مزایا غیرنقدی

بهمن محمدی 2 ماه قبل

باسلام ۱-مزایای غیرنقدی پرداختی به پرسنل میتواند کارت هدیه یا سکه باشد؟یاقابل قبول نیست .اگر نیست چه عناوین دیگری استفاده کنیم
۲-معافیت دو دوازدهم مزایای غیرنقدی به روز کارکرد بستگی دارد؟
لطفا در اسرع وقت راهنمایی کنید گرفتارم

1 پاسخ
علیرضا توانا عضو سایت 2 ماه قبل

با سلام احترام سکه و کارت هدیه مشمول معافیت غیر نقدی نمیگردد و شامل میباشد در جواب سوال دوم باید بگویم خیر