عیدی

1 پاسخ
علیرضا توانا عضو سایت 7 ماه قبل

با سلام احترام برای محاسبه عیدی برای هر شخص حداقل دو پایه حقوق و حداکثر سه پایه حقوق  وزارت کار همان سال برای یک سال تعلق می گیرد 

تهیه، تنظیم و تجزیه و تحلیل صورتهای مالی اساسی