نحوه ارسال اظهارنامه عملکرد میان دوره ای

کریم زاده 3 ماه قبل

سلام فروشگاه د ر تاریخ ۳۱/۰۵/۹۷ خاتمه فعالیت داده الان نمی توانم اظهارنامه عملکرد را رد کنم به من گفتن اظهار نامه میان دوره باید رد می کردی لطفا مرا راهنمایی نمایید

اسلایدر حسابداران ثروت آفرین