مالیات فصلی

m.h.k 3 ماه قبل

تا چند مرتبه می توان فصلی را ویرایش کرد؟

mohamahossein-kgmail-com پاسخ داده شده 2 ماه قبل

فقط تغییر در رقم دو درصد جریمه دارد؟ باقی مشخصات اگر به ویرایش نیاز داشته باشد جریمه ندارد؟ و این موردی که عرض کردین فقط شامل موارد بالای حدنصاب است؟ پایین حدنصاب رو که به صورت تجمیعی میزنیم تا چند بار قابل ویرایش هست؟

mohamahossein-kgmail-com پاسخ داده شده 2 ماه قبل

فقط تغییر در رقم دو درصد جریمه دارد؟ باقی مشخصات اگر به ویرایش نیاز داشته باشد جریمه ندارد؟ و این موردی که عرض کردین فقط شامل موارد بالای حدنصاب است؟ پایین حدنصاب رو که به صورت تجمیعی میزنیم تا چند بار قابل ویرایش هست؟

mohamahossein-kgmail-com پاسخ داده شده 2 ماه قبل

فقط تغییر در رقم دو درصد جریمه دارد؟ باقی مشخصات اگر به ویرایش نیاز داشته باشد جریمه ندارد؟ و این موردی که عرض کردین فقط شامل موارد بالای حدنصاب است؟ پایین حدنصاب رو که به صورت تجمیعی میزنیم تا چند بار قابل ویرایش هست؟

علیرضا توانا عضو سایت پاسخ داده شده 3 ماه قبل

بله شما برای هر رکورد معملات فصلی میتوانید یکبار ویرایش استفاده نمایید اما لازم به ذکر میباشد هر تغییری در رقم شامل جریمه دو درصد میگردد

حامد رحیمی لاکه پاسخ داده شده 3 ماه قبل

هر رکورد رو یک مرتبه میتونید ادیت کنید ./.

1 پاسخ
علیرضا توانا عضو سایت 2 ماه قبل

سلام درود
بله شما برای هر رکورد معملات فصلی میتوانید یکبار ویرایش استفاده نمایید اما لازم به ذکر میباشد هر تغییری در رقم شامل جریمه دو درصد میگردد