مفاصا حساب بیمه

سیفی پور 8 ماه قبل

با سلام ما یک شرکن خدمات فنی و مهندسی در خصوص تجهیزات هیدرولیک هستیم بابت کاری که بما درخواست میشود مصالح و مواد تهیه و با نفراتی که بیمه هستن و هرما لیست بیمه به شعبه تامین اجتماعی ارائه میشود کار انجام و تحویل و فاکتور فروش صادر میشود و هیچگونه قرارداد کاری منعقد نمی شود و شرکت کارفرما در سال ۹۷، تقاضای مفاصا کردند از یک فاکتور مربوط به سال ۹۶ که مبلغ فاکتور با ارزش افزوده ۴۴۳,۶۳۰,۰۰۰ است که آیتم اول از فاکتور مربوطه مربوط به محصولات ساخته شده به مبلغ۴۱۷,۴۷۰,۰۰۰ ریال با ارزش افزوده و ایتم بعدی فاکتور نظارت بر نصب و راه اندازی به مبلغ ۲۶,۱۶۰,۰۰۰ ریال از سازمان تامین اجتماعی تقاضای مفاصا کردیم که بما مبلغ ۸۱,۳۳۲,۱۶۶ ریال ابلاغ شد برای اعتراض میخواستم اقدام کنم چون مبلغ ابلاغ شده با ۵ درصد کل فاکتور خیلی تفاوت دارد فقط اینکه در متن نامه بجز مشخص شدن نفرات که به امضا کارفرما بایستی برسد  و مواد و مصالح مورد استفاده هم بایستی درج شود یا خیر و یا لایحه ایی که کمک کننده باشد جهت دفاع چی میتوانیم بنویسیم