پرداخت حق ماموریت

آزاد 2 ماه قبل

با سلام در خصوص حق ماموریت در روز جمعه چه مبلغی باید پرداخت شود؟ آیا درست است که حق ماموریت برای کارگری که در روز جمعه کارکرده است معادل ۲ روز پایه حقوق محاسبه میشود(ضمن اینکه کارکرد ایشان در طول یکماه کامل محاسبه گردد)؟ اضافه کاری در روز جمعه در ماموریت به چه صورت است؟

ارسال نظر و سوال

دیدگاه خود را وارد کنید
Please enter your name here

1 پاسخ
حامد داودیان عضو سایت 2 ماه قبل

سلام
حق ماموریت برابر با حقوق یکروز کار عادی است
یعنی علاوه بر حقوق ان روز باید یک روز حقوق بابت حق ماموریت در نظر گرفته شود
بابت محاسبات جمعه کاری و غیره نیز لطفا لینک زیر را مطالعه نمائید.
https://persianhesab.com/%d9%86%d8%ad%d9%88%d9%87-%d9%85%d8%ad%d8%a7%d8%b3%d8%a8%d9%87-%d8%a7%d8%b6%d8%a7%d9%81%d9%87-%da%a9%d8%a7%d8%b1%db%8c/

ارسال نظر و سوال

دیدگاه خود را وارد کنید
Please enter your name here