مطالبات مشکوک الوصول

msaoud 3 سال قبل

سلام اگر حسابهای دریافتنی ما  ۲میلیون  که  ۱ میلیون آنرا بع عنوان ذخیره م. م  شناسایی شود و  بعدا کل این ۲میلیون یک جا وصول شود.  نحوه ی ثبت آن دردفاتر ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

ارسال نظر و سوال

دیدگاه خود را وارد کنید
Please enter your name here

1 پاسخ
مرضیه خیری 3 سال قبل

سلام دوست خوب. در زمان ایجاد ذخیره : هزینه مطالبات مشکوک الوصول بدهکار و ذخیره مطالبات مشکوک الوصول بستانکار میشود.
سوخت مطالبات:   ذخیره بدهکار    حسابهای دریافتنی    بستانکار
دریافت مطالباتی که قبلا سوخت شده: حسابهای دریافتنی    بدهکار     ذخیره   بستانکار  + بانک بدهکار  حساب دریافتنی بستانکار
شما این ثبت ها را اعمال کنید به میزان هر مبلغی که ذخیره گرفته و یا وصلی داشته اید. موفق باشید.

 

برای اطلاعات بیشتر مطلبی ثبت حسابداری مطالبات مشکوک الوصول را حتما مطالعه کنید.

ارسال نظر و سوال

دیدگاه خود را وارد کنید
Please enter your name here