مالیات ابرازی در جدول اظهارنامه املاک

مریم 4 ماه قبل

در اظهارنامه مالیات املاک، در کاربرگ شماره ۵، منظور از درامد ابرازی مشمول مالیات سال قبل و سال جاری چیست؟ آیا منظور درامد حاصل از اجاره ملک است ویا درامد های کلی و حاصل از سایر منابع درامدی است؟

آموزش مالیات