محاسبه درآمد وهزینه

سید حمزه موسوی 2 ماه قبل

باسلام وتحیات الهی .وعرض خسته نباشی .در درهمین صفحه دررابطه با صورت وضعیت درآمد وهزینه فرمودید کل برآوردی هزینه ۴۰۰۰ میلیون توافق گردید و ودر سال ۹۵ ۱۰۰۰میلیون هزینه داشت و ۱۸۰۰ میلیون نیز برای مابقی خدمات برآورد گردید که برای محاسبه شما ۱۰۰۰را تقسیم بر ۲۸۰۰ کردید ضربدر ۴۰۰۰ و جواب شد ۱۴۲۹(که سود هست ) چرا شما هزینه سال ۹۵ را تقسیم بر کل هزینه ۹۵ و ۹۶یا مابقی هزینه نمودید ؟

اسلایدر جشنواره عید تا عید ۹۸