در صورت مقارن بودن روز تعطیلی با ارسال گزارشات فصلی یا ارزش افزوده حکم چیست . لطفا با اشاره به مفاد قانونی موضوع ارسال از طریق اینترنتی را نیز توصیف فرمائید ؟

احمد کمالی asked 3 ماه ago
حامد رحیمی لاکه replied 3 ماه ago

با سلام همیشه این رو بدونید اگر اخرین روز ارسال معاملات فصلی مثلا روزی تعطیل هست این یه قانون نیست که حتما روز بعدش هم فرصت ارسال داشته باشید فقط و فقط باید اداره مالیات و چک کردن سایت بخشنامه ای صادر بشه وگرنه آخرین زمان همون روز تعطیل هست ./. همیشه در خود سایت اداره مالیات بخش معاملات فصلی رو اگر چک کنید در این جور مواقع بخشنامه جدید اگر داده بشه اعلام میشه