ماده ۸۵ قانون مالیات مستقیم

Farhad 9 ماه قبل

در ماده ۸۵ ق .م.م نرخ مالیات بر درآمد مازاد بر معافیت ماده ۸۴ و تا هفت برابر آن مشمول مالیات سالانه ۱۰% و نسبت به مازاد آن ۲۰ % است .
در این مانده اینگونه بیان شده که تا ۷ برابر معافیت ماده ۸۴ نرخ ۱۰ % است . حال با وجود نرخ های ۱۵% و ۲۵ % برای بنده تناقض ایجاد شده است . با تشکر

تهیه، تنظیم و تجزیه و تحلیل صورتهای مالی اساسی
ali-sarabian69gmail-com پاسخ داده شده 9 ماه قبل

طبق اصلاحی ۱۳۹۴ این ماده به روشنی بیان می داره که:
– مازاد درآمد بر میزان معافیت تا سه برابر آن مشمول مالیات سالانه ۱۰ درصد.
– نسبت به مازاد سه برابر تا چهار برابر مشمول مالیات سالانه ۱۵ درصد.
– نسبت به مازاد چهار برابر تا شش برابر مشمول مالیات سالانه ۲۵ درصد.
– و نسبت به مازاد شش برابر با نرخ ۳۵ درصد حساب میشه.

1 پاسخ
علیرضا توانا عضو سایت 7 ماه قبل

طبق اصلاحی ۱۳۹۴ این ماده به روشنی بیان می داره که:
– مازاد درآمد بر میزان معافیت تا سه برابر آن مشمول مالیات سالانه ۱۰ درصد.
– نسبت به مازاد سه برابر تا چهار برابر مشمول مالیات سالانه ۱۵ درصد.
– نسبت به مازاد چهار برابر تا شش برابر مشمول مالیات سالانه ۲۵ درصد.
– و نسبت به مازاد شش برابر با نرخ ۳۵ درصد حساب میشه.

تهیه، تنظیم و تجزیه و تحلیل صورتهای مالی اساسی