معاملات فصلی

mohamahossein-kgmail-com 2 ماه قبل

سلام فاکتورهای رسمی که زیر حدنصاب هستند رو باید تکی رد کرد ؟

2 پاسخ
علیرضا توانا عضو سایت 2 ماه قبل

سلام درود 
فاکتورهای زیر حد نصاب رو میتوانیید به صورت تجمعی هم ثبت نمایید

علیرضا توانا عضو سایت 2 ماه قبل

برای دریافت اطلاعات بیشتر دستور عمل گزارشات فصلی یا ماده ۱۶۹ مالیات مستقیم را مطالعه نمایید