پیش دریافت بانک بابت دریافت تسهیلات

1 پاسخ
علیرضا توانا عضو سایت 2 ماه قبل

با سلام احترام 
 ثبت دریافت وام به شرح زیر میباشد
بانک                      …..
تهسیلات تحقق نیافته    ……
                وام های پرداختنی کوتاه مدت       ……..
                 وام های پرداختی بلند مدت         ……..