با سلام
   بله بر اساس ماده ۲۹ تامین اجتماعی ۹ درصد درست میباشد اما رای دیوان عدالت اداری بر اساس هفت هفتم میباشد برای دریافت اطلاعات بیشتر دادنامه ۵۹۱ دیوان عدالت اداری را مطالعه نمایید
   موفق باشید

 3. سلام . حق بیمه من ۲۵۶۳۴۴۶ بنابرای مشمول ۳۶۶۲۰۶۵۷ می باشد . ماهیانه ۷۴۹۷۰۰ باببت بیمه تکمیلی و ۳۰۲۵۰ بابت بیمه عمر کسر میشود جمع حقوق ۳۹۶۵۴۴۲۳ است با محاسبه من بر مبنای ۲/۷ حق بیمه مالیات ۸۷۴۲۰۶ میشه ولی مالیات ۹۵۲۲۰۲ کسر شده کدوم درسته ممنون

  • با سلام
   بر اساس ماده ۸۴ مالیات مستقیم تا مبلغ ۲۷۵۰۰۰۰۰ ریال معاف میباشد و الباقی بر اساس ماده ۸۵ مشمول مالیات میشود برای دریافت اطلاعات بیشتر از ماده ۸۲ تا ۹۱ مالیات های مستقیم را مطالعه نمایید
   موفق باشید

 4. سلام
  عدد دو هفتم از مشمول مالیات کم میشه بعد طبق رول مالیات محاسبه میشه ؟
  منظورم اینه اول دو هفتم از مشمول کسر میشه بعد میره تو جدول مالیاتی و از معافیت ماده ۸۴ استفاده میکنه؟؟؟
  تو اکسل میخوام پیاده سازیش بکنم نمیدونم چطوریه

ارسال نظر و سوال

دیدگاه خود را وارد کنید
Please enter your name here