سوال مالی

فخر 2 هفته قبل

سلام، ما یک شرکت ساختمانی کوچک هستیم، که سال ۹۵ زیان ده شدیم، و در سالهای بعد به دلیل تعدیل منفی صورت وضعیت ها و پرداخت مالیات سالهای قبل سود انباشته ما نیز دوسال متوالی منفی شد، با اینکه در این دوسال سود کمی داشتیم، حالا راهکاری میخوام که از این زیان انباشته هرچه زودتر خارج بشیم

اسلایدر جشنواره عید تا عید ۹۸