معافیت مالیاتی ماده ۵۷

مدرس 4 ماه قبل

سلام زمانیکه تعداد شرکا در یک ملک  شامل یک مغازه و یک واحد مسکونی  پنج نفر باشد . و مغازه و واحد مسکونی
به دو مستاجر اجاره داده شده باشد. و مالکین خانه دار و یا بازنشسته باشند .از ماده ۵۷ می توانند استفاده کنند یاخیر ؟
لازم بذکر است بهنگام پر کردن اظهار نامه زمانیکه مستاجر دوم اضافه می گردد در محاسبات نرم افزار  مبلغ معافیت مالیاتی به مبلغ ۲۱۶۰۰۰۰۰۰  لحاظ نمی گردد. مشکل خطای نرم افزار است یا علت دیگری دارد ؟
 

آموزش مالیات