رفع تعهد ارزی

آتنا قاسمی 3 ماه قبل

یک بازرگانی (صادرات خشکبار) که سال گذشته کلیه ارز خود را از طریق صراف غیر رسمی (دارای حساب ارزی خارج از کشور) وارد کشور نموده چگونه میتواند رفع تعهد ارزی خود را اثبات نماید.

ارسال نظر و سوال

دیدگاه خود را وارد کنید
Please enter your name here

1 پاسخ
حامد داودیان عضو سایت 2 ماه قبل

سلام
بااید ارز را حتما از طریق مبادی رسمی وارد و در سامانه های  مربوطه به ثبت برساند و اعلام نماید در غیر اینصورت مورد پذیرش قرار نمیگیرد

ارسال نظر و سوال

دیدگاه خود را وارد کنید
Please enter your name here