معافیت حقوق

حامد قاسمیان 2 ماه قبل

آبا دو هفتم بیمه سهم کارگراز حق بیمه طبق بخشنامه شماره ۲۱۱/۴۳۸۵/۱۹۴۱۸ مورخ ۱۳۸۳/۱۱/۰۷ تبدیل به ۷ درصد کامل شده است؟

ارسال نظر و سوال

دیدگاه خود را وارد کنید
Please enter your name here

2 پاسخ
محمدپور 2 ماه قبل

با سلام بله کل هفت درصد باید از مبلغ مشمول مالیات کسر گردد . 

ارسال نظر و سوال

دیدگاه خود را وارد کنید
Please enter your name here

حامد داودیان عضو سایت 2 ماه قبل

سلام
خیر دوهفتم از ۷درصد بیمه سهم کارگر مربوط به بیمه عمر و درمان است که همه این دو هفتم قابل کسر میباشد و مابقی پنج هفتم مربوط به بازنشستگی و سایر موارد بیمه میباشد

ارسال نظر و سوال

دیدگاه خود را وارد کنید
Please enter your name here