مفاصاحساب بیمه ای

behnam saadatnia 11 ماه قبل

با سلام
ما یک شرکتی هستیم که در زمینه واردات خودرو فعالیت میکنیم سال قبل  برای ساخت و تجهیز نمایشگاهی در تهران با یک شرکت پیمانکاری قرارداد بستیم کلیه هزینه های کارکرد شامل  ابزار -مصالح-لوازم کارگاهی و تامین ماشین آلات بر عهده ما(کارفرما) بوده که توسط پیمانکار خریداری و تهیه می شده و کلیه فاکتورها هم به نام شرکت ما بوده است ایشان در قالب مدیریت پیمان صورت هزینه هایی را ارائه می نمود و طبق قرارداد  ۱۷٫۵% از این هزینه های ارائه شده در صورت وضعیت به ایشان پرداخت میشد و ما هم از هر پرداخت مدیریت پیمان ۱۷% سپرده کسر میکردیم و در حسابها نگهداری مینمودیم
در حال حاضر که کار پروژه به پایان رسیده است ایشان برای گرفتن مفاصا حساب اقدام نموده که شعبه تامین اجتماعی ایشان به شرکت ما نامه ای اراسال نموده با موضوع اینکه ما (کارفرما) باید کد کارگاه و ردیف پیمان بابت این قرارداد به بیمه اعلام کنیم در غیر اینصورت مفاصاحسابی صادر نمیگردد.تا به حال چندین نامه به تامین اجتماعی راسال کرده ایم و اعلام نموده ایم که ما کارفرما هستیم و جهت هزینه های اجرای پروژه مانند مصالح-ابزارو… بر عهده ما بوده ولی کار اجرا بر عهده پیمانکار بوده است وایشان نیز کد کارگاهی و ردیف پیمان به سازمان ارائه نموده اند.
حال سوال اینجاست که شرکت ما(کارفرما) چرا بایدکد کارگاهی و ردیف پیمان اعلام نماید . در سنوات قبل و در نمایشگاه های قبلی که ساخته ایم سازمان تامین اجتماعی  از ما همچین موضوعی را مطالبه نکرده و جهت پیمانکار مفاصاحساب صادر می نموده است
و حال که ما کد کارگاهی و ردیف پیمان ندارم چه اتفاقی می افتد ؟؟؟؟
ممنون اگردر این زمینه راهنمایی بفرمایید