مالیات تکلیفی اجاره

زهره زرین کفش asked 2 هفته ago

باسلام
نرخ مالیات تکلیفی اجاره چند درصد میباشد و چگونه باید پرداخت شود