صورتهای مالی حسابرسی شده

آتنا 3 ماه قبل

سلام،
آیا این موضوع صحت دارد که اگر یکسال مشمول ماده ۲۷۲ شدیم یعنی ملزم به ارائه صورتهای مالی حسابرسی شده به دارایی شدیم
– از سال بعد حتی اگر فروش ما کمتر از ۵ میلیارد شد یا داراییهای ما کمتر از ۸ میلیارد شد
در هر صورت بازهم چون جزو مشمولان ماده ۲۷۲ محسوب میشویم قانوناً باید صورتهای مالی حسابرسی شده به دارایی ارائه کنیم؟

ارسال نظر و سوال

دیدگاه خود را وارد کنید
Please enter your name here

1 پاسخ
حامد داودیان عضو سایت 3 ماه قبل

سلام
انهایی که بر اساس حجم فعالیت مشمول بشوند فقط همان سال را باید انجام دهند ولی اشخاصی که بر اساس نوع و موضوعیت مشمول ۲۷۲ هستند هرسال مشمولند و به حجم فعالیت ارتباطی نخواهد داشت

ارسال نظر و سوال

دیدگاه خود را وارد کنید
Please enter your name here