مالیات عملکرد

pmirkamaliyahoo-com 3 ماه قبل

اگر شرکتی در یک دوره مالی سود عملیاتی داشته باشد واز سال قبل زیان انباشته داشته باشد ، مشمول محاسبه و پرداخت مالیات است ؟

1 پاسخ
علیرضا توانا عضو سایت 3 هفته قبل

با سلام احترام بله مشمول میباشد هر سال مالی به صورت جداگانه توسط اداره دارایی رسیدگی میگردد