مالیات تکلیفی اجاره

زهره زرین کفش 8 ماه قبل

باسلام
نرخ مالیات تکلیفی اجاره چند درصد میباشد و چگونه باید پرداخت شود

1 پاسخ
میثم حاجی محمدی عضو سایت 7 ماه قبل

سلام 
پس از کسر ۲۵ درصد طبق ماده ۵۳ به نرخ ماده ۱۳۱ برای اشخاص حقیقی و ماده ۱۰۵ برای اشخاص حقوقی