پیش دریافت بانک بابت دریافت تسهیلات

1 پاسخ
علیرضا توانا عضو سایت 6 ماه قبل

با سلام احترام 
 ثبت دریافت وام به شرح زیر میباشد
بانک                      …..
تهسیلات تحقق نیافته    ……
                وام های پرداختنی کوتاه مدت       ……..
                 وام های پرداختی بلند مدت         ……..

تهیه، تنظیم و تجزیه و تحلیل صورتهای مالی اساسی