معافیت مالیاتی

جواهری asked 3 هفته ago

باسلام و خسته نباشید. اگر دفتر مرکزی یک شرکت وارداتی در تهران باشد و یک شعبه هم در مناطق آزاد داشته باشند آیا از ارزش افزوده معاف هستند؟

2 Answers
میثم حاجی محمدی عضو سایت answered 2 هفته ago

سلام به شما 
اگر شعبه مجوز فعالیت در مناطق آزاد داشته باشد،عرضه کالا و خدمات در داخل محدوده مناطق معاف می باشد ، ولی عرضه کالا و خدمات توسط دفتر مرکزی چه خارج از مناطق آزاد و چه صدور به مناطق آزاد مشمول مالیات و عوارض می باشد.

میثم حاجی محمدی عضو سایت answered 2 هفته ago

سلام به شما 
اگر شعبه مجوز فعالیت در مناطق آزاد داشته باشد،عرضه کالا و خدمات در داخل محدوده مناطق معاف می باشد ، ولی عرضه کالا و خدمات توسط دفتر مرکزی چه خارج از مناطق آزاد و چه صدور به مناطق آزاد مشمول مالیات و عوارض می باشد.