مالیات علی الراس

فاطمه توکل 6 روز قبل

شرکتی تو سامانه ۱۶۹ براش ۱۷۰ میلیارد ریال خرید ثبت شده و خودشم ۱۷۵ میلیارد ریال فروش داشته که وارد کرده، حالا دفاترش رد شده ،و ضریبشم ۴ هستش، حالا مالیات علی الراسش چطور محاسبه میشه؟